Forskare: ”Glappet mellan ansvar och innovation måste fyllas”

Vad har Telia, EQT och Stora Enso gemensamt? Svar: Deltagandet i en forskningsstudie om ansvarsfullt ledarskap på Handelshögskolan i Stockholm.
Storbolagen vill vara med och visa hur ledare kan jobba med ansvarstagande och innovation i integrerade processer.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Handelshögskolan i Stockholm

Pernilla Petrelius Karlberg och Ingalill Holmberg forskar om samband mellan ansvarsfullt ledarskap och innovation. Foto: Martina Huber, Nicklas Gustafsson
Pernilla Petrelius Karlberg och Ingalill Holmberg forskar om samband mellan ansvarsfullt ledarskap och innovation. Foto: Martina Huber, Nicklas Gustafsson

Ansvar och innovation är två affärskritiska grundstenar i ett företags uppbyggnad. Utan innovationskraft stagnerar verksamheten och utan ansvarstagande ökar riskerna. Dessutom är detta två områden som knappast något företag skulle uttrycka att de inte jobbar med, tvärtom.
Men hur påverkar ansvarstagandet innovationskraften och vice versa? Precis den frågan ville två forskare på Handelshögskolan i Stockholm söka svar på. De uppvaktade Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, som bestämde sig för att finansiera forskningsprojektet.

”Vi ger direkt stöd till många innovationer men vi lägger också ett pussel i hur man kan öka förmåga och förutsättningar för innovation. Det här projektet bidrar med intressant kunskap och insikter om kopplingen mellan ansvarsfullt ledarskap och innovation”, säger Cassandra Marshall, programledare Innovationsledning på Vinnova.

Lär dig mer – se inspelade Chef Live

Ansvarsfullt ledarskap alltmer affärskritiskt – och en viktig drivkraft för innovation
På webbinariet Chef Live diskuterade Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso, Mats Frisk, kommunikationschef på Apoteket och forskaren Pernilla Petrelius Karlberg kopplingarna mellan ansvarsfullt ledarskap, lönsamma affärer och innovation.
Ta tillfället till 45-minuters egen ledarutvecklingstid!
Chef Live anordnades av Chef i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Vinnova.

Forskarna Ingalill Holmberg och Pernilla Petrelius Karlberg hade under flera år funderat kring det faktum att svenska företag rankats så högt internationellt när det gäller innovation, samtidigt som debatten blivit allt livligare om CSR och huruvida företagsledare i Sverige är tillräckligt ansvarstagande. Omvärldens förväntningar på företags beteende har förändrats och företagen har inte hängt med, menar forskarna.

”De flesta företag har kunskap om de förändrade villkoren men man har helt enkelt inte prioriterat frågorna och därmed halkat efter. När frågorna sedan kommer som en skräll i samhällsdebatten ställs företagen till svars för något som de visserligen har kännedom om, men inte har ett genomtänkt förhållningssätt till. Penningtvätten inom banksektorn är ett aktuellt exempel på detta”, säger Pernilla Petrelius Karlberg.

”Vi bestämde oss för att se om vi kunde hitta några företag som uttalat jobbar med ansvar som en drivkraft för innovation och hållbara affärer”, berättar Ingalill Holmberg.

Det blev startskottet för ett flertal givande rundabordssamtal, där chefer från de tre företagen Telia, EQT och Stora Enso skulle komma att dela med sig av sina djupaste erfarenheter av kriser och misslyckanden men även framgångar och lärdomar, under två års tid. Samtalen bidrog, tillsammans med ett antal djupintervjuer, till ett unikt resultat som finns summerat i Ingalill Holmberg och Pernilla Petrelius Karlbergs bok ”Ansvarsfullt ledarskap – vägen till hållbara affärer”.

”Vi på Vinnova var mer delaktiga än vi brukar vara i forskningsprojekt. Vi var med på vartenda rundabordssamtal och vi var till och med delaktiga i att formulera frågor. Jag tror att allas engagemang och känslan av att vi tillsammans utforskade något som var högst relevant, men som ingen av oss hade något svar på, var ett starkt skäl till vårt intresse att delta så aktivt”, fortsätter Cassandra Marshall.

Så fortsatte processen. Forskarna och Vinnova reste frågor i teorin, och de tre företagen berättade hur de gjort i praktiken och bjöd sedan in alla i gruppen till reflektioner och kommentarer. Fram växte olika bilder av sambandet mellan ansvar och innovation. Och det startade en inspirerande lärresa för alla inblandade.

EQT:s digitaliseringsprocess, som bygger in ansvarsfrågan som ett incitament för de mycket resultatdrivna medarbetarna, är ett exempel på hur ansvarstagande gett en positiv skjuts för bolagets innovation och i förlängningen resultat.

Stora Enso, som lagt mycket fokus på sitt hållbarhetsarbete inom området miljö blev tagna på sängen när det visade sig att en av deras underleverantörer använde sig av barnarbete i Pakistan – för dem blev det en ögonöppnare att fördela ansvarsfrågan mer jämnt över verksamheten.

Samtidigt blev Telias framåtriktade compliance-arbete ett intressant exempel för de övriga två bolagen att ta del av.

”Det var aldrig fråga om något blame game utan snarare ett tillfälle att reflektera över vilka utmaningar som man har hamnat i som företag. Och en öppenhet kring att de alla kommer hamna snett igen, för misstag begås i alla företag – men hur använder de sina nya insikter nästa gång? Jag upplever att alla tyckte det var skönt att få diskutera det gnissel som man upplever i sina respektive organisationer, gnissel som ju måste till för att man ska åstadkomma förändring”, säger Pernilla Petrelius Karlberg.

Text: Sara Marczak

Pernilla Petrelius Karlberg är ekonomie doktor och verksam som forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har också lång erfarenhet av chefs- och ledarutbildningar.

Ingalill Holmberg är professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har under ett tjugotal år varit chef för ett forskningsinstitut med fokus på hur ledarskap och organisering påverkas av samhällsförändringar.

Boken ”Ansvarsfullt ledarskap – vägen till hållbara affärer” baseras på forskningsprojektet Responsible Business som genomfördes vid Center for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan under 2014-2020.