Ny rapport: Ökad ohälsa på jobbet

Var tredje arbetstagare har problem med hälsan kopplat till arbetet, visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Värst drabbade är kvinnor inom kommun och landsting.

Hälsa
Text: Sara Hasbar
Publicerad
Tre män som arbetar på en byggarbetsplats står och pratar. Det är solnedgång.
Byggbranschen är en av de värst drabbade branscherna.

Var tredje, (32 procent), upplevde hälsobesvär förra året. Det visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Särskilt utsatta är kvinnor som arbetar inom kommuner och regioner. Där svarar fyra av tio att de är drabbade.

De vanligaste besvären är trötthet och värk i nacke, axel och arm. Orsakerna är främst för hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar, långvarigt stillasittande och krävande kontakter med kunder och patienter. 

Totalt innebär det att hela 1,6 miljoner personer hade arbetsrelaterade besvär under 2020. Det är en ökning jämfört med 2018, då antalet var 28 procent. 

”Det här är en varningsklocka om att det finns saker i arbetslivet som arbetsgivare faktiskt måste arbeta ännu mer aktivt med. De är viktigt att förebygga allt från fysiska besvär, till besvär orsakade av sociala eller organisatoriska faktorer i verksamheten, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett uttalande.

Kvinnor upplever besvär i högre grad än män, framför allt inom vård, omsorg och utbildning, där fler kvinnor än män totalt sett arbetar. Särskilt drabbade branscher och yrken är undersköterskor, sjuksköterskor, grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare samt snickare, murare och anläggningsarbetare.

En grupp som sticker ut är medarbetare i åldrarna 16 till 29 och 30 till 49 år. Här är Nästan varannan person med arbetsrelaterade besvär också drabbade av oro eller ångest och symtom på depression eller utmattning. 

Ann Ponton Klevestad, enhetschef för statistik och analys på Arbetsmiljöverket, tror att en orsak är att det är svårt att få ihop balansen i livet, med familjeliv och jobb.

Resultatet är oroväckande, anser hon:

 ”Om man stressar under en längre tid kan det leda till arbetsrelaterade besvär och långa sjukskrivningar. Det är inte förenligt med det som vi har som mål – ett långsiktigt och hållbart arbetsliv”, säger Ann Ponton Klevestedt.

Rapporten arbetsorsakade besvär 2020

  •  32 procent (eller 1,6 miljoner) har haft besvär till följd av arbetet.
  • Fler kvinnor än män upplever hälsobesvär på grund av arbetet.  Nästan fyra av tio kvinnor (37 procent) hade arbetsrelaterade besvär, medan nära var tredje man (27 procent) upplevde besvär.
  • För hög arbetsbelastning var den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland dem som fått besvär till följd av andra förhållanden än olycka.
  • Var tredje med besvär till följd av olycka angav fallolycka som orsak.
  • Mer än sju av tio med arbetsorsakade besvär kände trötthet på grund av arbetet.
  • Nästan två tredjedelar (64 procent) av de med besvär led av fysisk smärta eller värk.
  • Var tredje person med besvär hade varit frånvarande från arbetet på grund av besvären minst någon gång under 2020.
  • Nära fyra av tio av de med besvär uppger att de fått personlig stöttning på grund av besvären av chefen eller någon annan som arbetsgivare utsett.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden