”Så här kommunicerar dina visioner”

Chefs expert i mångfald och ledarskap Azita Shariati hjälper dig att kommunicera dina mål och visioner.

Vi har nya mål och en ny vision på företaget. Hur kommunicerar jag den bäst?

Svar: Det här är alla chefers stora utmaning. Och det underlättar om man är tydlig med vad man förväntar sig. Det är viktigt att nå alla, så därför behöver man använda många olika kommunikationskanaler och formulera och anpassa budskapet utifrån dom olika mottagarna.

Så vad är allra viktigast?

Svar: Medarbetarna behöver förstå och hitta sin egen roll i den nya processen, för att sen kunna agera. Det är viktigt att börja med ledningen. För får du inte med dig det första chefsledet är det omöjligt att få med dig nästa.