Tre män som arbetar på en byggarbetsplats står och pratar. Det är solnedgång.
Byggbranschen är en av de värst drabbade branscherna.

Ny rapport: Ökad ohälsa på jobbet

Var tredje arbetstagare har problem med hälsan kopplat till arbetet, visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Värst drabbade är kvinnor inom kommun och landsting.

Var tredje, (32 procent), upplevde hälsobesvär förra året. Det visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Särskilt utsatta är kvinnor som arbetar inom kommuner och regioner. Där svarar fyra av tio att de är drabbade.

De vanligaste besvären är trötthet och värk i nacke, axel och arm. Orsakerna är främst för hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar, långvarigt stillasittande och krävande kontakter med kunder och patienter. 

Totalt innebär det att hela 1,6 miljoner personer hade arbetsrelaterade besvär under 2020. Det är en ökning jämfört med 2018, då antalet var 28 procent. 

”Det här är en varningsklocka om att det finns saker i arbetslivet som arbetsgivare faktiskt måste arbeta ännu mer aktivt med. De är viktigt att förebygga allt från fysiska besvär, till besvär orsakade av sociala eller organisatoriska faktorer i verksamheten, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett uttalande.

underso%cc%88kningen-nr-8-bilder-webb_intervjuperson-01

Läs också: Så mår chefen: Mer ont i kroppen men mindre stressad

Kvinnor upplever besvär i högre grad än män, framför allt inom vård, omsorg och utbildning, där fler kvinnor än män totalt sett arbetar. Särskilt drabbade branscher och yrken är undersköterskor, sjuksköterskor, grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare samt snickare, murare och anläggningsarbetare.

En grupp som sticker ut är medarbetare i åldrarna 16 till 29 och 30 till 49 år. Här är Nästan varannan person med arbetsrelaterade besvär också drabbade av oro eller ångest och symtom på depression eller utmattning. 

Ann Ponton Klevestad, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, tror att en orsak är att det är svårt att få ihop balansen i livet, med familjeliv och jobb.

Resultatet är oroväckande, anser hon:

 ”Om man stressar under en längre tid kan det leda till arbetsrelaterade besvär och långa sjukskrivningar. Det är inte förenligt med det som vi har som mål – ett långsiktigt och hållbart arbetsliv”, säger Ann Ponton Klevestedt.

Rapporten arbetsorsakade besvär 2020

  •  32 procent (eller 1,6 miljoner) har haft besvär till följd av arbetet.
  • Fler kvinnor än män upplever hälsobesvär på grund av arbetet.  Nästan fyra av tio kvinnor (37 procent) hade arbetsrelaterade besvär, medan nära var tredje man (27 procent) upplevde besvär.
  • För hög arbetsbelastning var den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland dem som fått besvär till följd av andra förhållanden än olycka.
  • Var tredje med besvär till följd av olycka angav fallolycka som orsak.
  • Mer än sju av tio med arbetsorsakade besvär kände trötthet på grund av arbetet.
  • Nästan två tredjedelar (64 procent) av de med besvär led av fysisk smärta eller värk.
  • Var tredje person med besvär hade varit frånvarande från arbetet på grund av besvären minst någon gång under 2020.
  • Nära fyra av tio av de med besvär uppger att de fått personlig stöttning på grund av besvären av chefen eller någon annan som arbetsgivare utsett.
Person i soffa som är hemma med psykisk ohälsa

Läs också: Ledarna som agerar mot psykisk ohälsa

hybridkontoret
Distanskurs

Så leder du på en hybrid arbetsplats

 Var och hur ska vi jobba? Denna utbildning hjälper dig att som chef hantera det nya arbetslivet, där vissa sitter på distans och andra på plats.

Relaterade artiklar

Glad man som leker med ett barn i en soffa.
Hälsa

Hälsoutmaning gav gladare kolleger

Konsultbolaget behövde ett sätt att få medarbetarna att röra sig mer och lära känna nya kolleger trots distansjobb. Lösningen blev en gemensam hälsoutmaning som ökade både teamkänslan och välbefinnandet.

Helena Martini, HR-chef på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, ser hälsokontroller för medarbetare som en investering. Foto: Christoffer Edling
Annonssamarbete Chef + Werlabs

Enkelt hälsotest lyfter prestationer på jobbet

”Det är att visa omtänksamhet i handling”, säger Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg, om den hälsokontroll som har blivit ett viktigt redskap och en uppskattad del av arbetet med hållbara medarbetare.

Illustration med ett hjärta uppbyggt av grönsaker.
Hälsa

Växtbaserad diet kan rädda ditt hjärta

Om du som chef vet med dig att du ligger i farozonen för hög stress kanske du är redo att starta hösten med lite nya tag. Välj gärna en mer växtbaserad diet.

Glad kvinna som går i naturen.
Hälsa

När chefen väljer: Promenader hellre än golf

Chefens favoritmotion är inte golf och tennis, som man kanske skulle kunna tro, utan promenader. Det visar Chefs undersökning.

Bild på hand med mobiltelefon med en träningsapp i.
Hälsa

Missa inte bidrag för hälsoapp

Sedan cirka ett år finns utökade möjligheter att utnyttja det skattefria friskvårdsbidrag som arbetsgivare kan ge till sina anställda.

Två personer som promenerar i skogen och pratar.
Hälsa

Succé för digital friskvård

Ett digitalt spel som aktiverar medarbetarna, både till kropp och själ, blev ett lyckat sätt att bryta isoleringen under pandemins många månader av distansarbete.

Med ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback har Johan Isacsson på Skandia lyft sitt team rejält.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Han hittade succémetoden för bättre ledarskap

Glada medarbetare, hög kundnöjdhet och dubblad försäljning. Möt chefen som ser sina medarbetare som Formel 1-förare och regelbundet tar in dem i depån.

underso%cc%88kningen-nr-8-bilder-webb_intervjuperson-01
Hälsa

Så mår chefen: Mer ont i kroppen men mindre stressad

Pandemin har tärt på den fysiska hälsan både bland chefer och medarbetare. Samtidigt har stressnivåerna sjunkit för många. Det visar Chefs undersökning.