Stressen på svenska arbetsplatsen ökar. Och kvinnor är den grupp som är värst drabbad.

Slår larm: Stressen på jobbet ökar – kvinnor värst drabbade

Stressen på svenska arbetsplatsen ökar. Och kvinnor är den grupp som är värst drabbad, visar siffror från en Manpowers arbetslivspanel.

Inizio har på uppdrag av Manpower undersökte arbetssituationen bland 2300 svenskar och det är en ganska mörk vardag som målas upp. Hela 34 procent svarar nämligen att de alltid eller ofta är stressade på jobbet.

När samma fråga ställdes 2016 låg siffran på 26 procent – vilket betyder att stressnivåerna har ökat enligt undersökningen.

forbjudgnall

Läs också: Psykologen: Det händer när chefen förbjuder ”gnäll” på jobbet

Men vad beror det på? När svarspersonerna själva får formulera vad som bidrar till mer stress är det hög arbetsbelastning och ett otydligt ledarskap som kommer upp.

Även att företaget eller organisationen saknar en vettig struktur, stämningen på arbetsplatsen är dålig och att chefen inte är ett tillräckligt stöd bidrar till hög stress på jobbet.

I undersökningen kan man också se en skillnad mellan könen. Totalt sett var det 39 procent av kvinnorna som upplevde hög stress på jobbet medan motsvarande siffra bland männen låg på 29 procent. Med andra ord en skillnad på hela 10 procenenheter.

För arbetsgivarna kan stressnivåerna innebära att folk blir sjukskrivna eller väljer att byta jobb. Hela 60 procent svarade nämligen att de funderar på att byta jobb inom det närmsta halvåret.

utabrand

Läs också: Studie: Enda metoden som funkar mot utmattning

Relaterade artiklar

Collage: Orolig person i folksamling samt livspussel i form av ett pussel
Arbetsmiljö

Fler söker stöd för oro och relationer – färre för livspusslet

Ökad sjukskrivning, ökad efterfrågan på psykologsamtal och ergonomigenomgångar. De negativa konsekvenserna av pandemin för såväl arbetsgivare och medarbetare börjar synas.
intro_degreed
Annonssamarbete Chef + Degreed

Synliggör det dolda lärandet på jobbet

Mängder av lärande på jobbet sker i det dolda. Gamla synsätt står i vägen för att ta tillvara kompetens.
”Framtiden bryr sig inte om hur du blev expert på något – bara att du blev det”, konstaterar Dan Tesnjak på Degreed.

digital kbt kan hjälpa mot oro över coronakrisen
Arbetsmiljö

Digital hjälp effektivt vid covid-oro

Ett helt nyutvecklat digitalt självhjälpsprogram för att hantera oro vid covid-19 har visat sig ha god effekt. Deltagarna hade också en signifikant förbättrad daglig funktion på arbetet, enligt forskarna på Karolinska institutet.
fragortillmedarbetare
Arbetsmiljö

Tre frågor du borde ställa till dina medarbetare just nu

Under covid 19-krisen är det lätt att missa viktiga aspekter av ledarskapet. Här är tre frågor du borde ställa till dina medarbetare som chef.
Illustration med kvinna som har ett zoom-möte i ett stökigt rum med tomflaskor.
Arbetsmiljö

Fyra av tio chefer ser tecken på missbruk bland medarbetarna

Nästan 45 procent av cheferna märker tecken på missbruk bland sina medarbetare, visar Chefs undersökning. ”En anmärkningsvärt hög andel”, säger Anna Thulin, vd för expertorganisationen Alna.
Johnny Warström sitter på en soffkant.
Arbetsmiljö

Här är företaget där ingen får jobba mer än 40 timmar per vecka

På Mentimeter får ingen av medarbetarna under några omständigheter jobba mer än 40 timmar i veckan. ”Det får oss att prioritera smartare”, säger Johnny Warström, vd.
Maria Geijer på Morot & Co ger råd om hur du knyter dina kunder närmare. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Morot & Co

Så enkelt tar du klivet närmare kunden

Bli bättre på att få nya kunder och behålla dem ni har. ”Många missar hur enkelt det kan vara att testa, utforska och samla in kunskap om vad som är intressant för just deras kunder”, säger Maria Geijer, på Morot & Co

Chef som sitter i hallkorridor
Arbetsmiljö

Larmsiffrorna: Varannan chef känner obehag inför att gå till jobbet

Allt fler chefer känner obehag inför att ”gå till jobbet”. Värst är det inom offentliga sektorn, enligt Jobbhälsobarometern 2020. Det är en markant försämring i år. Cheferna trivs varken med jobb eller arbetsuppgifter.