”Man är aldrig så bra som man tror”

När Stora Enso hamnade i media med skandalrubriker om barnarbete var krisen ett faktum. Medarbetare och investerare vände bolaget ryggen.
Men bara ett par år senare utsågs de till Sveriges mest hållbara bolag.
”Man ska absolut ta fullt ansvar men viktigast av allt är nog ändå att gå ut och säga att vi är inte perfekta, detta kan hända igen. Ingen ska tveka på att vi vill göra rätt”, säger Sverigechef Per Lyrvall.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Handelshögskolan i Stockholm

Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso, berättar om arbetet med att återfå förtroendet efter en barnarbetesskandal hos en underleverantör i Pakistan.
Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso, berättar om arbetet med att återfå förtroendet efter en barnarbetesskandal hos en underleverantör i Pakistan.

2014 skulle det visa sig att en underleverantör till Stora Enso långt ner i leverantörskedjan i Pakistan använt sig av barnarbete för att samla in returpapper. Konsekvenserna blev tuffa och domen hård från såväl medarbetare som media, investerare och andra intressenter. Sjunde AP-fonden svartlistade bolaget för sin bristande förmåga att agera etiskt och hållbart.
”Det blev väldigt stigmatiserande under en period att tillhöra den här arbetsplatsen och medarbetarna kände inte igen sin arbetsgivare. Men som chef kan man inte göra något annat än att acceptera det som hänt och visa en genuin vilja att förändra”, säger Per Lyrvall.

En av få som inte vände företaget ryggen under den här perioden, var NGO:er som Rädda barnen. De insisterade på att Stora Enso skulle ha kvar sin verksamhet i Pakistan och istället, med deras hjälp, bidra till att sjösätta projekt som motverkar barnarbete. Även om det blev en tuff resa tillbaka till förtroende och engagemang hos medarbetarna, menar Per Lyrvall att det var enda vägen att gå. Det vill säga att vara engagerad och delaktig i att reparera skadan, vilket de fick möjlighet att göra.

Hör Per Lyrvall berätta mer – i Chef Live

Ansvarsfullt ledarskap alltmer affärskritiskt – och en viktig drivkraft för innovation
På webbinariet Chef Live diskuterade Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso, Mats Frisk, kommunikationschef på Apoteket och forskaren Pernilla Petrelius Karlberg kopplingarna mellan ansvarsfullt ledarskap, lönsamma affärer och innovation.
Ta tillfället till 45-minuters egen ledarutvecklingstid!
Chef Live anordnades av Chef i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Vinnova.

Stora Enso är ett globalt företag med stark identitet och rötter som går tillbaka till 1288. De är ledande inom skogsvård och förnybara material och har historiskt haft självbilden att de kommit långt med sitt hållbarhetsarbete. Men fokus hade 2014 legat på miljöfrågan.

”Hållbarhet är ett stort område. Det finns företag som tycker att de jobbar hållbart för att de sopsorterar i lunchrummet men så kommer exempelvis metoo och de behöver se över hela sin företagskultur. Stora Enso har drivit hållbarhetsfrågan hårt när det kommer till förnybara material och cirkulär ekonomi, och vi gjorde all möjlig due diligence inför våra samarbeten men uppenbarligen hade vi inte tillräckligt bra koll långt ner i leverantörskedjan” förklarar han.

Per Lyrvall har varit jurist på Stora Enso sedan 90-talet men klev på rollen som Sverigechef mitt i krisen 2014, och tackade samtidigt ja till att vara med i en forskningsstudie om Ansvarsfullt ledarskap kopplat till innovation, som gjordes på Handelshögskolan i Stockholm.

Det var en självklarhet att vara med i studien, erfarenhetsutbytet som vi hade var väldigt värdefullt och jag såg det som att vi alla fick nya verktyg att stoppa i våra ryggsäckar inför nya situationer i framtiden. För oss på Stora Enso måste vi ju vara innovationsinriktade om vi ska kunna ta fram produkter som svarar upp mot den gröna omställning som vi pratar om, så ansvar och innovation hänger tätt ihop för oss”, säger Per Lyrvall.

Forskarna Ingalill Holmberg och Pernilla Petrelius Karlberg följde Stora Ensos resa på nära håll genom studien.
”De tyckte att de var orättvist behandlade av media för något som hände på andra sidan jordklotet men Per gick tidigt ut med att man måste acceptera att medierna gör sitt jobb och att det faktiskt var ett fel som vi hade begått”, säger Ingalill Holmberg.

”Studien visade också hur mycket kraft det tog för Stora Enso att återfå engagemanget i organisationen. De fick lära sig att inte fokusera på en hållbarhetsfråga i taget, som miljöfrågan, utan istället låta alla hållbarhetsfrågor skära tvärs genom hela organisationen. Och att vara lyhörda för sin kontext och att den kan ändras över tid,” säger Pernilla Petrelius Karlberg.

Bara ett par år efter skandalen rankades Stora Enso som mest hållbara bolag, vilket de gjorde tre år i rad 2018-2020, och de har även fått tillbaks kredden i sina etiska fonder.
Men Per Lyrvall menar ändå att hur ansvarsfullt ledarskap han än eftersträvar kan man aldrig förhindra framtida feltramp:
”Man är aldrig så bra som man tror att man är, även när man är världsmästare så kan det hända något som tar ner en därifrån på nolltid. Sedan ska man också komma ihåg att man är heller aldrig så dålig som omvärlden tror när man är sämst! Om vi inte hade varit ett värderingsdrivet bolag när vi haft våra kriser hade vi aldrig kommit tillbaks på banan så tidigt som vi gjorde. Det handlar om att outtröttligt gå ut och prata om alla bra saker som man gör, och samtidigt vara ödmjuk för att man kan begå misstag och erkänna att man inte är perfekt.”

Checklista: Chefens väg till en ansvarsfull chefsvardag

1. Var transparent och ta fullt ansvar för misstag – stora som små

2. Visa en vilja för förändring när misstag begåtts, och agera för förändringen. Ingen ska tveka på att ni vill göra rätt.

3. Jobba med värderingar och företagskultur hela tiden, och prata om vad ni som bolag vill stå för

4. Det räcker inte att fokusera på en hållbarhetsfråga i taget – ni måste ha ett holistiskt synsätt på hållbarhetsarbetet

5. Ansvarsfullt ledarskap friskriver er inte från misstag – var ödmjuk inför att kriser kan komma och att ingen är perfekt

Text: Sara Marczak