Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Undersökning: 75 procent av cheferna leder på distans

Folkhälsomyndighetens uppmaning till hemifrån-arbete har tagit skruv bland cheferna. I coronasmittans spår distansarbetar tre fjärdedelar av dem, visar en ny undersökning från Chef.

Arbetsmiljö
Publicerad

Sveriges chefer har i stor utsträckning hörsammat Folkhälsomyndighetens maning till mer hemarbete i syfte att begränsa coronasmittan. En undersökning från Chef visar att uppåt tre fjärdedelar av cheferna helt eller delvis övergått till distansarbete. En situation som kan få omfattande följder för arbetslivet.

Dataföretag och leverantörer av digital teknik har i åratal propagerat för mer distansarbete, och för dem är spridningen av coronasmittan något av ett eldprov. Om löftena och tekniken håller, kan coronakrisen få bestående efterverkningar i form av mer distansjobb och minskat resande även när krisen blåst över.

Att leda på distans fungerar ”fullt tillfredsställande”, enligt hälften av cheferna i Chefs undersökning som besvarats av drygt 2100 personer. Samtidigt anger en tredjedel att fjärr-ledarskapet inte fungerar tillräckligt bra. Nästan en femtedel är fortfarande så osäkra att de svarar ”vet inte”.

 

Det omfattande distansarbetet i coronasmittans spår kan betecknas som ett fullskaleexperiment, avgörande för i vilken grad människor i längden är villiga att ta till sig nya arbetssätt och acceptera de baksidor som distansjobb onekligen kan föra med sig.

Brister i ergonomi och arbetsställning (16 procent), ensamhet (15 procent), svårigheter att hålla kontakten med medarbetarna (13 procent) och distraktioner (10 procent) är problem som Sveriges distansarbetande chefer just nu brottas med, visar Chefs undersökning.

Ett par-tre dagar in i den nya verklighet som Folkhälsomyndighetens maning till mer hemifrån-arbete inneburit, anger två femtedelar av cheferna att de känner sig målmedvetna och energiska. Samtidigt är en femtedel mycket bekymrade över verksamheten. Femton procent är oroliga för medarbetarnas situation och ungefär lika många har så fullt upp att de inte hinner känna efter. Mänsklig omtanke framstår som viktigare än vanligt. Det gäller att inte tappa modet:

”Vi cyberfikar för att inte tappa gemenskapen. Så lite jobbsnack som möjligt, mycket skratt”, säger en av cheferna i undersökningen.

 

Om undersökningen
Den webbaserade undersökningen besvarades av 2130 personer 18-19 mars 2020. Av respondenterna var 36 procent chefer på ledningsnivå, 38 procent mellanchefer och 15 procent gruppchefer. 67 procent av deltagarna var kvinnor och 33 procent män.

Distansarbete i corona-tider: Chefernas egna tips

”Sluta oroa sig och behåll fokus. Du väljer faktiskt själv hur du reagerar på rådande omständigheter.”

”Se till att klargöra innan eventuellt hemarbete hur kommunikationen ska se ut, annars kan det lätt bli ett virrvarr med olika kanaler hit och dit. Vissa vet inte hur man använder verktygen effektivast.”

”Håll samma rutiner som vanligt. Gå upp i normal tid, klä om till schysta kläder. Inte hasa runt i pyjamas. Försöka träna eller gå en promenad vid lunch.  Dock svårare med skolbarn hemma. Tycker i allmänhet hemarbete är rätt trist på grund av bristen på mänsklig kontakt och spontana samtal.”

”Behåll lugnet men var inte nonchalant. Ta en dag och en utmaning i sänder. Var ödmjuk, prestigelös och omtänksam.”

”Se till att hålla de sociala kontakterna i gång: vi har morgonfikat via Zoom på morgonen.”

”Håll dagliga teammöten med dina medarbetare så de vet att det fortfarande är arbete som gäller, förläng mötet med en extra fika tillsammans för att diskutera världsläget och andra saker.”

”Det är otroligt viktigt att lyssna in och förstå att det kan finnas medarbetare som blir oroliga av en mängd olika skäl. Ett sätt att visa att vi bryr oss och behålla teamkänslan är att ha dagliga morgonmöten med videolänk. Vi märker stor positiv skillnad om video används.”

”Sitt still i båten och vänta på att stormen blåser över. Keep calm and wash your hands, är vårt motto. Viktigast nu är att sprida lugn bland teamet.”

”Lätt att glömma tiden. Föreslår att man schemalägger sin tid, när man börjar, slutar, tar lunch, paus. Trots ”utegångsförbud”: gå ut, ta en promenad, särskilt om solen är framme. Prata och ses via facetime, whatsapp etc, gärna dagligen.”

Citaten kommer från undersökningen. 

//Data

Har coronakrisen medfört att du arbetar hemifrån el på annan plats än din ordinarie arbetsplats?

Ja, jag arbetar helt och hållet på distans 39 %

Ja, jag arbetar delvis på distans 33 %

Nej, jag arbetar fortfarande på min arbetsplats 26 %

Vi står i begrepp att ta beslut om distansarbete 2 %

Fungerar det att leda på distans?

Det fungerar fullt tillfredställande 46 %

Det fungerar men inte tillräckligt bra 34 %

Det fungerar dåligt 3 %

Det fungerar inte 1 %

Jag vet inte 17 %


Vad tar mest av din tid just nu?

Att informera och hålla kontakten med mina medarbetare 25 %

Att se till att vi kan leverera det vi ska under de nya förutsättningarna 29 %

Att skapa nya rutiner och arbetssätt 20 %

Att kommunicera med min chef/ledningen 15 %

Att hantera externa kontakter som kunder och leverantörer 9 %

Annat/vet ej 3 %


Vilka övriga problem brottas du med?

Tekniken fungerar dåligt eller inte alls 8 %

Brister i ergonomi och arbetsställning 16 %

Distraktioner, svårt med koncentrationen 10 %

Svårt att hålla kontakten med alla medarbetare 13 %

Det är ensamt 15 %

Det mesta fungerar bra trots omständigheterna 36 %

Annat 2 %


Hur mår du?

Jag känner mig målmedveten och energisk 39 %

Jag känner mig otillräcklig i min nya roll som distanschef 5 %

Jag är mycket bekymrad över följderna som det här får för vårt företag 22 %

Jag känner mig orolig för mina medarbetare 15 %

Jag har så fullt upp att jag inte hinner känna efter 14 %

Jag vet inte 3 %

Annat 3 %

Hur uppfattar du att dina medarbetare mår?

De är vid gott mod och arbetet flyter på bra 47 %

De är oroliga men arbetar på bra 38 %

De är oroliga och/eller frustrerade och behöver extra stöd 8 %

Det är svårt att veta hur de mår 5 %

Annat 2 %

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden