Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Rapport från TCO: Framförallt arbetsmiljön som gör människor sjuka

Det är arbetsmiljön som framför allt orsakar att människor blir långtidssjukskrivna. Det visar en rapport från TCO.

Hälsa
Publicerad

Enligt en rapport från TCO bedöms de främsta riskfaktorerna bakom sjukskrivningar vara: hög arbetsbelastning, lågt inflytande över det egna arbetet, fysisk trötthet efter jobbet och bristande stöd från chefer.  

Nästan hälften av de mer än 3 000 tillfrågade tjänstemännen hade blivit sjukskrivna på grund av arbetet. 77 procent hade haft för mycket att göra tiden före sjukskrivningen. De tog sällan paus, jobbade ofta över och hade svårt att släppa tankarna på jobbet.  

Mer än hälften fick inte heller någon uppmuntran eller stöd från sin chef, tiden före sjukskrivningen. Sämst ställt var det inom hälso- och sjukvården och inom polisen, som fick stöd i lägre utsträckning än tjänstemän i andra sektorer. Generellt sett fick kvinnor sämre stöd och uppmuntran än män. 13 procent hade också blivit utsatta för hot eller kränkningar av sina chefer.  

Vidare hade fyra av tio tjänstemän varit sjuknärvarande sex gånger eller fler, och endast 15 procent fick stöd av företagshälsovården innan sjukskrivningen.  

De fem friskfaktorer som TCO-rapporten mynnar ut i är:

  1. Kontroll över det egna arbetet
  2. Rimlig arbetsbelastning
  3. Ledarskap som ger stöd
  4. Systematiskt arbetsmiljöarbete
  5. Tillgång till företagshälsovård

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden