Storföretagen förlänger hemma-arbetet

Folktomma kontor, avstängda kaffemaskiner och ödsliga mötesrum. Stora företag och myndigheter förlänger rekommendationerna att jobba hemifrån under hösten. Ingen vet när arbetslivet återgår till det normala – eller ens om det gör det.

Arbetsmiljö
Publicerad

Ericsson hör till de många företag och organisationer vars kontor i stort sett ligger öde till följd av coronapandemin. Fler än 80 000 av Ericssons anställda, motsvarande drygt 80 procent av medarbetarna globalt, arbetar hemifrån och en ännu högre andel i Sverige. Ingen kan med säkerhet säga när, eller ens om, situationen kommer att återgå till den som rådde på kontoren innan coronapandemin bröt ut.

Ericsson planerar att låta de flesta medarbetare fortsätta jobba hemifrån, fram till slutet av 2020.

Stora myndigheter som Försäkrings­kassan med drygt 14 000 anställda är inne på samma linje, och är även de restriktiva med att låta medarbetarna återvända till sina kontor.

”Medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Östersund ska arbeta hemifrån om de har möjlighet att göra det. På alla andra kontor ska hälften av medarbetarna arbeta på kontoret och hälften hemifrån – ett sätt att glesa ut personaltätheten i kontorslokalerna för att minska risken för smittspridning. Beslutet gäller fram till den 1 september”, meddelar Jacob Lagercrantz vid Försäkringskassans presstjänst.

Lena Hummerhielm Sjölin är inköps­direktör för Postnord-koncernen.

”Jag tror vi fått oss en tankeställare hur vi kommer att jobba i framtiden”, säger hon.

Exakt hur arbetsvardagen på Postnords svenska lands- och huvudkontor i Solna – Arken – kommer att te sig är i dagsläget oklart, liksom i vilken takt företagets distansarbetande tjänstemän kan tillåtas återvända dit. Allt beror i hög grad på Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer.

Nyligen manade myndigheten till fortsatt distansarbete även under hösten, och i Arken har åtskilliga meter markeringstejp gått åt för att spärra, vägleda och markera säkerhetsavstånden för de Postnord-anställda som av olika anledningar behöver vistas där. Kontorstillvaron kan ha förändrats för alltid:

”Jag ser hur bra många distansarbetande medarbetare mår av att slippa stressa för att hinna med att hämta och lämna barn, slippa sitta i oändliga bilköer och komma smårusande till morgonmöten. Kanske är det bättre att ta en del möten hemifrån även i framtiden”, säger Lena Hummerhielm Sjölin.

Telia, som före sommaren förberedde en långsam, kontrollerad och gradvis återgång till det normala, vilar på hanen och uppmanar majoriteten av sina medarbetare att fortsätta jobba på distans.

”Vi följer Folkhälsomyndig­hetens rekommendationer och kommer inte att utöka närvaron på våra kontor efter sommaren, utan fortsätter som tidigare att arbeta hemifrån tills vidare, med undantag för våra affärskritiska funktioner som driftövervakning, kundtjänst eller de team som av olika praktiska skäl har svårigheter att jobba per distans”, säger hr-chefen Maria Rönnberg.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden