Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Kvinnliga vd:ar döms hårdare än manliga

En ny studie visar att ett företags tveksamma agerande fördöms hårdare om vd-posten innehas av en kvinna.

Karriär
Publicerad
Kvinna som sitter i trappa

Studien, som i förra veckan publicerades av det amerikanska psykologsamfundet APA, är utförd av handelsforskarna Nicole Votolato Montgomery och Amanda P. Cowen vid University of Virginia. Genom att låta enkätdeltagare med olika typer av bakgrundsinformation svara på frågor om köpavsikt, har forskarna kartlagt hur organisationer som på olika vis trampat snett bedöms i allmänhetens ögon.

De fann att uppfattningen om företagen skiftade beroende på om vd:n i det exempel som deltagarna fått ta ställning till uppgetts vara en kvinna eller en man – och vilken sorts incident som företaget varit inblandat i:

”Kvinnor drar på sig hårdare straff när det gäller etiska övertramp, på grund av de envisa stereotyper som kategoriserar kvinnor som mer inriktade på kollektivet – genom att vara trevligare, känsligare och stöttande gentemot andra”, säger studiens huvudförfattare Nicole Votolato Montgomery.

Studiedeltagarna fick läsa en nyhetstext om en biltillverkare – där en grupp fick veta att ett tillverkningsfel upptäckts men att företaget undanhållit informationen trots att man länge känt till felet (ett etiskt snedsprång), medan en annan grupp fick läsa att felet upptäckts men att tillverkaren inte hade någon tidigare kännedom om det (ett kompetensmässigt misslyckande). En tredje kontrollgrupp fick bara en neutral företagsbeskrivning.

”När deltagarna fick höra att företaget sedan tidigare känt till ett problem med bränslesensorn, men inte åtgärdat detta, alltså ett etiskt felsteg, uppgav de mindre köpbenägenhet när vd var en kvinna jämfört med när det var en man”, säger Nicole Votolato Montgomery. ”Men när de däremot meddelades att företaget inte känt till felet, det vill säga en fråga om bristande kompetens, rapporterades högre köpavsikt med en kvinnlig vd än en manlig”.

Studien visade också att kvinnor har möjlighet att mildra effekten av en etisk tavla genom att leda på ett sätt som går på kant med den omvårdande stereotypen och istället betonar handlingskraft. Forskarna menar att resultaten kan ha karriärmässig betydelse:

”Vår forskning pekar mot att kvinnor kan bidra till organisationens återhämtning efter ett etiskt misslyckande genom att visa upp drag som ligger mer i linje med manliga stereotyper”, säger Montgomery.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden