När företag jobbar med ansvarsfrågan på nya sätt så ökar innovationskraften, visar ny forskning.
När företag jobbar med ansvarsfrågan på nya sätt så ökar innovationskraften, visar ny forskning.

5 steg: Växla till det nya sättet att jobba med innovation

Ny forskning visar att det behövs en koppling till ansvarsfullt ledarskap om bolag ska lyckas med sin innovation på lång sikt.
Här är fem steg för chefer och företag som vill hamna på rätt spår.

Strategiskt arbete kring innovation, hållbarhet och ökat ansvar är helt avgörande för företags överlevnad. Ansvarsfrågan behöver skära genom hela organisationen, tvärs genom alla avdelningar och grupper på företaget. Men vad innebär ett ansvarsfullt ledarskap och hur kan det bidra till innovation? I ett forskningsprojekt på Handelshögskolan, finansierat av Vinnova, har Ingalill Holmberg och Pernilla Petrelius Karlberg undersökt just detta.
”Det finns ingen modell som talar om vad ansvarsfullt ledarskap är. Man kan inspireras av andra men måste starta i sin egen verksamhet och sin egen kontext. Gräv där du står och börja med det du har!” säger Ingalill Holmberg.

Lär dig mer – se inspelade Chef Live

Ansvarsfullt ledarskap alltmer affärskritiskt – och en viktig drivkraft för innovation
På webbinariet Chef Live diskuterade Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso, Mats Frisk, kommunikationschef på Apoteket och forskaren Pernilla Petrelius Karlberg kopplingarna mellan ansvarsfullt ledarskap, lönsamma affärer och innovation.
Ta tillfället till 45-minuters egen ledarutvecklingstid!
Chef Live anordnades av Chef i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Vinnova.

Läs mer och se video

I studien, där forskarna följde chefer på Telia, EQT och Stora Enso under två års tid, visar resultatet tydligt att företagen behöver jobba med ansvarsfrågan på nya sätt. Och när de gör det, ökar innovationskraften.
”Det handlar om att dra fram nya gränsytor tvärs genom organisationen på andra ledder än de vanliga silosarna. Sedan handlar det mycket om att från högre nivå släppa lite på kontrollen och våga bryta upp status och hierarkier. Räkna med att det kommer bli konflikter, men konflikt är inget misslyckande! Det är ett normaltillstånd och om det inte blir gnissel så uppfattas inte frågan som tillräckligt viktig”, säger Pernilla Petrelius Karlberg.

Pernilla Petrelius Karlberg och Ingalill Holmberg forskar om samband mellan ansvarsfullt ledarskap och innovation. Foto: Martina Huber, Nicklas Gustafsson

Läs också: Forskare: ”Glappet mellan ansvar och innovation måste fyllas”

Till alla chefer som vill börja utforska hur de själva jobbar med ansvar och innovation, finns fem användbara verktyg och förhållningssätt som forskarna rekommenderar i boken ”Ansvarsfullt ledarskap – vägen till hållbara affärer”:

1. Gräv där ni står!

Jobbet med ansvarsfrågan måste utgå från er egen kontext. Vilka ingår i just ert ekosystem och hur påverkar de era flöden? Leverantörer, kunder, myndigheter, distributörer, konsumenter med flera, först när ni förstår intressenterna i just er omvärld och hur ni påverkar varandra, kan ni börja utforma ert ansvarstagande. FN:s 17 globala hållbarhetsmål är ett bra exempel, alla mål är viktiga men olika aktörer väljer att prioritera de mål som är viktigast för dem. På samma sätt kan ni låta sammanhanget – bransch, timing och intressenter – påverka hur just er organisation ska jobba kring ansvarsfrågan.

2. Skapa ett attraktivt skyltfönster

Samtidigt som arbetet pågår med att utveckla verksamheten behöver ni jobba med att utveckla bilden av verksamheten. Det är en fin balansgång mellan de båda – självklart skjuter ni er själva i foten om ni kommunicerar att ni är de mest ansvarstagande i branschen om ni inte har några resultat från ert ansvarsarbete att visa upp, men forskningen visar att det blivit allt viktigare att visa upp ett attraktivt skyltfönster för att skapa legitimitet och säkra resurser. Genom att skapa spännande storytelling kring den egna verksamheten bygger ni förtroende och legitimitet, och allt pekar på att det blir viktigare att berätta på vilket sätt ni som företag tar ansvar, snarare än att berätta om specifika produkter.

Att snabbt kunna hjälpa till i coronakrisen, bland annat med att paketera handsprit, ökade engagemanget hos medarbetare, menar Anna-Lena Strömsten på Scania.

Läs också: ”Att hjälpa till finns i Scanias DNA”

3. Var lagom transparent

Transparens har blivit ett riktigt modeord. Att vara transparent är fint och uppfattas nästan som ett slags mirakelmedel för att skapa tillit och legitimitet, underförstått finns ett antagande att transparens motverkar alla former av oegentligheter och skandaler. Men att öppna upp ett företag kan också skapa förvirring och otydlighet samt leda till ökad risk för granskning och kritik. Transparens är viktigt men behöver hela tiden kalibreras mot omvärlden, så gör er läxa ordentligt och överväg noga vilka effekter ni kan få av att exponera ert förändringsarbete i realtid.

4. Använd friktion och gnissel som drivmedel

Att driva innovation handlar till viss del om att göra människor missnöjda. Att ompröva synsätt och ändra beteendemönster sker inte utan visst motstånd. Konflikter kan inte undvikas i ett förändringsarbete, så lika bra att från början ha siktet inställt på friktion – tänk att utan gnissel blir det omöjligt att växla spår! Och det kommer alltid finns de som tycker att man ska ”inte ändra ett vinnande koncept”. Här krävs ett starkt engagemang från högsta ledningen och en ständig avvägning av hur mycket friktion organisationen tål innan förändringsprocessen äventyras.

Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso, berättar om arbetet med att återfå förtroendet efter en barnarbetesskandal hos en underleverantör i Pakistan.

Läs också: Stora Ensos Per Lyrvall om vägen från barnarbetsskandal till hållbarhetspris: "Man är aldrig så bra som man tror att man är"

5. Värdegrund är inte allt

Forskningen visar tydligt vikten av att vara värderingsstyrda och att forma kulturer som är unika för den egna verksamheten. Samtidigt räcker det inte att förlita sig på alla medarbetares individuella moraliska kompass för att bedriva ansvarsfullt ledarskap. En stark företagskultur är inte heller nog. Det är samspelet mellan medarbetarnas individuella värderingar och företagets kultur som vid sidan av smarta innovationsdrivande processer och ett holistiskt perspektiv på hållbarhet lägger grunden för innovation. Värderingarna är ingenting som ska tas fram och ses över en gång per år utan ett kontinuerligt arbete som sätter fokus på ansvarsfrågor i hela verksamheten.

Text: Sara Marczak

Video: Se Chef Live om ansvarsfullt ledarskap här

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och Center for Advanced Studies in Leadership HHS, med finansiering av Vinnova

Ansvarsfullt ledarskap – vägen till hållbara affärer

Forskarna Ingalill Holmberg och Pernilla Petrelius Karlberg på Handelshögskolan i Stockholm har undersökt hur ansvarsfullt ledarskap kan göras till en drivkraft för innovation och hållbarhet.

Boken ”Ansvarsfullt ledarskap: vägen till hållbara affärer” baseras på forskningsprojektet Responsible Business som genomfördes vid Center for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan under 2014-2020.

Att snabbt kunna hjälpa till i coronakrisen, bland annat med att paketera handsprit, ökade engagemanget hos medarbetare, menar Anna-Lena Strömsten på Scania.
Annonssamarbete: Handelshögskolan i Stockholm

”Att hjälpa till finns i Scanias DNA”

En tvärnit i verksamheten startade en positiv kedjereaktion hos Scania. Att hjälpa till under pandemin har gett både ett innovationslyft och ny stolthet. ”Jag ser en nytändning hos medarbetarna”, säger Anna-Lena Strömsten, Head of People Development, hos lastbilstillverkaren.
Se webbinariet Chef Live i efterhand, med Apoteket, Handelshögskolan och Stora Enso.
46:07
Annonssamarbete: Handelshögskolan i Stockholm

Lär dig om ledarskapet som ökar innovation och lönsamhet

Video + Text

Svenska storbolag och forskare är överens: Det här är ledarskapet som bygger lönsamma affärer. Se webbinariet Chef Live där du lär dig om ansvarsfullt ledarskap av Stora Ensos vd Per Lagervall, Apotekets Magnus Frisk och forskare på Handelshögskolan.

Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso, berättar om arbetet med att återfå förtroendet efter en barnarbetesskandal hos en underleverantör i Pakistan.
Annonssamarbete: Handelshögskolan i Stockholm

"Man är aldrig så bra som man tror"

Skandalrubriker om barnarbete orsakade en kris på Stora Enso.
Men ett par år senare utsågs de till Sveriges mest hållbara bolag. Sverigechefen Per Lyrvall berättar om vägen dit.

Pernilla Petrelius Karlberg och Ingalill Holmberg forskar om samband mellan ansvarsfullt ledarskap och innovation. Foto: Martina Huber, Nicklas Gustafsson
Annonssamarbete: Handelshögskolan i Stockholm

Forskare: ”Glappet mellan ansvar och innovation måste fyllas”

Vad har Telia, EQT och Stora Enso gemensamt? Svar: Deltagandet i en forskningsstudie om ansvarsfullt ledarskap på Handelshögskolan i Stockholm. Storbolagen vill visa hur ledare kan jobba med ansvarstagande och innovation i integrerade processer.