Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Nu sätter vi riktningen för framtidens ledarskap

Mgruppen har sedan 1930-talet utvecklat svenska chefer och ledare. Nu tar vi nästa steg – som Chefakademin.

Helene Öhman
Helene Öhman, Programme Director, Mgruppens Executive MBA

Mgruppen har, under olika namn, funnits sedan 1930-talet. Vi har stöttat och rustat ledare genom decennier, ibland i tider av svindlande förändring, avgrundsdjupa kriser, men också i perioder när utvecklingen blomstrar. Hela tiden med samma outtröttliga mission: att utveckla ledare och chefer för att bättre kunna leda sig själva, andra och verksamheter för bra resultat.

Nu står ledare i efterdyningarna av en pandemi och inför komplexa följder av ett fruktansvärt krig i Europa. Dessutom i en för många rejält förändrad (hybrid)arbetsvardag med nya utmaningar och möjligheter

Det ligger nära till hands att påstå att bra ledarskap aldrig har varit viktigare – och svårare – än just nu.*

Det betyder i sånt fall att du som ledare behöver ta nya stora kliv i din utveckling, för att hänga med i svängarna.

Det gäller oss också. 

Därför finns nu Chefakademin, som är en sammanslagning av Mgruppen och Nordens ledande ledarskapstidning Chef.

Tillsammans kan vi ännu mer lyhört och heltäckande förstå vad chefer och ledare behöver, i dag och i morgon. Vi får in fler perspektiv i vår omvärldsbevakning och blir vi ännu bättre på att tänka både snabbt och långsamt – en superkraft som vi vill dela med oss av till dig.

Vi vässar vår förmåga att kombinera praktisk nytta med en gedigen kunskapsbas, både i våra utbildningar och i våra företagsanpassade upplägg. Du som ledare får nu också tillgång till ännu mer samlad kompetens och ett betydligt större nätverk.

Lång beprövad erfarenhet och ständig uppdatering mot omvärlden, tillsammans med våra kunder och konsulter har alltid utvecklat vårt erbjudande och gjort oss till experterna i branschen.

När vi nu byter namn och krokar arm med en ny expertpartner står vi fortfarande fast grundade i vår syn på lärande och ledarskap. Vi har en uppdaterad logga, form och ny hemsida, men du kommer att känna igen dig i vårt utbud – det har bara blivit ännu större.

Vi vet att bra ledarskap förändrar både människor och resultat. Kom med och bli del av den förändringen, ihop med oss.

Helene Öhman
Programme Director, Mgruppens Executive MBA

*Här kan vi som experter på ledarskap möjligen behöva reservera oss för historiskt tuffa förutsättningar under andra världskriget. Svårt att bortse ifrån, med vårt snart 100-åriga ledarskapsperspektiv.