Så får du en lönsam företagskultur

Verksamhetsutveckling
Publicerad

”Företagskultur handlar om hur man gör saker, att få alla att arbeta i samma riktning och att införliva framgångsbeteenden i organisationen. De som lyckas med det får medarbetare som är nöjdare, mer lojala och det i sin tur ger mer nöjda och lojala kunder som i som tur ger ökad lönsamhet.”

Det låter självklart och enkelt när Sofi König, konsult på talent managementföretaget Stardust och författare till nyutgivna Sex steg till en lönsam företagskultur, säger det. Men verkligheten kan, vilket de flesta har erfarenhet av, te sig väldigt mycket mer komplicerad.

Stardusts senaste talent managemet-barometer visade att 90 procent av de representerade företagen har definierade värderingar. Men bara 50 procent skulle kalla sin arbetsmiljö som värderingsstyrd. Sofie König upplever att kulturfrågan ofta behandlas som en kampanj för att ta fram nya värdeord och att många svenska företagsledare är dåliga på att ta konsekvenserna när det inte fungerar.

”De missar att kulturarbete är en ständigt pågående process, den viktigaste affärsutvecklingsprocessen i kunskapssamhället,” säger hon.

De sex stegen:

1) Vision. Se över visionen var tredje år och involvera medarbetarna. Då är det större chans att den får dem att ”hoppa upp ur sängen på morgonen”. Och knyt an till den rådande företagskulturen.

2) Kulturanalys. Steg ett: Vilka värderingar dominerar i organisationen i nuläget? Steg två: Vilken kultur vill ni ha för att nå visionen och uppsatta affärsmål?

3) Värdegrund. Företagets själ eller DNA, utgör kärnan i varumärket. Börja med att via kundenkäter, medarbetarenkäter etcetera ta reda på vilka ord företaget förknippas med idag. Ta fram nya ord via workshops där man analyserar bransch, arv, vad har gjort företaget framgångsrika, personlighet. Koppla till visionen och säkra att de går att översätta i praktiska handlingar – och är enkla att förstå och kommunicera.

4) Från värdeord till handling. Beskriv värdeorden och exemplifiera med konkreta beteenden. Vilka beteenden vill vi se?

5) Levande värderingar. Företagskulturarbete är inte ett projekt. Se till att värderingarna vävs in i alla processer som rekrytering, utvecklingssamtal, kundenkäter etcetera. Och att ledarna lever värderingarna fullt ut.

6) Uppföljning. Backa tillbaka, vilka målsättningar har företaget med kulturarbetet? Mät via till exempel en kulturundersökning varje halvår eller så.
Sex steg till en lönsam företagskutur – en praktisk handbok av Sofie König och Henrik Martin ges ut på Ekerlids förlag.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden