Två kvinnliga kolleger hälsar på varandra genom att stöta till varandra.med armbågarna.

Tillbaka på jobbet – här är allt du bör ha koll på

Den 29 september tas rekommendationen kring distansarbete bort. Det blir en stor omställning för alla som mer eller mindre jobbat på distans i ett och ett halvt år. Här är en checklista som hjälper dig som chef med de viktigaste sakerna att tänka på inför återgången till arbetsplatsen. 

I nuläget bör den som kan fortfarande jobba hemifrån. Men den 29 september tas rekommendationerna kring distansarbete, liksom en mängd andra restriktioner, bort, meddelade regeringen igår.

Det kommer att bli en stor omställning för både chefer och medarbetare. Flera undersökningar visar att många medarbetare vill fortsätta jobba på distans åtminstone ett par dagar i veckan. Som chef ställs du inför många nya svåra utmaningar. Hur bygger man till exempel företagskulturen när alla inte är på plats samtidigt? Och hur organiserar man en återgång på bästa sätt?

Organisationen Prevent har, tillsammans med Svenskt Näringsliv, PTK och LO, tagit fram en checklista för de viktigaste punkterna inför återgången till arbetsplatsen efter pandemin. Den består av tjugo frågor om de områden arbetsplatsen behöver hantera: allt från att ha en plan och att kommunicera den så att alla vet vad som gäller, till att ha koll på smittrisker, lokalernas förutsättningar och behov av utrustning.

”Checklistan ger exempel på de frågor som är allra viktigast just nu”, säger Lisa Markström, projektledare på Prevent.

Det handlar bland annat om att undersöka riskerna, bedöma dem, ta fram förslag på åtgärder och sedan följa upp åtgärdernas effekt.

”Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, helt enkelt”, säger Lisa Markström.

”Kanske man börjar med att vara två dagar i veckan på arbetsplatsen. Man prövar det och utvärderar sedan hur det fungerar. Nyckeln är kommunikation och att vi vågar justera om det inte fungerar som vi vill, säger hon.

Prevents checklista på 20 punkter inför återgången till arbetsplatsen:

1. Har företaget en tydlig strategi för återgången till arbetsplatsen?

2. Är strategin kommunicerad till samtliga arbetstagare?

3. Finns en plan för hur regelbunden information och kommunikation med arbetstagarna ska ske?

4. Finns utrymme för arbetstagarna att prata om de eventuella förändringar som sker eller har skett på arbetsplatsen?

5. Har ni tagit fram information om förutsättningarna för arbete på arbetsplatsen och på distans?

6. Har kunder, leverantörer, klienter, patienter, elever eller tredje man infomerats om vilka åtgärder som vidtas på arbetsplatsen för att hålla avstånd, god handhygien etc?

7. Ingår undersökning av risk för coronasmitta i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)?

8. Kan arbetstagarna ta sig till och från arbetsplatsen på ett smittsäkert sätt?

9. Har lokalerna rätt förutsättningar för att följa rekommendationerna om att hålla avstånd och undvika trängsel?

10. Finns rutiner för städning och desinficering av allmänna ytor?

11. Kan arbetstagarna tvätta eller desinfektera händerna?

12. Är ventilationen anpassad efter det antal personer som kommer att befinna sig i lokalerna?

13. Är den tekniska utrustningen anpassad för ett smittsäkert arbetssätt?

14. Om arbetstagare arbetar på annan plats än arbetsplatsen, finns rutiner för att veta var de befinner sig?

15. Finns möjlighet att anpassa mötesformerna för att undvika smittspridning?

16. Har arbetstagarna fått information om att man ska stanna hemma vid symptom?

17. Sker täta avstämningar mellan chefer och arbetstagare om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

18. Tar ni hjälp av företagshälsovården om inte den egna kompetensen räcker till?

19. Finns en skriftlig handlingsplan för den riskbedömning som är gjord samt de åtgärder som ska sättas in?

20. Är riskbedömningen och handlingsplanen känd för samtliga arbetstagare?

Prevent betonar att det kan finnas specifika branschfrågor och risker som inte tas upp i checklistan. Där kan företagen i stället kontakta experter inom sitt verksamhetsområde eller sitt branschförbund.

Du kan även hitta fler matnyttiga checklistor på Prevent.se, till exempel gällande distansarbete, smittspridning och corona.

Person i videomöte som vill krama sina kollegor

Läs också: Var femte chef ser fördelar med coronakrisen

Några personer sitter på ett kontor framför sina datorer. De har på sig munskydd

Läs också: Så lyckas du med hybridkontoret

hybridkontoret
Distanskurs

Så leder du på en hybrid arbetsplats

 Var och hur ska vi jobba? Denna utbildning hjälper dig att som chef hantera det nya arbetslivet, där vissa sitter på distans och andra på plats.

Relaterade artiklar

En kvinna sitter och arbetar framför en dator i sitt hem. Hon blir avbruten av en hund som hoppar upp i hennes knä.
Arbetsmiljö

Svenska medarbetare: Tvinga oss inte till kontoret

Hemarbetet under pandemin har fått konsekvenser. Nu är många svenskar positiva till att förbjuda företag att tvinga anställda att jobba på kontoret, visar en undersökning.

Med ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback har Johan Isacsson på Skandia lyft sitt team rejält.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Han hittade succémetoden för bättre ledarskap

Glada medarbetare, hög kundnöjdhet och dubblad försäljning. Möt chefen som ser sina medarbetare som Formel 1-förare och regelbundet tar in dem i depån.

En vy över vattnet och Reykjavik.
Arbetsmiljö

Lyckade försök med kortare arbetstid på Island

Island har gjort två stora försök med förkortad arbetstid som enligt forskare har varit mycket framgångsrika. De visar bland annat att produktiviteten på arbetsplatserna ökade eller bibehölls samtidigt som de anställda blev mindre stressade och mådde bättre.

Några personer sitter på ett kontor framför sina datorer. De har på sig munskydd
Arbetsmiljö

Så lyckas du med hybridkontoret

Tillbaka efter semestern. Rakt in i hybridmötets era. För det är väl ingen konst att hålla gemensamma möten med dem som är på kontoret och de som deltar på distans? Jo, gapet är större än du kanske tror. Så här gör du för att alla ska känna sig inkluderade.

Ett butiksbiträde med munskydd överräcker en kasse till en man och en kvinna med munskydd. De står framme vid kassan.
Arbetsmiljö

Därför ska du leda skiftarbetare med extra omsorg

Leder du skiftarbetare? Då kan det vara hög tid att fundera över hur de har det – egentligen.

En grupp unga människor arbetar på ett kontor.
Arbetsmiljö

Så många kan tänka sig jobb utan kontor

Kontoret kan ha spelat ut sin roll som en nödvändig del av arbetslivet. Det hävdas av molntjänstföretaget Citrix, som stödjer sig på en enkät av Sifo.

Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Reboarding – chefens viktigaste uppgift i höst

Hur ska man på ett bra sätt gå tillbaka till arbetsplatser efter att ha jobbat hemma under lång tid? Svaret heter reboarding. ”Behovet av reboarding har i princip fötts under pandemin och utmaningarna är många. Här har chefer en otroligt viktig roll i att hjälpa sina medarbetare i rätt riktning”, säger Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood. 
Kvinna sitter i en soffa med en dator i knäet.
Arbetsmiljö

Facebook inför friare arbetstider – med tuffa villkor

Facebook erbjuder nu sina medarbetare en permanent möjlighet att fortsätta jobba på distans även efter pandemin. Men i själva verket är erbjudandet starkt begränsat.