Så blir du en digital chef – nu!

Digitaliseringen är en väg fylld av utmaningar och fallgropar, men också en mängd nya möjligheter. Som chef har du en nyckelroll i förändringsprocessen. Darja Isaksson, digital strateg och rådgivare till statsminister Stefan Löfven, ger sina bästa råd till Chefs läsare.

Kommunikation
Publicerad
Darja Isaksson

Digitaliseringen är en väg fylld av utmaningar och fallgropar, men också en mängd nya möjligheter. Som chef har du en nyckelroll i förändringsprocessen.

Men väl på jobbet är det dags att tampas med omoderna rapporteringssystem som inte pratar med varandra och tidsödande processer som måste gå genom en rad olika instanser innan ett enda beslut kan fattas. Och på vems hårddisk fanns nu det där Excelarket med siffrorna till dragningen på månadsmötet?

Som konsument är din digitala kompetens troligen rätt hög. På arbetsplatsen kanske läget är ett annat, både för dig själv och för din organisation. Sättet som vi använder digitala tjänster på till vardags är ett av de tydligaste tecknen på digitaliseringens stora omvälvning.

För i andra änden finns ju företagen som kommit en bit på vägen, anpassat sin produkt till kundens – alltså dina – nya beteenden och behov, sett teknikens möjligheter och i rätt tid kunnat bli en del av utvecklingen. Vem du väljer beror troligen på hur bra de har lyckats.

Men digitalisering stannar inte vid streamingtjänster och e-handel. På en samhällsnivå kan det handla om allt ifrån en ny praxis för stadsplanering som en följd av självkörande bilar, till bättre vård genom mer tillgängliga data och säkrare forskningsresultat genom smarta mediciner.

För företag handlar det om att plötsligt kunna nå kunder på nya sätt när marknaden blir global. Nya tekniska lösningar skapar möjlighet till skalbarhet i produktionen på ett helt nytt sätt och förändrar affärsmodellen. Digitaliseringen är en kraft som ritar om kartan i alla branscher  – om det är de flesta bedömare överens, liksom om att utvecklingen går rekordsnabbt.

Allt fler inom näringslivet har nu kommit till insikt om en ”sense of urgency” inför själva förändringsprocessen. I Norden förväntar sig 70 procent av de största bolagen disruptiva (kullkastande, omstörtande) tekniska innovationer – som direkt påverkar deras verksamhet – inom ett till två år, enligt en undersökning från konsultbolaget Accenture.

”Samtidigt finns siffror som tyder på att vi har fortsatta utmaningar. Vi kan förvänta oss att det rör på sig en hel del framöver”, säger Darja Isaksson, grundare av flera digitala byråer och digital strateg som bland annat sitter i statsminister Stefan Löfvens innovationsråd.

Som exempel på vad som komma skall nämner hon en fortsatt utveckling av att kunskaper delas och friare strömningar av data mellan olika system.

Även inom offentlig sektor är stora förändringar att vänta.

”Danmark har till exempel kommit till att ha som grundprincip att dina data som patient alltid ska vara tillgängliga för forskning och att den läkare som för tillfället behandlar dig har tillgång till dem.”

I förlängningen, säger Darja Isaksson, skulle samma data kunna göras tillgängliga för externa aktörer som på så sätt skulle kunna skapa nya innovationer i vårdsektorn. Naturligtvis följer en rad strukturella och etiska frågeställningar att lösa, som till exempel kring känsliga persondata.

Utmaningen för dig som chef är att förstå att digitalisering på en strategisk nivå handlar lika mycket om att ta till sig framtidsvisioner och nya möjligheter, som att greppa det som faktiskt händer just nu. Ett bra grundförhållningssätt kan därför vara att försöka se några steg längre än sin egen bransch, menar Darja Isaksson.

”Det gäller många branscher, att man behöver ta sig en funderare: Givet de teknikmöjligheter som kommer, inte bara dem vi använder i dag – vad är det bästa erbjudandet till kund som någon skulle kunna ge? Vilka slags affärsmodeller stödjer ett sådant erbjudande och vad skulle vi kunna ha för position där? Det är en bra tankeövning på strategisk nivå.”

Så okej. Siffror tyder på ökad medvetenhet om digitaliseringens effekter. Fler aktörer börjar också få en strategi för digital transformation på plats – vilket kanske främst är en angelägenhet för den högsta ledningen. Men vad krävs av chefen på mellannivå eller längre ut i organisationen? Darja Isaksson menar att flera gamla sanningar om ledarskap gäller än, om än med en ny twist:

Tydlighet. Ofta är det mycket snack och lite verkstad på temat digital transformation. Men också uppåt i organisationen. Vad har ni på er avdelning för incitament för att ta till er den senaste utvecklingen? Har ni tydlighet i vad ni ska sluta göra, som gjorts tidigare?

Tempo är oerhört viktigt. Här kan startup-bolagens kultur vara något att inspireras av, säger Darja Isaksson, och ger följande exempel:

”Om en ledare säger ’vi vet att vi bygger flygplanet medan vi sitter i det’, då låtsas man ju åtminstone inte att man har en idiotsäker femårsplan.”

Kundfokus. Att ha en tydlig bild av kundernas förändrade behov är i högsta grad centralt.

Samarbete inom organisationen. Nya affärer och kundupplevelser håller sig sällan inom givna organisatoriska ramar. Försök se möjliga broar mellan silos och vad avdelningar kan lära av varandra.

”Det som kan skada tempot är revirpinkande. Ingen kan monopolisera digitaliseringsfrågan”, säger Darja Isaksson.

Ny strategi, ny affärslogik, nytt ledarskap. Det kan tyckas som mycket att tugga i sig på en gång. Var ska man börja?

”Det räcker så väldigt långt att titta på nuet – utifrån en omvärldsbevakningssynvinkel. Börja med att fråga dig: Vad är det som redan finns därute i dag? Tekniskt, men också i form av förväntningar hos kunderna.  Vad kan vi dra för slutsatser om vart vi faktiskt är på väg? Om det är någonting som vi har ett underskott på, är det faktiskt treårsfokuset framåt, punkten där vi i teorin hade kunnat vara redan i dag”, säger Darja Isaksson.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden