rekrytering_cv

“Passa in” viktigare än topp-cv?

Chefer stirrar sig blinda på formella egenskaper när de rekryterar – men när de ska bedöma sina rekryteringar är anpassningsförmågan viktigast.

Utbildning, tidigare erfarenheter av samma tjänst och branscherfarenhet är de faktorer som väger tyngst när svenska chefer rekryterar – i alla fall enligt dem själva.

Men när chefer ska bedöma om deras rekrytering har blivit lyckad, verkar den avgörande faktorn istället vara hur väl personen passar in i organisationen. Det visar en ny svensk undersökning med 127 svenska toppchefer (vd:ar, HR-chefer och operationella chefer i företag med fler än 200 anställda) som Ratio gjort med kompetensförsörjningsföretaget PerformancePotential.

Det verkar alltså finnas ett glapp mellan det chefer vill ha och förväntar sig vid en rekrytering. Kunskaper och utbildning i all ära – i slutändan är det viktigare att personen passar in. Är det då så konstigt att chefer ibland känner att deras förväntningar inte infrias?

”Normerna för idén om idealkandidaten måste ifrågasättas eftersom de uppenbarligen inte fungerar tillfredsställande”, konstaterar Marika Skärvik, vd för PerformancePotential.

Missa inget! Prenumerera på Chefs nyhetsbrev

  • Prenumerera på Chefs nyhetsbrev med det bästa från Chef.se.