Så ger du den nyanställde en bra start

Chefs expert i mångfald och ledarskap Azita Shariati berättar hur du ger en ny medarbetare en ny start.

Vi rekryterar många nya medarbetare. Hur ger jag dom en bra start?

Svar: Bra introduktionsprogram är en nyckel till framgång. Men avsätt inte bara tid till att introducera nya medarbetare till en specifik arbetsuppgift, utan ta dig också tid till att berätta om företagets historia och vilken resa ni är ute på.

Alla nya behöver en handledare som dom kan ställa frågor till, men dom behöver även tillgång till sina närmaste chefer. Se till att det finns utrymme för det och planera in det.

Uppföljning eller avstämningsmöten är också viktiga ingredienser när man ska få in nya medarbetare i organisationen.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden