Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Tillbaka på jobbet – här är allt du bör ha koll på

Den 29 september tas rekommendationen kring distansarbete bort. Det blir en stor omställning för alla som mer eller mindre jobbat på distans i ett och ett halvt år. Här är en checklista som hjälper dig som chef med de viktigaste sakerna att tänka på inför återgången till arbetsplatsen. 

Arbetsmiljö
Text: Sara Hasbar
Publicerad
Två kvinnliga kolleger hälsar på varandra genom att stöta till varandra.med armbågarna.

I nuläget bör den som kan fortfarande jobba hemifrån. Men den 29 september tas rekommendationerna kring distansarbete, liksom en mängd andra restriktioner, bort, meddelade regeringen igår.

Det kommer att bli en stor omställning för både chefer och medarbetare. Flera undersökningar visar att många medarbetare vill fortsätta jobba på distans åtminstone ett par dagar i veckan. Som chef ställs du inför många nya svåra utmaningar. Hur bygger man till exempel företagskulturen när alla inte är på plats samtidigt? Och hur organiserar man en återgång på bästa sätt?

Organisationen Prevent har, tillsammans med Svenskt Näringsliv, PTK och LO, tagit fram en checklista för de viktigaste punkterna inför återgången till arbetsplatsen efter pandemin. Den består av tjugo frågor om de områden arbetsplatsen behöver hantera: allt från att ha en plan och att kommunicera den så att alla vet vad som gäller, till att ha koll på smittrisker, lokalernas förutsättningar och behov av utrustning.

”Checklistan ger exempel på de frågor som är allra viktigast just nu”, säger Lisa Markström, projektledare på Prevent.

Det handlar bland annat om att undersöka riskerna, bedöma dem, ta fram förslag på åtgärder och sedan följa upp åtgärdernas effekt.

”Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, helt enkelt”, säger Lisa Markström.

”Kanske man börjar med att vara två dagar i veckan på arbetsplatsen. Man prövar det och utvärderar sedan hur det fungerar. Nyckeln är kommunikation och att vi vågar justera om det inte fungerar som vi vill, säger hon.

Prevents checklista på 20 punkter inför återgången till arbetsplatsen:

1. Har företaget en tydlig strategi för återgången till arbetsplatsen?

2. Är strategin kommunicerad till samtliga arbetstagare?

3. Finns en plan för hur regelbunden information och kommunikation med arbetstagarna ska ske?

4. Finns utrymme för arbetstagarna att prata om de eventuella förändringar som sker eller har skett på arbetsplatsen?

5. Har ni tagit fram information om förutsättningarna för arbete på arbetsplatsen och på distans?

6. Har kunder, leverantörer, klienter, patienter, elever eller tredje man infomerats om vilka åtgärder som vidtas på arbetsplatsen för att hålla avstånd, god handhygien etc?

7. Ingår undersökning av risk för coronasmitta i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)?

8. Kan arbetstagarna ta sig till och från arbetsplatsen på ett smittsäkert sätt?

9. Har lokalerna rätt förutsättningar för att följa rekommendationerna om att hålla avstånd och undvika trängsel?

10. Finns rutiner för städning och desinficering av allmänna ytor?

11. Kan arbetstagarna tvätta eller desinfektera händerna?

12. Är ventilationen anpassad efter det antal personer som kommer att befinna sig i lokalerna?

13. Är den tekniska utrustningen anpassad för ett smittsäkert arbetssätt?

14. Om arbetstagare arbetar på annan plats än arbetsplatsen, finns rutiner för att veta var de befinner sig?

15. Finns möjlighet att anpassa mötesformerna för att undvika smittspridning?

16. Har arbetstagarna fått information om att man ska stanna hemma vid symptom?

17. Sker täta avstämningar mellan chefer och arbetstagare om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

18. Tar ni hjälp av företagshälsovården om inte den egna kompetensen räcker till?

19. Finns en skriftlig handlingsplan för den riskbedömning som är gjord samt de åtgärder som ska sättas in?

20. Är riskbedömningen och handlingsplanen känd för samtliga arbetstagare?

Prevent betonar att det kan finnas specifika branschfrågor och risker som inte tas upp i checklistan. Där kan företagen i stället kontakta experter inom sitt verksamhetsområde eller sitt branschförbund.

Du kan även hitta fler matnyttiga checklistor på Prevent.se, till exempel gällande distansarbete, smittspridning och corona.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden