Rekrytering

Man kan ge konstruktiva råd för rektyteringsprocessen men även vända på
steken och presentera ett antal fallgropar i samband med rekrytering. Nedan
återges tolv råd hur man genomför en riktigt dålig rekrytering. Råden har utfor-
mats av Patrick Hauenstein vid Advantage Hiring Inc.
Alla tror sig vara goda bedömare av mänsklig karaktär och potential och tror
att man genom ett samtal under en tid med ett antal frågor om intresse och
erfarenhet kan få en bra prognos på individens förmåga och förutsättningar för
ett visst arbete.

1 Använd ostrukturerad ansats för informationsinsamling.
Mängder av forskning visar att ostrukturerade intervjuer inte fungerar på ett
tillfredställande sätt.


2 Tillåt attraktivitet att påverka ditt beslut.

Vi tycker naturligen om attraktiva människor oavsett deras kön. Sådan attrakti-
vitet påverkar emellertid omdömet vid urvalsprocesser och leder fram till dåliga
val. Bl.a. visar forskning att telefonintervjuer är bättre än personliga intervjuer
för att undvika denna fälla. Ett exempel som ofta anges är den amerikanska pre-
sidenten Hardy på 1920-talet som valdes bl.a. beroende på ett mycket attraktivt
utseende. Han brukar bedömas som USA:s genom tiderna sämste president.

3 Tillåt personlig likhet att påverka beslutet
Ett vanligt fel är att välja individer med likartade intressen, bakgrund eller erfa-
renhet. Om man exempelvis är intresserad av golf, segling eller har gått på en
viss högskola så tenderar många att låta det påverka urvalet.

4 Låt yttre tryck påverka beslutet.
En av de värsta fällorna vid rekryteringsbeslut är att ha bråttom eller känna det
angeläget att snabbt besätta en viss position. Det är då lätt hänt att man väljer en
tveksam kandidat utifrån tänkandet att det är bättre med en fågel i handen än 10
i skogen.  Beslutets kvalitet beror emellertid på vilken fågel man har i handen.

5 Tillåt att verbal förmåga påverkar beslutet.
Det är väl belagt att vi människor imponeras av individer som kan uttrycka sig
distinkt och klart. Verbal förmåga kan vara avgörande för vissa typer av arbeten
men är i de flesta sammanhang av underordnad betydelse. Se därför upp med
betydelsen av kommunikationsfärdighet.

6 Anställ överkvalifi cerade kandidater.
I urvalsprocesser stöter man ibland på individer som man knappt kan tro finns.
Personen uppfyller och överträffar kraven i ett flertal kategorier. Många män-
niskor, som accepterar anställningar för vilka de är överkvalificerade, letar efter
något temporärt för att komma vidare.

7 Fatta beslut baserade på intuition.
Forskning visar att negativ intuition är en bättre ledstjärna än en positiv. Det
kan möjligen finnas vissa som har en skarp intuitiv förmåga att förutsäga en
kandidats prestation på ett visst arbete. Dessa individer är emellertid mycket
sällsynta och de flesta behöver en vägkarta för att systematiskt samla in och
värdera information om kandidater.

8 Se till gruppen sökande snarare än till arbetets krav.
Ett vanligt fel i urvalsprocesser är tron att rekryteringsarbetet har resulterat i en
tillräcklig grupp av potentiella kandidater. En fallgrop är då att välja den bästa
ur gruppen även om de inte är kvalificerade. Omvärdera då din rekryterings-
process.

9 Lita på nätverk och politik.
Många gånger anställs människor med personliga nätverk som bas. Man får
rekommendationer från människor som man känner och har respekt för. Dessa
rekryteringar tar emellertid inte hänsyn till relationen mellan krav på arbetet
och på individen. Personliga nätverk kan vara en bra källa för att skapa en grupp
kandidater, men är ett dåligt urvalsinstrument.

10 Lita på personliga fördomar.
Fördomar kan gälla sådant som kön, ras, religion, hudfärg etc. men även mera
bisarra företeelser som t.ex. längd, näsans form och annat ovidkommande.
11 Lägga alltför stor vikt vid tidigare arbetserfarenhet.
Bara för att en individ visat sig oerhört skicklig i ett arbete – exempelvis som
säljare eller tekniker – behöver han eller hon för den skull inte vara idealisk som
arbetsledare i en befattning som säljchef eller produktionschef. Ett vanligt fel är
att välja individer till ledarroller baserat på sin specialistroll.

12 Ändra arbetsförutsättningarna för att attrahera en viss kandidat.
Det är frestande, när man vill locka en viss individ till en högt kvalificerad
befattning, att överdriva de positiva aspekterna eller släta över mindre attraktiva
omständigheter. Detta kan leda till besvikelser från båda håll och det är bättre
för organisation och individ att presentera en realistisk bild.
Rekrytering är en professionalitet – något som är viktigt att förstå och beakta.
De två centrala  huvudprocesserna är att dels skapa en grupp av kandidater som
är tillräckligt kvalificerade och dels att ur denna grupp göra ett optimalt urval.

Relaterade artiklar

osto%cc%88rd-1
 

Vårda din viktigaste resurs - ditt fokus

Det är inte du eller din dåliga självdisciplin som gör att du inte alltid lyckas med det du tänkt göra. Det är dina strategier och din miljö som behöver förändras. Lär dig att tänka och agera för att skapa en ostörd bubbla för fokuserat arbete.

I nya boken Ostörd – Principer för en skärpt arbetsdag visar forskaren Gisela Bäcklander hur du kan göra. Hon har forskat på självledarskap och anser att det inte hjälper att förändra oss själva och skärpa till oss när vi inte kan fokusera eller får saker gjorda. Det är smartare att ha olika strategier som minskar belastningen för dina kognitiva resurser och ditt arbetsminne. Ledarcoachen Maria Gerlofson sammanfattar Ostörd i senaste Chefboken.

Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso, berättar om arbetet med att återfå förtroendet efter en barnarbetesskandal hos en underleverantör i Pakistan.
Annonssamarbete Chef + Handelshögskolan i Stockholm

"Man är aldrig så bra som man tror"

Skandalrubriker om barnarbete orsakade en kris på Stora Enso.
Men ett par år senare utsågs de till Sveriges mest hållbara bolag. Sverigechefen Per Lyrvall berättar om vägen dit.

whatsyourproblem_bjornhedensjo-1
Chefboken

Boken som gör dig till mästare på problemlösning

När du försöker lösa problem — ger du dig då på rätt problem? Har du och dina kollegor lagt ner själ och hjärta i något, bara för att efteråt upptäcka att det var fel sak? Då är du inte ensam. Hyllade boken ”What’s your problem?” ger cheferna nycklar till en strategisk superkraft — förmågan att faktiskt lösa rätt problem.

 

chefboken-alltid-relevant-sammanfattning
Chefboken

Så håller sig chefer relevanta

Vad utmärker en bra chef i en tid präglad av artificiell intelligens, enorma utvecklingskliv och ständig digitalisering? I den nya boken "Alltid relevant" guidar digitaliseringsexperterna Ann Helenius och Per Mosseby chefer till vad som krävs för att hinna med i den nya verkligheten — och blomstra i den.
4-day-week
Chefboken

Inför 4-dagarsvecka och vinn i lönsamhet och engagemang

Att jobba fem dagar i veckan är gammalmodigt och hör till 1900-talet. Det är dags att tänka om och mäta de anställdas insats på vad de faktiskt gör på jobbet, inte hur länge de är där.

Andreas Kind, driftchef på Ohlssons AB
 

Driftschefen Andreas räddade medarbetarens liv

Driftschefen Andreas Kind fick en dålig magkänsla när medarbetaren uteblev från jobbet. Han åkte hem till kollegan – och räddade hans liv.
När företag jobbar med ansvarsfrågan på nya sätt så ökar innovationskraften, visar ny forskning.
Annonssamarbete Chef + Handelshögskolan i Stockholm

5 steg: Växla till det nya sättet att jobba med innovation

Ny forskning visar att det behövs en koppling till ansvarsfullt ledarskap om bolag ska lyckas med sin innovation på lång sikt.
Här är fem steg för chefer och företag som vill hamna på rätt spår.

makthavare1800x1013
Ledarskap

Världens makthavare – här är deras 7 ledarstilar under corona

Coronaviruset ställer höga krav på chefer. Inte minst om de leder ett helt land. Chef reder ut hur världens makthavare har agerat i krisen så här långt.