Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Så gör du arbetsplatsen mer positiv och effektiv

Arbetsplatser som tillämpar slutsatser från forskning inom positiv psykologi har högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och nöjdare kunder, jämfört med andra arbetsplatser.

Okategoriserade
Text: Redaktionen
Publicerad
Illustration: Sam Vanallemeersch/Kolchoz

Något förenklat kan man säga att positiv psykologi handlar om vad som får oss att må bra och under vilka förutsättningar vi fungerar optimalt. Den vill också ta reda på vad som får oss att tåla påfrestningar och hur vi kan öka vårt välmående. Att göra sin arbetsplats positiv i denna bemärkelse är naturligtvis inget man gör i en handvändning. Det kräver ihärdigt arbete med hur ni kommunicerar och interagerar på jobbet. Här är några tips för att komma igång med arbetet.


Den här artikeln är skriven av företaget Psykologifabriken.


1. Uppmärksamma det som fungerar
När är din arbetsplats som bäst? Ta en vecka eller två där ni noterar sådant som inträffar och som ni tycker är bra. Diskutera sedan: Vad behöver ni göra mer av för att det ska bli mer av det framgångsrika?

2. Fokusera på styrkor
Uppmuntra dina medarbetare att göra mer av det de är bra på och sluta försöka få dem att bli bättre på sådant de har svårt för. Forskningen visar att människor som dagligen använder sig av sina styrkor och fokuserar mindre på sina svagheter har lägre sjukfrånvaro, engagerar sig mer i jobbet, tjänar mer pengar åt företaget och har nöjdare kunder.

3. Ge positiv feedback
Tala om för dina medarbetare när de gör rätt och vad det var de gjorde som du tyckte var bra. Peka på specifika beteenden som du uppskattar, inte på personlighetsdrag. Personligheter är svåra att ändra på eller leva upp till, konkreta beteenden kan alla förstå och göra igen. Arbetsplatser där medarbetare får minst tre gånger så mycket positiva som negativa kommentarer har bättre samarbete, högre trivsel, bättre effektivitet och högre lönsamhet.

4. Var tillåtande
En stunds motion eller en kort paus med något som gör en glad – det kan vara en rolig liten film eller ett samtal med en kollega – gör oss mer kreativa, produktiva och öppna efteråt. Människor som upplever positiva känslor får vidgad perception, fler idéer, blir bättre på att knyta band till andra och presterar bättre i de flesta jobbsituationer.

5. Hitta nya sätt att belöna
Pengar gör oss lyckligare på kort sikt, men snart vill vi ha ännu mer för att fortsätta bli glada av det. Försök hitta andra sätt att visa medarbetarna uppskattning så att deras arbete ger större tillfredsställelse på lång sikt och mer varaktig lycka än pengar och prylar. Det kan handla om att ge dem upplevelser eller att uppmärksamma positiva beteenden offentligt.

6. Jobba med uppskattning.
Ett exempel som i forskning har visat sig effektivt för att höja välmåendet i en organisation är den här rutinen för uppskattning: På ledningsmötet berättar en chef om en person på sin avdelning som chefen tycker har gjort något som förtjänar uppskattning. Någon annan i ledningsgruppen tar på sig att gå och berätta för medarbetaren att dennes insatser diskuterades på ledningsmötet och att ledningsgruppen vill tacka för att han eller hon gjort detta.

7. Tillåt misstag
Människor som alltid har lyckats med det de föresatt sig är dåligt rustade för att hantera motgångar. Att uppleva misslyckanden är en viktig pusselbit för att lära sig att man kan klara sig igenom kriser och komma ut starkare på andra sidan.

Text: Psykologifabriken/Jenny Rickardson

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden