En kvinnlig läkare iförd munskydd tittar ut genom ett fönster och ser stressad ut.

Ny rapport: Arbetsmiljön orsakar långtids­sjukskrivningar

Det är arbetsmiljön som framför allt orsakar att människor blir långtidssjukskrivna. Det visar en ny rapport från TCO. De främsta riskorsakerna bedöms vara: hög arbetsbelastning, lågt inflytande över det egna arbetet, fysisk trötthet efter jobbet och bristande stöd från chefer. 

Rapporten bekräftar med andra ord det samband som tidigare forskning pekat på. Nästan hälften av de mer än 3 000 tillfrågade tjänstemännen hade blivit sjukskrivna på grund av arbetet. 77 procent hade haft för mycket att göra tiden innan sjukskrivningen. De hade svårt att ta paus, jobbade ofta över och hade svårt att släppa tankarna på jobbet. 

Mer än hälften fick inte heller, innan sjukskrivningen, uppmuntran eller stöd från sin chef. Sämst ställt var det inom hälso- och sjukvården och inom polisen, som fick stöd i lägre utsträckning än tjänstemän i andra sektorer. Generellt sett fick kvinnor sämre stöd och uppmuntran än män. 13 procent hade också blivit utsatta för hot eller kränkningar av sina chefer. 

Rapporten visar också på en hög sjuknärvaro innan sjukskrivningen. 85 procent av de kvinnliga tjänstemännen hade någon gång varit sjuknärvarande och 74 procent av de manliga. Totalt sett hade nästan av fyra av tio tjänstemän varit sjuknärvarande sex gånger eller fler innan sjukskrivningen. 

Sjuknärvaro beror ofta på att man inte vill lägga över arbetsbördan på kollegor och av lojalitet till kunder, brukare, klienter eller elever, samt att man upplever att ingen annan kan utföra arbetsuppgifterna. 

good

Läs också: Beröm från chefen bra för hälsan

Man såg också att företagshälsovården kan spela en större roll. Det var endast 10 procent av de tillfrågade som saknade tillgång till företagshälsovård. Men så många som 37 procent uppgav att de hade behövt men inte fått stöd från dem. Endast 15 procent fick stöd tiden innan sjukskrivningen. Av det drar rapporten slutsatsen att företagshälsovården inte används som en förebyggande resurs i tillräckligt stor utsträckning. 

Främsta sjukskrivningsorsaken var psykisk ohälsa. Drygt hälften hade fått en psykiatrisk diagnos, som ångest och depression. Sjukskrivningarna, som varade i minst 90 dagar, förekom både hos kvinnor och män och i olika sektorer, men den offentliga sektorn var överrepresenterad och en stor andel var kvinnor. 

Endast hälften, 55 procent, hade systematiskt arbetsmiljöarbete på sin arbetsplats. Det var vanligare om det fanns en facklig representant på arbetsplatsen. Där det saknades en sådan hade endast 28 procent systematiskt arbetsmiljöarbete. På arbetsplatser med skyddsombud hade 58 procent systematiskt arbetsmiljöarbete, att jämföra med 21 procent av de utan.

Långtidssjukskrivningarna kostar företagen stora summor varje år. Runt 100 000 kronor per sjuk medarbetare, uppger Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Linköpings universitet, till Sunt Arbetsliv. 

TCO-rapporten kommer fram till att man – för att få friskare medarbetare och undgå långtidssjukskrivning i största möjliga mån – bör arbeta för en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö, samt motverka ohälsosam arbetsbelastning. Framför allt inom offentlig sektor och välfärdsyrken. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är centralt för att få ner de höga sjukskrivningstalen, sammanfattar de. 

Friskfaktorer enligt TCO

1. Kontroll över det egna arbetet

2. Rimlig arbetsbelastning

3. Ledarskap som ger stöd

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete

5. Tillgång till företagshälsovård

Tre män som arbetar på en byggarbetsplats står och pratar. Det är solnedgång.

Läs också: Ny rapport: Ökad ohälsa på jobbet

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

Man sitter på golvet med en bärbar dator i knät
Arbetsmiljö

Sifo: Fortsatt hemarbete 2022

Det nya arbetssättet är här för att stanna. Enligt en ny Sifo-undersökning kommer de som jobbat hemifrån fortsätta med det i år. Vanligast är att arbeta hemifrån några dagar i veckan. I och med det kommer ergonomin på hemmakontoret  ha ännu större betydelse.

Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, erbjuder sina medarbetare förmånscyklar. Foto: Nils Petter Nilsson
Annonssamarbete Chef + Bikelease

”Förmånscykel ger gladare medarbetare”

För två år sedan valde Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, att erbjuda alla medarbetare förmånscyklar. ”Det är ett prisvärt sätt att förbättra folkhälsan och få gladare medarbetare”, säger han. Från och med den första januari är det dessutom ännu billigare med förmånscykel.
machoindex-illustration
Arbetsmiljö

Larmrapport: Machoattityderna ökar inom samhällsbyggnad

Den skadliga machokulturen i samhällsbyggnad ökar. Det visar Byggchefernas machoindex för 2022 som presenteras idag.

Kontorslandskap
Arbetsmiljö

Ny studie: Kontorsmiljön avgörande för motivationen

Om du som chef känner oro över hur dina medarbetare ska hålla motivationen vid liv när det är dags att gå tillbaka till kontoret är du inte ensam. Var tredje medarbetare mellan 35 och 49 år tvivlar nämligen på att arbetsgivarna kommer kunna skapa motivationen för att de ska komma in till kontoret. Det visar undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av MER Arkitekter.

Två kvinnor skakar hand.
Arbetsmiljö

Hövlighet kan öka välmående och prestation

Hövlighet på jobbet påverkar både prestation och hälsa. En ohövlig ton kan lätt sätta sig i hela företagskulturen. Nu testar forskare en ny modell på svenska arbetsplatser som ska motverka ohövlighet. 

en kvinna sitter framför sin dator och ser frustrerad ut. I bakgrunden samtalar kollegor.
Arbetsmiljö

Dålig företagskultur stressar anställda

En negativ företagskultur är den största orsaken till stress på jobbet, enligt en ny undersökning. På andra och tredje plats kommer hög arbetsbelastning och brist på resurser.

Det finns enkla och effektiva sätt för chefer att öka engagemanget hos medarbetarna. &franklys Caroline Fjellner tipsar om vad som går att börja med direkt.
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 sätt för chefer att öka engagemanget – redan i dag

Engagemanget på jobbet har tagit stryk under pandemin. Men det finns flera enkla saker som du som chef kan göra direkt för att vända trenden. Vilket av tipsen tänker du börja med?
En kvinna arbetar framför datorn i sitt hem.
Arbetsmiljö

Hälften får mer gjort på distans än på kontoret

Hälften jobbar mer när de arbetar hemifrån än när de är på den gemensamma arbetsplatsen, visar en ny Novus-undersökning. Den visar också att en majoritet vill fortsätta jobba på distans, till viss del eller helt. Men allt fler får inte den flexibilitet de önskar av arbetsgivaren.