Studie: 3 av 4 småföretagare jobbar under helger och semester

Tidsbrist är ett stort problem på mindre företag visar en ny undersökning, både för ägare och anställda. Samtidigt finns stor teknikoptimism.

Arbetsmiljö
Publicerad
3 av 4 småföretagare jobbar över

En ny undersökning från Salesforce pekar på att många startups och mindre företag kämpar med att upprätthålla balansen mellan arbete och fritid. Ungefär hälften av de anställda i små och medelstora företag uppger att deras hälsa påverkas negativt av tidsbrist.

Bland företagsledarna arbetar drygt hälften mellan 31-40 timmar per vecka, men tidsbristen speglas i att hela 83 procent säger sig arbeta även under helgerna. Tre av fyra har arbetat under helgdagar och under semestern.

Samtidigt är en majoritet av småföretagarna medvetna om att en företagskultur som drivs av övertidskrav har negativa effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. En fjärdedel uppger att de har anställda som sjukskrivit sig på grund av detta.

Undersökningen visar att många startar sina företag med förhoppningen att kunna få en mer hälsosam balans mellan arbete och fritid. När detta inte motsvaras av verkligheten tappar många sugen – 41 procent uppger att de nu känner mindre passion för sitt företagande än i början.

Det område som slukar mest tid för de små och mellanstora företagen är kundservice. Ökade krav från kundernas sida anges som en orsak till att annat inte hinns med enligt 40 procent av de svarande. Samtidigt är man starkt medveten om att just kundtjänst är en vital framgångsfaktor.

Att göra kundservicen mer tidseffektiv är alltså önskvärt, och här sätter många sin tilltro till tekniken. Två tredjedelar tror att AI och olika automatiseringslösningar kan förbättra effektiviteten, samtidigt som bara en tredjedel förutspår att detta skulle kunna medföra en minskad personalstyrka.

Studien är genomförd bland 2200 små och medelstora företag i Europa, Mellanöstern och Afrika. Ungefär 200 av de svarande utgörs av nordiska företag.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden