Tycker du att alla chefer borde gå en UGL-kurs?

Karriär
Text: Redaktionen
Publicerad

Kristina Vallin

Gör: Personaldirektör på Tele 2 Sverige.

Ja    »När det finns ett behov av att utveckla chefers inre ledarskap är UGL en bra väg. Den är ett bra första steg i utvecklingen av ledare. Men utbildningen bör följas upp, dels med konkreta chefsverktyg som samtalsmetodik och konflikthantering, dels med individuellt chefsstöd som coachning, handledning eller mentorskap.«

Ja    »UGL bygger bland annat på Firo-teorin, det är en bra modell för att förstå gruppers utveckling i olika faser.«

Ja    »Om man låter alla chefer med personalansvar i en organisation gå UGL får man en bra grund till ett gemensamt språk i kommunikationen kring ledarskapet.«

Ja    »Jag är en stor anhängare av upplevelsebaserad inlärning och UGL:s pedagogiska modell är effektiv.«

Anders Risling

Gör: leg psykolog, fil dr och organisationskonsult på Provins Fem som var den som introducerade UGL i Sverige 1978.

Nej    »UGL behövdes för att förändra i försvaret och stora, byråkratiska organisationer på 1970-talet. Men organisationer ser annorlunda ut nu.«

Nej    »UGL använder konstruerade grupper och situationer för att simulera gruppdynamik. Men i dag förändras organisationer så snabbt att man inte behöver simulera utmaningar. Dessutom är ledarskap ett hant­verk där man behöver träna färdigheter i skarpt läge.«

Nej 
   »Man får självinsikt, det är bra. Men ledarutveckling ska leda till bättre resultat i verksamheten. UGL är vad jag vet inte utvärderad på organisationsnivå.«

Nej    »UGL bygger på att hantera prob­lem. Men ledare ska i första hand uppmärksamma medarbetarnas styrkor, utveckla och fokusera på det positiva.«

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden