mikael-sjoberg

Så leder Mikael Sjöberg Arbetsförmedlingen

Han blickar ut över salen. Skjortan är lite skrynklig, frisyren ser ut att ha gett upp efter en ganska kort kamp mot kammen. Salen håller andan. En kvinna på sjunde raden har just ställt frågan:

”Varför skrivs det inte något om oss i media som är positivt?”

Ingen särskilt provocerande fråga egentligen. Men i en organisation där takhöjden under lång tid successivt har krympt och där många skulle hävda att ledningens förtroendelador är snudd på tomma markerar den något avgörande.

Men hans blick är inte besvärad, inte hård, inte uppretad. Det tar Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, en sekund att formulera ett svar.

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Logga in här

Inte medlem?

Beställ eller läs mer om Chef Premium

”För att vi inte är tillräckligt bra”, säger han.

En vindpust drar genom salen. Det är publiken som andas ut. Inget utbrott, inget svepande svar, i stället tydlighet, kryddad med befriande självkritik här på en av myndighetens så kallade verksamhetsdagar, som denna dag samlat chefer och medarbetare inför starten för Arbetsförmedlingens förnyelsearbete.

”Om vi bara levererar det som folk förväntar sig finns det ingen anledning att skriva något positivt om oss. Det är bara när vi gör något som överträffar förväntningarna som de får anledning att skriva positivt. Och det måste vi göra”, säger han.

När Mikael Sjöbergs företrädare cheftestades i denna tidning för några år sedan beskrevs hon som en känslomänniska som absolut inte passade med ordet lagom. Angeles Bermudez Svankvist var uppskattad, rent av älskad, av många (hon fick 34 av 40 poäng i cheftestet, vilket placerade henne högt i ledarligan). Men så kom en skyhög mobiltelefonräkning som blev början till slutet och hennes fall blev högt och publikt.

Med Mikael Sjöberg som generaldirektör har Arbetsförmedlingen återgått till en tradition av lite gråare, lite mer byråkratiska och lite tryggare ledare. Han är en tjänsteman med en grundmurad tro på myndighetens betydelse som länk i samhällskedjan.

Mikael-Sjoberg-pressbild-bredMikael Sjöberg
Gör: Generaldirektör
för Arbetsförmedlingen.
Ålder: 48 år.
Familj: Fru och två barn.
Bor: Stockholm.
Karriär i korthet: Generaldirektör för Arbetslivsinstitutet 2005–2007 och Arbetsmiljöverket 2007–2014. Statssekreterare 1996–2005, bland annat på inrikes-, finans- och socialdepartementet. Har en facklig bakgrund från Metall och LO, har även haft ledande befattningar inom SSU och inom kommunpolitiken i Norrköping.
Övrigt: Är kusin till före detta statsministern Göran Persson.

Att den post som han tillträdde i mars förra året kallas ”kamikazeuppdrag” eller ”katapult” (jodå, hos Arbetsförmedlingens uppdragsgivare, arbetsmarknadsdeparte­mentet, används fortfarande det ordet, om än med viss försiktighet) verkar inte bekomma honom.

Inte heller att Arbetsförmedlingen, enligt Sifo, har lägst förtroende av alla myndigheter. Egna undersökningar visar att förtroendet för ledningen, som sagt, inte heller är på topp.

”Han säger att han inte tror att myndigheter skadas långsiktigt av sådan här turbulens”, säger en chef inom Arbets­förmedlingen.
”Jag blev inte överraskad att han fick jobbet som generaldirektör. Han gillar utmaningar och han har gett sig sjutton på att han ska få ordning och reda på det här”, säger en som arbetat med honom på Arbetsmiljöverket.

Mikael Sjöbergs ledarskap har sina rötter i fackliga uppdrag i Metall (som ju bland annat också fostrat statsminister Stefan Löfven) och LO samt erfarenhet från tio år som sakkunnig och statssekre­terare på regeringskansliet.

Sedan tio år har han burit titeln general­direktör, först på Arbetslivsinstitutet, därefter på Arbetsmiljöverket och sedan ett år på Arbetsförmedlingen.
När Göran Perssons regering 2005 utnämnde honom till chef över Arbetslivsinstitutet kritiserades beslutet offentligt av bland annat Saco, vars ordförande ansåg att Sjöberg inte var lämpad att leda forskare, eftersom Mikael Sjöberg själv saknar formell högre utbildning.

Hans värsta belackare påstod dessutom att släktskapet med statsministern – Norrköpingsfödde Mikael Sjöberg är kusin till Göran Persson — hade betydelse för utnämningen. Den kritiken tystnade dock snabbt när den nye generaldirektören blivit varm i kläderna på institutet.

Utmaningar har inte saknats. Arbetslivsinstitutet skulle läggas ner, Arbetsmiljöverket skulle kraftigt omstruktureras och Arbetsförmedlingen … ja, finns det någon av Mikael Sjöbergs uppgifter på Arbetsförmedlingen som inte skulle kunna definieras som en utmaning?

Här behöver vi stanna upp och slänga ett öga på kartan: Arbetslösheten i Sverige ligger stadigt på en tämligen hög nivå, strax över 8 procent. Antalet långtidsarbetslösa har blivit fler. Det är känt, genom Arbetsförmedlingens egna undersökningar, att både företag och arbetssökande tvivlar på att myndigheten verkligen har stöd och hjälp att erbjuda.

Medarbetarna går på knäna av alla arbetsuppgifter. Medan andra myndig­heter, till exempel Försäkringskassan, har ett rikt utbud av e-tjänster står Arbetsförmedlingen och stampar med gamla, hemmasnickrade system som är svåra att placera i en modern, digital värld.

”Ledningen måste bli tydligare med att det är en prioritet”, säger en person om behovet av att modernisera systemen och citerar därmed nästan ordagrant vad Sjöberg själv sa i en radiointervju när han suttit på posten endast en månad.

Den som förses med stämpeln ”byråkratisk” fråntas oftast, i bara farten, egenskaper som ”visionär”.

Men Mikael Sjöberg lyckas vara både och. Han beskrivs som strategisk och just visionär. Att det ska vara ordning och reda i det dagliga arbetet förutsätter han, men precis som han gjorde på Arbetsmarknadsverket är han bra på att delegera.

”Han har lång framförhållning, är alltid i framkant, inte så mycket här och nu. Han litar på att folk gör det som de ska, där de är”, säger en chef inom Arbetsförmedlingen.

”Han vill inte bara ha ja-sägare omkring sig, han vill ha de som säger ’vänta nu, har vi tänkt rätt?’. Han behöver de som han kan gnugga sina tankar mot, som ger honom motstånd”, säger en annan chef.

Samtidigt som han beskrivs som en god lagbyggare hörs det spridda kritiska röster mot Arbetsförmedlingens ledningsgrupp, som under Sjöbergs ledning blivit mindre och som skapat en känsla av centralisering.När Mikael Sjöberg tillträdde var han väldigt tydlig med att förändring behövdes, men utan att egentligen ge någon detaljerad plan för hur förändringen skulle gå till.

”Den första tiden märkte vi inte så mycket av honom. Men sedan har han blivit allt mer synlig och det känns som att han har börjat bygga upp förtroende. Det är bra, men det har tagit lite tid”, säger en medarbetare.

Det ligger i linje med Mikael Sjöbergs strävan efter att jobba grundligt, metodiskt och långsiktigt och att undvika quick fix. Han har lovat resultat inom tre år.

Han har implementerat ett värdegrundsarbete, han har presenterat en ny ledningsfilosofi – som utgår från det coachande ledarskapet – och han pratar mer om kundnytta. Han har genomfört förändringar och plockat bort arbetsuppgifter för de hårt ansatta medarbetarna.

Resultat: 31 av 40

Ledarstil 4 av 5
Har förmågan att samtidigt vara byråkratisk och visionär och visa stora mått av mänsklighet och värme. Det skapar trygghet och framtidstro. Hans arbetsglädje smittar av sig. Har infört ett mer coachande ledarskap på Arbetsförmedlingen.

Delegering 4 av 5
Duktig på att delegera. Kräver att andra tar ansvar, förväntar sig ordning och reda i det dagliga, men ser också till att medarbetare och chefer får mandat att ansvara för detta.

Motivation 3 av 5
Inspirerar som allra bäst på avstånd, men har lite svårt för det nära samtalet. Får med sitt positiva sätt andra att prestera bra.

Konflikthantering 4 av 5
Har hittills varit relativt förskonad från konflikter. När det handlar om fackliga förhandlingar eller att kommentera kritik i media har han varit välformulerad, stabil och trygg. Blandar ödmjukhet med bestämdhet.

Kommunikation 4 av 5
Är en god storyteller, som i sitt berättande gärna beskriver Arbetsförmedlingens samhällsuppdrag genom att referera till aktuella händelser. Är flitig användare av Arbetsförmedlingens intranät, där han lägger ut nyheter och betraktelser. När det gäller media ligger han gärna steget före och är mån om att skapa goda kontakter.

Beslutsfattande 4 av 5
Långsam, inlyssnande och noggrann. Vill gärna att ledningsgruppen ska känna att beslutet är gemensamt, även om han samtidigt är tydlig med att det är han som har sista ordet.

Rekrytering 4 av 5
De som han har samlat omkring sig har ett stort stöd i organisationen. Gillar olik­tänkande och debatt och försöker forma sina team utifrån det. Mikael Sjöberg har centraliserat organisationen genom att göra ledningsgruppen mindre, vilket skapat en del besvikelse längre ut i organisationen.

Personlighet 4 av 5
Glad och positiv. Verkar nöjd med sitt liv och utstrålar en grundtrygghet. Jobbar mycket, sover lite, har varit bra på att vabba.

”Under de senaste åren har vi inte tillåt­its vara specialister, utan i stället generalister. Det finns inte en människa som kan kunna allt. Under Sjöbergs ledning har vi kunnat gå tillbaka till en specialistroll”, säger en arbetsförmedlare.

En del i Sjöbergs arbete har varit att plåstra om Arbetsförmedlingens stukade kultur. Det finns en öppenhet som länge har saknats. Takhöjden ökar långsamt.

”Min upplevelse är att vi mår bättre i dag. En del tror inte på förnyelse, det finns en viss skepsis till det, vi har hört det så många gånger under de senaste åren. Men många känner ’äntligen!’”, säger en hög chef inom Arbetsförmedlingen och fortsätter:

”Hela myndigheten hade kommit till vägs ände. Hela existensberättigandet stod på spel. Medarbetarna är fortfarande högt arbetsbelastade, men i dag finns ett jäklar anamma, en nyfikenhet och en vilja.”

En annan medarbetare säger:

”Tidigare har vårt arbete varit detaljstyrt ner på suddgumminivå. Men vi måste få styra pengarna till vad de behövs och Mikael Sjöberg låter oss veta att det är vi som vet vad som är bäst för kunden.”

Som beslutsfattare beskrivs Mikael Sjöberg som långsam och noggrann.

”Han tänker ett tag, men när han väl kommit fram till något vill han att hela ledningsgruppen ska äga frågan, det ska inte vara ett enväldigt beslut”, säger en chef på Arbetsförmedlingen med insyn i led­ningens arbete.

Därmed inte sagt att han är en demokratisk ledare.

”Nej, men han vill ha en bred uppfattning, han vill att det ska vara genomarbetat i ledningsgruppen. Sedan ska alla vara lojala med beslutet. Men det är han som fattar besluten”, säger en person i generaldirektörens stab.

Mikael Sjöberg är en god kommunikatör, en lyhörd storyteller, som gärna uttrycker sig genom berättelser kryddade med aktuella händelser.
”Han lyckas få historierna att hänga ihop på ett sätt som gör att man gärna vill lyssna”, säger en tidigare kollega från Arbetsmiljöverket.
Flera personer beskriver hans mod.

”Han vågar sticka ut hakan, åt alla hållen”, som någon ut­­trycker det.

Mikael Sjöberg beskrivs som en person som intar rummet, som vet hur han vill ha sina möten, och som man gärna lyssnar på.

Han motiverar medarbetarna genom sin nyfikenhet och en smittande positiv syn på saker och ting, som gör andra nyfikna. Flera personer har beskrivit hur de gärna vill befinna sig i hans närhet och uppfylla hans önskningar.

Däremot är Mikael Sjöberg inte den som uppmärksammar medarbetarna i det dagliga mer än nödvändigt. Han är knappast chefen som spontant dunkar rygg eller säger ”hur har du det i dag då?”.

”Det är inte så att han saknar empati, däremot tror jag att han har svårt att skifta mellan det nära och långsiktiga perspektivet”, säger en medarbetare.
”Han hade svårt att känna av hur reaktionen i organisationen skulle bli, han har inte så mycket närhet till medarbetarna att han förstår vad som skulle hända. Där behövde han hjälp av andra för att ta reda på hur det skulle uppfattas”, säger en källa.

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Logga in här

Inte medlem?

Beställ eller läs mer om Chef Premium

De som har rest med Mikael Sjöberg i jobbet beskriver honom som en rolig person att äta middag med, att han då på ett lättsamt sätt låter privatpersonen och yrkespersonen glida ihop. Han har varit föredömlig när det gäller att vabba om så krävs.

Mikael Sjöberg jobbar mycket, sover lite, skulle – enligt vissa – behöva leva lite mer hälsosamt, men ger sken av att vara ganska nöjd med sitt liv.
”Han är inte bara jobb, han kan tala om sin familj och så. Men han är professionell. Jag tror att han är en ganska hel person på det sättet”, säger en före detta medarbetare.

En annan chef uttrycker det så här:

”Om han har ritat om kartan? Absolut. Han har fått Arbetsförmedlingen att andas framtidstro och förändring. Och tack vare att Mikael ut­­strålar sådan trygghet och stabilitet känns det som att förändringen är på riktigt. Jag upplever att han har en ärlighet i det han säger.”

Relaterade artiklar

Petter Wåhlberg, anstaltschef för Storboda. Foto: Martina Huber
Beslutsfattande

Anstaltschefen: ”Man kan inte pausa ett fängelse”

Coronakrisen har skruvat upp pressen på chefer inom Kriminalvården. Ett tufft läge har blivit tuffare. ”Vi alla klarar av lite mer än vi tror”, säger anstaltschefen Petter Wåhlberg.
al_ledarstil_stor
Annonssamarbete Chef + Atrium Ljungberg

Kontoret – en viktig nyckel i ditt ledarskap

Allt fler satsar på sitt kontor – trots digitalisering och ökat distansarbete. Anledningen? Nya möjligheter för kontoret som ledarskapsverktyg och må-bra-faktor.
uppsagningarbjorn
Konflikthantering

Fråga psykologen: ”Hur ska man informera om uppsägningar?”

Hur ska man informera om uppsägningar i coronakrisen? Och hur hanterar man med medarbetare som haft missbruksproblematik eller som sprider apokalyptisk stämning på videomötena? Det är några frågor psykologen Björn Hedensjö fått om svåra samtal i Chefs facebookgrupp Chefa i coronakrisen. Här ger han svar på dem.
kvinnlig_chef
Konflikthantering

Forskning: Tuffare få kritik av kvinnlig chef

Kvinnliga chefer diskrimineras ”underifrån”, visar ny forskning. Medarbetare av båda könen blir betydligt mer upprörda av negativ feedback från kvinnliga chefer än manliga.

Meghan Markle och prins Harry
Konflikthantering

”Kungliga krisen symbolisk för ett ledarskap i förändring”

När prins Harry och Meghan förklarade att de inte längre fogar sig i ledet utan tänker bo halva året i Kanada gruffar farmor drottning Elizabeth. Men ledarskapsexperten Alexander Holmberg myser: ”Det här är exakt vad många styrelser och vd:ar brottas med i dag.”
Två män i samtal.
Konflikthantering

Viktigaste tipset för svåra samtal

Många chefer drar sig för svåra samtal. Kommunikationsexperten Leena Männik Styren vill med boken Chefens 42 samtal – samtal du våndas inför och alla andra samtal ge konkreta verktyg för dialoger om allt från löner till kränkningar och missbruk.

Ibland är det systemen, inte ledarskapet, som orsakar frustration på jobbet.
Annonssamarbete Chef + Sopra Steria

IT-system dold orsak till ledarskapsproblem

Dålig effektivitet och irritation i ditt team beror inte alltid på brister i ledarskapet. Leta efter lösningar på rätt ställe. ”Det är alldeles för vanligt med IT-system som stoppar oss, snarare än stöttar”, säger Christer Söderholm på Sopra Steria.
gretathunbergaretsperson
Konflikthantering

Greta Thunbergs 4 viktigaste ledaregenskaper

Som första svensk någonsin har klimataktivisten Greta Thunberg fått utmärkelsen Årets person av amerikanska tidskriften Time. Här är fyra saker du som ledare kan lära dig av henne.