sharinghands

Så får du en lönsam företagskultur

”Företagskultur handlar om hur man gör saker, att få alla att arbeta i samma riktning och att införliva framgångsbeteenden i organisationen. De som lyckas med det får medarbetare som är nöjdare, mer lojala och det i sin tur ger mer nöjda och lojala kunder som i som tur ger ökad lönsamhet.”

Det låter självklart och enkelt när Sofi König, konsult på talent managementföretaget Stardust och författare till nyutgivna Sex steg till en lönsam företagskultur, säger det. Men verkligheten kan, vilket de flesta har erfarenhet av, te sig väldigt mycket mer komplicerad.

Stardusts senaste talent managemet-barometer visade att 90 procent av de representerade företagen har definierade värderingar. Men bara 50 procent skulle kalla sin arbetsmiljö som värderingsstyrd. Sofie König upplever att kulturfrågan ofta behandlas som en kampanj för att ta fram nya värdeord och att många svenska företagsledare är dåliga på att ta konsekvenserna när det inte fungerar.

”De missar att kulturarbete är en ständigt pågående process, den viktigaste affärsutvecklingsprocessen i kunskapssamhället,” säger hon.

De sex stegen:

1) Vision. Se över visionen var tredje år och involvera medarbetarna. Då är det större chans att den får dem att ”hoppa upp ur sängen på morgonen”. Och knyt an till den rådande företagskulturen.

2) Kulturanalys. Steg ett: Vilka värderingar dominerar i organisationen i nuläget? Steg två: Vilken kultur vill ni ha för att nå visionen och uppsatta affärsmål?

3) Värdegrund. Företagets själ eller DNA, utgör kärnan i varumärket. Börja med att via kundenkäter, medarbetarenkäter etcetera ta reda på vilka ord företaget förknippas med idag. Ta fram nya ord via workshops där man analyserar bransch, arv, vad har gjort företaget framgångsrika, personlighet. Koppla till visionen och säkra att de går att översätta i praktiska handlingar – och är enkla att förstå och kommunicera.

4) Från värdeord till handling. Beskriv värdeorden och exemplifiera med konkreta beteenden. Vilka beteenden vill vi se?

5) Levande värderingar. Företagskulturarbete är inte ett projekt. Se till att värderingarna vävs in i alla processer som rekrytering, utvecklingssamtal, kundenkäter etcetera. Och att ledarna lever värderingarna fullt ut.

6) Uppföljning. Backa tillbaka, vilka målsättningar har företaget med kulturarbetet? Mät via till exempel en kulturundersökning varje halvår eller så.
Sex steg till en lönsam företagskutur – en praktisk handbok av Sofie König och Henrik Martin ges ut på Ekerlids förlag.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

apollo
Digital HR

Bommade igen sista butiken – så blev Apollo digitala

Digitaliseringen har inneburit att de traditionella charterbolagen befinner sig på en helt ny marknad. Apollo är mitte uppe i en anpassning till den nya verkligheten – och djupt involverade i det arbetet är HR-avdelningen. 
Thomas von Koch, vd EQT.
Annonssamarbete Chef + Vinnova

EQTs vd: ”Kulturförändring är det svåra”

”Den stora utmaningen nu, det man totalt underskattar, är företagskultur och ledningskultur”, menar Thomas von Koch, vd för EQT.

tanketid
Hälsa

Här får medarbetarna 4 timmar – enbart till reflektion

Ledningsgruppen på Youcall avsatte fyra timmar i veckan åt reflektion. Redan efter tre veckor gav det resultat. De blev mer harmoniska och fick lika mycket eller mer gjort. Nu släpper Tony Nilsson loss hela företagets tankekraft.
vinst
Mångfald

De gick från 2 kvinnliga chefer – till 55 procent

Stamnät, elförsörjning, infrastruktur – av tradition en mansdominerad sektor. Ändå har Svenska Kraftnät lyckats närma sig en jämn köns­fördelning.

gratismat
Arbetsmiljö

Gratis mat på jobbet – en stressfälla för personalen

Fria måltider på jobbet. En dröm för många – men nu varnar stressexperter om att kontorskulturen kan drabba medarbetarnas och chefernas hälsa.
forgifta
Arbetsmiljö

5 saker som förgiftar stämningen på jobbet

Det är låg stämning bland medarbetarna – utan att du som chef förstår varför. Då kan du behöva kolla upp om det finns faktorer i er jobbkultur som förgiftar miljön.
domstol2
Annonssamarbete Chef + CSN

Dom i USA får fler svenskar att betala sina studielån

En fällande dom i Kalifornien har banat vägen. CSN får nu allt fler svenskar i USA att betala på sina studieskulder. ”Nu vet man att CSN vinner om vi går till domstol”, säger verksjuristen Helena Fällman.
aktivitet
Personlig effektivitet

4 punkter: Det här krävs för att få produktiva medarbetare

Vill du ha produktiva medarbetare? Då finns det fyra punkter som är extra effektiva om ni vill testa aktivitetsbaserade kontor, visar en svensk studie.
nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden