Ahmed Abdirahman utanför stiftelsens kontor.
Ahmed Abdirahman, grundare av The global village. Foto: Ali Lorestani/TT

Ny kartläggning: Chefer dåliga på etnisk mångfald

Gärna etnisk mångfald, men inte på min gata. En färsk undersökning visar att det glappar mellan hur svenska chefer lever och de värderingar de säger sig ha.
”Näringslivet och cheferna kommer undan för lätt”, säger Ahmed Abdirahman, vd och grundare av The Global Village.

Två av tio chefer vill inte bo granne med någon som har muslimsk eller afrikansk bakgrund eller som är från Mellanöstern. Det framkommer i en färsk undersökning som stiftelsen The Global Village låtit genomföra. Samtidigt uppger majoriteten av cheferna att etnisk mångfald på arbetsplatsen är viktig. 

”Utvecklingen går absolut inte åt rätt håll. Det är för få som lever efter de värderingar de påstår sig ha som chefer”, säger Ahmed Abdirahman, vd och grundare av The Global Village.

Varje år ger stiftelsen undersökningsföretaget Novus uppdraget att göra en stor undersökning i 60 utsatta områden i Sverige för att få kunskap – politiskt, socialt och ekonomiskt – om människorna där. I år har de för första gången även vänt sig till arbetsmarknaden och ställt frågor om etnisk mångfald till 520 chefer i offentlig sektor och privat näringsliv.

”Näringslivet och cheferna kommer undan för lätt. De säger att etnisk mångfald är viktigt men jag ser inte deras engagemang i områdena. Arbetsmarknaden är avgörande för inkludering och integration. Segregationen drabbar i allra högsta grad utomeuropéer, även de högutbildade”, säger Ahmed Abdirahman som även är initiativtagare till Järvaveckan.

Invandring, migration och flyktingar är den viktigaste politiska frågan i Sverige, enligt majoriteten av cheferna i undersökningen. Men ansvaret är regeringens och riksdagens, anser 68 procent av dem. En av fyra uppger att det är individens ansvar. Fem procent anser att ansvaret ligger hos regioner och kommuner, fyra procent svarar offentlig sektor medan endast två procent anser att det är näringslivets och skolans ansvar.

Nicole Kavander

Läs också: 11 punkter: Så motverkar du rasism på arbetsplatsen

En majoritet anser samtidigt att utvecklingen går åt fel håll. 

”Etnisk mångfald och integration är ett ansvar som vilar på oss alla. Det går inte att komma in på en arbetsplats och få möjligheter till integrering om det inte finns en kultur där som kämpar för mångfald och inkludering”, säger Ahmed Abdirahman.

Så hur ser det ut på arbetsplatserna? 55 procent av cheferna säger att man har stor eller ganska stor mångfald bland medarbetarna, men bara 20 procent uppger att de har det i ledningen och 17 procent i styrelsen. Det är alltså i ledning och i styrelser som den etniska mångfalden är som allra lägst. 

En av tre chefer får oftast ansökningar av personer med en etnisk bakgrund som liknar deras egen. De som har större bredd på ansökningarna är chefer i de största företagen. En annan undersökning av TNG som Chef nyligen skrev om uppger att två av tre chefer inte använder sig av fördomsfri rekrytering utan litar mer till sin intuition när de anställer, trots att nio av tio chefer uppger att fördomsfri rekrytering är viktig. 

Ahmed Abdirahman gör skillnad mellan att kämpa för eller emot. 

”Det är många som kämpar mot diskriminering och rasism, det är lovvärt men det har vi lagar för. Vi behöver människor och chefer som kämpar för inkluderingen. De måste ta fram strategier och börja mäta för att kunna visa på resultat.”

Men det är bara 22 procent av cheferna i undersökningen som aktivt har mätt den etniska mångfalden på det företag där de arbetar. 59 procent har aldrig kontrollerat hur de lever upp till sin värdering om att integration är viktigt. Ännu färre är det som satt upp mål. Endast tolv procent har KPI:er för att öka den etniska mångfalden.

Ahmed Abdirahman uppmärksammar också att var fjärde chef faktiskt inte vet om de har några uppsatta mål, trots att cheferna i undersökningen har en högre chefsbefattning.

”Samtalet är inte igång. De flesta har en hr-dag där det kommer en föreläsare och pratar om inkludering för tusentals kronor för en heldag. Sedan är allt som vanligt igen. Det ger ingen framgång. Utan ekonomiska krafter och mätningar blir mångfalden bara fina ord.” 

Ahmed Abdirahman saknar engagemang och närvaro. Vilket stämmer med undersökningen, 45 procent av företagen har inget engagemang i de utsatta områdena.

”Det är insatser i tid och pengar som gör skillnaden. Samtidigt som man påstår att inkluderingen är affärsnytta ser man inte det ekonomiska värdet i att vända sig till den här målgruppen. Julhandeln är en 80 miljarder kronors-industri. Varför ser ingen möjligheterna med Eid (den stora festen som utbryter efter den muslimska fastemånaden Ramadan, red:s anm), vars firande växer stort. Eller Järvaveckan som med sina 53 000 besökare är större än Almedalen. Ändå saknas alla de stora bankerna och de 10-15 största börsbolagen där.”

Ahmed Abdirahman jämför med Pride, som idag anses vara en av de köpstarkaste grupperna där det blivit en självklarhet att stå upp för alla människors lika värde och möjligheter oavsett kön och läggning. Men när det kommer till etnisk mångfald, och specifikt de utsatta områdena, är det ingen som vågat ta den fajten än, menar Ahmed Abdirahman. Han vill få företagen att tänka ”här finns pengar att tjäna”, istället för ”stackars dem som bor i utsatta områden”.

67 procent av cheferna uppger att de har en vän ifrån Mellanöstern eller Afrika.  Om man målar med den breda penseln skulle man kunna tolka det som att bästa sättet att motverka integrationen är att skaffa sig en ny kompis som kommer från en annan del av världen. För visst är det så, att när vi lär känna människorna och får förståelse för deras bagage kommer ofta våra fördomar på skam.

Det här tycker chefen om invandring och mångfald

 • Den viktigaste politiska frågan är invandring/migrationen/flyktingar. Det uppger 19 procent av cheferna i undersökningen. På andra plats, 14 procent, kommer lag och ordning.
 • Majoriteten anser att ansvaret för att förbättra integrationen ligger hos regeringen och riksdagen. 
 • 67 procent av cheferna anser att Sverige inte är bra på att hantera mångfald.
 • 55 procent, framför allt från privata sektorn, tycker att utvecklingen går åt fel håll.
 • 49 procent anser att språket är det viktigaste för att förbättra integrationen.
 • 56 procent anser att Sverige inte är bra på att tillvarata människor med en annan bakgrund, deras erfarenheter och förmågor. 
 • 65 procent av cheferna på stora företag (fler än 1000 anställda) anser att etnisk mångfald är viktigt. Men bara 42 procent av cheferna på små företag (färre än 20 anställda).
 • 45 procent av företagen har inte något engagemang i de utsatta områdena. 
 • 59 procent mäter inte etnisk mångfald på sitt företag. 17 procent gör det minst en gång om året.
 • 65 procent har inte uppsatta mål (KPI:er) kring ökad mångfald på företaget. 
 • Största hindret för ökad etnisk mångfald är: Dåliga språkkunskaper (46%) och få ansökningar från målgruppen (17%).
 •  67 procent av cheferna har en vän ifrån Mellanöstern eller Afrika. 
 •  2 av 10 chefer uttrycker sig negativt kring att bo granne med muslimer, afrikaner eller någon från Mellanöstern.
Sundar Pichai, vd på Facebook, och Daniel Ek, vd på Spotify

Läs också: Så tar toppcheferna ställning mot rasism

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

Siri Wikander.
Mångfald

Siri Wikander: ”Använd din makt!”

“Jag känner nästan ingen som har så mycket vita privilegier som du har”. Orden träffade mig rakt i hjärtat. Med min väns kommentar klingande i öronen inser jag att att jag är ”mannen”. Jag är den med privilegiet. Frågan är vad jag gör med den insikten, skriver Chefs webbkrönikör Siri Wikander. 

20 procent av medarbetarna står för 80 procent av sjukfrånvaron. Det är där hälsoarbetet ska fokuseras, menar Lars Roth på MedHelp. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + MedHelp

Upptäck riskbeteenden som förvarnar om sjukskrivning

Chefer missar – helt i onödan – riskbeteenden som varnar för att medarbetare riskerar att bli långtidssjukskrivna.
Med rätt stöd kan det undvikas.
”Sjukfrånvaro behöver angripas utifrån data – inte magkänsla”, säger Lars Roth på Medhelp.

Bild på personer som rör sig på en flygplats. Och en bild på Maija, som är intervjuad i artikeln.
Mångfald

Allbrightrapporten: Fler ojämställda börsbolag än på länge

Trots att kvinnorna tar allt större plats kommer börsbolagens styrelser med dagens tempo att bli jämställda först 2033. Men Maija Inkala, ansvarig för Allbright-rapporten 2021, är ändå positivt överraskad. ”Efter tappet förra året ökar nu antalet kvinnor som vd:ar och i ledningen, och det är ledningsgrupperna som står bakom förändringar neråt i organisationerna.”

Tecknena för kvinna och man i svenska flaggans färger. En kvinna som gör tummen ner.
Mångfald

Sverige i bottenligan för jämställdhet och mångfald

Sverige och svenska företag är sämre än flera andra europeiska länder när det gäller jämställdhet, mångfald och inkludering på arbetsplatsen, visar en ny studie utförd av Workday och Sapio Research. Sverige hamnar på plats 11 av 15 länder, enligt studien.

Tre män iförda arbetskläder står och diskuterar på en byggarbetsplats.
Mångfald

Var femte byggchef har utsatts för rasism

Trots att 16 procent av byggcheferna själva har varit utsatta för rasism uppger endast sex procent att de tror att etnisk diskriminering förekommer på deras arbetsplats idag. Det kan bero på dålig kunskap och att endast fyra av tio chefer gör mätningar, säger branschföreningen Byggcheferna.

En grupp personer håller upp gula skyltar med frågetecken på framför sina ansikten.
Mångfald

Två av tre chefer väljer bort fördomsfri rekryteringsmetod

Fördomsfri rekrytering är viktigt, uppger nio av tio chefer. Ändå frångår två av tre chefer fakta till förmån för sin egen intuition när de anställer. En kartläggning från TNG visar på ett stort glapp mellan vad man säger och vad man gör. 

Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

Sofia Falk och omslaget till Mångfaldsparadoxen
Mångfald

Magin med mångfald

Mångfaldsarbete i organisationer handlar inte om att leva upp till diskrimineringslagen utan om att ta tillvara en mångfald av perspektiv för bättre affärer. Det menar inkluderingsaktivisten Sofia Falk, aktuell med boken Mångfaldsparadoxen.