Så coronasäkrar du arbetsplatsen

Smittfri arbetsplats – men hur? I en stor rapport berättar världens största hr-företag om hur du förbereder arbetsplatsen inför en ny verklighet där social distansering fortsatt är vad som gäller.

Arbetsmiljö
Publicerad
Två personer som gör "corona-hälsning", det vill säga hälsar på varandra med armbågarna,

Det är världens tre största hr-tjänsteföretag – Randstad, Adecco och Manpower – som i en unik guide berättar hur arbetsplatserna enligt bästa praxis kan säkras från smittspridning när miljontals medarbetare förr eller senare återvänder från en mer eller mindre påtvingad isolering i sina hem.

I ett öppet brev skriver företagens vd:ar att arbetsplatserna måste ställas om till en ny normalitet, där social distansering och andra strikta anti-coronaåtgärder kommer att vara viktiga lång tid framöver. Här är några av hr-företagens rekommendationer för en covid-19-säkrad arbetsplats:

1. Öka avståndet mellan skrivbord och arbetsstationer

Det minskar smittorisken och underlättar samtidigt en eventuell uppdelning av organisationen inför nya smittoutbrott.

2. Se över ventilation och luftrening

Minskad koncentration av luftburna virus och bakterier kan reducera sannolikheten för smitta.

3. Färre handtag och knappar

Rörelsekontrollerade dörrar och apparater minskar risken för smittspridning från ytor, och sänker även kraven på rengöring.

4. Markering och anslag

Visuella markeringar i form av streck i starka färger, exempelvis kring kopiatorer, kan höja medvetenheten om social distansering och vikten av att medarbetarna håller fysiskt avstånd från varandra. Anslag om handtvätt skärper uppmärksamheten kring god hygien.

5. Se över lunchtiderna

Säkerställ att tiden för luncher och pauser sprids ut, så att inte alla medarbetare trängs i lunchrummet samtidigt. Öka också avstånden mellan borden.

6. Inför hygienzoner

Arbets­platsen kan separeras i olika zoner mellan vilka handtvätt och andra hygienåtgärder är obligatoriska. En sådan uppdelning kan också ge indikationer om var risken för infektion är störst.

7. Höj städningens status och synlighet

Väl synliga checklistor som visar när olika avdelningar senast blev städade kan höja medveten­heten om renlighet och hygien. Det kan också leda till ökad tillit till ledningen.

8. Markera ”heta” ytor

Dörr­handtag, bänkar och andra ytor som vidrörs av särskilt många medarbetare kan markeras i starka färger som en extra påminnelse om vikten av handtvätt, rengöring och allmän hygien.

9. Dela ut informationspaket

Tryckta broschyrer om vilka säkerhetsåtgärder som gäller på arbetsplatsen kan öka förståelsen för de förändringar som skett sedan sist.

10. Inled med online-konferens

Förbered återgången till arbetsplatsen genom information och träning online.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden