sharinghands

Så får du en lönsam företagskultur

”Företagskultur handlar om hur man gör saker, att få alla att arbeta i samma riktning och att införliva framgångsbeteenden i organisationen. De som lyckas med det får medarbetare som är nöjdare, mer lojala och det i sin tur ger mer nöjda och lojala kunder som i som tur ger ökad lönsamhet.”

Det låter självklart och enkelt när Sofi König, konsult på talent managementföretaget Stardust och författare till nyutgivna Sex steg till en lönsam företagskultur, säger det. Men verkligheten kan, vilket de flesta har erfarenhet av, te sig väldigt mycket mer komplicerad.

Stardusts senaste talent managemet-barometer visade att 90 procent av de representerade företagen har definierade värderingar. Men bara 50 procent skulle kalla sin arbetsmiljö som värderingsstyrd. Sofie König upplever att kulturfrågan ofta behandlas som en kampanj för att ta fram nya värdeord och att många svenska företagsledare är dåliga på att ta konsekvenserna när det inte fungerar.

”De missar att kulturarbete är en ständigt pågående process, den viktigaste affärsutvecklingsprocessen i kunskapssamhället,” säger hon.

De sex stegen:

1) Vision. Se över visionen var tredje år och involvera medarbetarna. Då är det större chans att den får dem att ”hoppa upp ur sängen på morgonen”. Och knyt an till den rådande företagskulturen.

2) Kulturanalys. Steg ett: Vilka värderingar dominerar i organisationen i nuläget? Steg två: Vilken kultur vill ni ha för att nå visionen och uppsatta affärsmål?

3) Värdegrund. Företagets själ eller DNA, utgör kärnan i varumärket. Börja med att via kundenkäter, medarbetarenkäter etcetera ta reda på vilka ord företaget förknippas med idag. Ta fram nya ord via workshops där man analyserar bransch, arv, vad har gjort företaget framgångsrika, personlighet. Koppla till visionen och säkra att de går att översätta i praktiska handlingar – och är enkla att förstå och kommunicera.

4) Från värdeord till handling. Beskriv värdeorden och exemplifiera med konkreta beteenden. Vilka beteenden vill vi se?

5) Levande värderingar. Företagskulturarbete är inte ett projekt. Se till att värderingarna vävs in i alla processer som rekrytering, utvecklingssamtal, kundenkäter etcetera. Och att ledarna lever värderingarna fullt ut.

6) Uppföljning. Backa tillbaka, vilka målsättningar har företaget med kulturarbetet? Mät via till exempel en kulturundersökning varje halvår eller så.
Sex steg till en lönsam företagskutur – en praktisk handbok av Sofie König och Henrik Martin ges ut på Ekerlids förlag.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

distansss
Kommunikation

Hemmajobbare – här är 3 tips för att aldrig mer känna dig ensam

Snacket vid kaffemaskinen och småpratet på lunchen. Smådetaljer, men saker som en distansjobbare kan sakna. Här är 3 strategier för att du ska känna dig mindre isolerad.
elisabeth-wennstrom1
02:19 min
Annonssamarbete Chef + ManpowerGroup

Årets Chef: "Lär dig leda med Styrkefokus"

Video:

Fokusera på styrkorna för att lyfta dina medarbetare, ditt ledarskap och resultat. Elisabeth Wennström, Årets Chef 2018 berättar om modellen bakom hennes ledarskap.

kik
Teamutveckling

5 tips: Så får du kollegerna att lära sig – av varandra

Det är en outnyttjad resurs på många arbetsplatser: Kolleger som lär av varandra.

sjuk-2
Hälsa

Här är svenska företaget som skrotar karensdagen

Omodernt. Så resonerade Wise Group kring karsensdagen och har därför bestämt sig för att skrota den för sina 400 medarbetare i Sverige som en förmån.
helena-2
Motivation

Så lockar Microsoft tillbaka avhoppare

Att fånga kvalificerade medarbetare på en glödhet och snabbrörlig arbetsmarknad är inte alltid så lätt. Microsoft tar till nya grepp för att motivera tidigare anställda att återvända. Ett är att träna cheferna i empati.

checklist
Verksamhetsutveckling

Lista: 6 saker du aldrig ska ha med på att göra-listan

Är du ett fan av listor? Kanske är du till och med en av dem som tagit din att göra-lista till en högre nivå genom att använda postit-lappar och bygga din egen agila kanban-board, bara för dagens göromål?
Lars-Olof Moberg, Länsförsäkringar
Annonssamarbete Chef + &frankly

"Så hjälper vi varandra att växa"

Lars-Olof Moberg vände en negativ spiral. Mindre stress, mer engagemang hos medarbetarna – och 30 procents högre lönsamhet.
”Verktyget vi använder hjälpte oss att sätta igång en dialog och skapa förändring.”

vrhjalm
Teamutveckling

Här testas skräckscenarier – med hjälp av VR

Få branscher har så riskfylld arbetsmiljö som byggföretagen. På Skanska tacklar man farorna med vr-teknik – som gestaltar både rusande fordon och psykisk ohälsa efter ett dödsfall.
nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden