sharinghands

Så får du en lönsam företagskultur

”Företagskultur handlar om hur man gör saker, att få alla att arbeta i samma riktning och att införliva framgångsbeteenden i organisationen. De som lyckas med det får medarbetare som är nöjdare, mer lojala och det i sin tur ger mer nöjda och lojala kunder som i som tur ger ökad lönsamhet.”

Det låter självklart och enkelt när Sofi König, konsult på talent managementföretaget Stardust och författare till nyutgivna Sex steg till en lönsam företagskultur, säger det. Men verkligheten kan, vilket de flesta har erfarenhet av, te sig väldigt mycket mer komplicerad.

Stardusts senaste talent managemet-barometer visade att 90 procent av de representerade företagen har definierade värderingar. Men bara 50 procent skulle kalla sin arbetsmiljö som värderingsstyrd. Sofie König upplever att kulturfrågan ofta behandlas som en kampanj för att ta fram nya värdeord och att många svenska företagsledare är dåliga på att ta konsekvenserna när det inte fungerar.

”De missar att kulturarbete är en ständigt pågående process, den viktigaste affärsutvecklingsprocessen i kunskapssamhället,” säger hon.

De sex stegen:

1) Vision. Se över visionen var tredje år och involvera medarbetarna. Då är det större chans att den får dem att ”hoppa upp ur sängen på morgonen”. Och knyt an till den rådande företagskulturen.

2) Kulturanalys. Steg ett: Vilka värderingar dominerar i organisationen i nuläget? Steg två: Vilken kultur vill ni ha för att nå visionen och uppsatta affärsmål?

3) Värdegrund. Företagets själ eller DNA, utgör kärnan i varumärket. Börja med att via kundenkäter, medarbetarenkäter etcetera ta reda på vilka ord företaget förknippas med idag. Ta fram nya ord via workshops där man analyserar bransch, arv, vad har gjort företaget framgångsrika, personlighet. Koppla till visionen och säkra att de går att översätta i praktiska handlingar – och är enkla att förstå och kommunicera.

4) Från värdeord till handling. Beskriv värdeorden och exemplifiera med konkreta beteenden. Vilka beteenden vill vi se?

5) Levande värderingar. Företagskulturarbete är inte ett projekt. Se till att värderingarna vävs in i alla processer som rekrytering, utvecklingssamtal, kundenkäter etcetera. Och att ledarna lever värderingarna fullt ut.

6) Uppföljning. Backa tillbaka, vilka målsättningar har företaget med kulturarbetet? Mät via till exempel en kulturundersökning varje halvår eller så.
Sex steg till en lönsam företagskutur – en praktisk handbok av Sofie König och Henrik Martin ges ut på Ekerlids förlag.

Relaterade artiklar

Professor Thales S. Teixeira har forskat på varför storföretag förlorar mot startups.
Verksamhetsutveckling

Professorn: Så gör du för att inte förlora mot en startup

De trögrörliga jättarna utmanas allt oftare av otippade underdogs med snabba fötter och nya tekniska plattformar. Men det är låg kundnöjdhet som skapar spelrummet.
Moocs och flipped classroom är två av de nya trenderna inom utbildning och kompetensutveckling.
Annonssamarbete Chef + Utbildning.se

9 trender som revolutionerar ditt lärande

Är moocs, flippade klassrum och mikrolärande vägen till ständigt lärande och kompetensutveckling på din arbetsplats?

Raoul Stubbe arbetar för inkubatorn Sting.
Verksamhetsutveckling

Undersökning: Självkännedom ger framgång

Framgångsfaktorn för snabbväxande företag är chefer med självkännedom och helhetstänk. Som har koll på sina starka och svaga sidor och är duktiga teambyggare. Det visar en unik svensk undersökning.
Arash Gilan och Jonas Hammarberg är författare till boken Apparnas planet.
Verksamhetsutveckling

Lyckas digitalt: "Våga vara människa"

Kom ihåg det mänskliga perspektivet i digitaliseringen och det som inte kan digitaliseras, så ökar chansen för framgång, säger Arash Gilan och Jonas Hammarberg i boken Apparnas planet.

crown-2
Konflikthantering

3 steg: Bästa sättet att tackla en manipulativ kollega

Du ska vara till lags och följa deras vilja – helst omedvetet. Manipulativt beteende är ett farsot på många arbetsplatser. Så här kan du hantera beteendet. 
ungaskador
Arbetsmiljö

Allt fler unga skadar sig på jobbet: ”Allvarligt”

Antalet unga under 25 år som skadar sig på jobbet ökar kraftigt. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket – som oroas av utvecklingen.
utsedd
Karriär

Utsedd: Sveriges bästa arbetsgivare 2019

Varje år delar Randstad ut pris till årets mest attraktiva arbetsgivare. Genom att intervjua 6200 svenskar har man nu ett svar – och det är inte Ikea.
sakersage
Kommunikation

3 gånger chefen ska vara tyst under ett möte

Att vara chef innebär att du måste behärska konsten att veta när du ska driva ett möte framåt – och när det är bäst att vara tyst och släppa fram andra. Här är några råd för att lyckas!