Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Energiomställning i norr får draghjälp av Executive MBA

Verksamheter i norra Sverige växlar upp i ett rasande tempo. Chefer och ledare behöver hänga med i svängarna. Carina Zolland på Luleå Energi har rustat sig med en Executive MBA i tre steg.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Mgruppens Executive MBA

Carina Zolland är marknadschef på Luleå Energi

Snabbare, större, mer hållbart. Carina Zolland är mitt inne i den stora nyetableringen och energiboomen i norra Sverige. Som marknadschef på Luleå Energi är hon med och driver energiomställningen för en mer hållbar framtid.

”Intresset för oss och vad vi gör ökar. Politiken är intresserad. Ministrar och tjänstemän på departementen hör av sig, liksom nya industrietablerare. Nu skapas nya former av samtal och samarbeten”, berättar hon.

Det ökade innovations- och expansionstrycket ställer nya krav på ledare. Carina Zolland har gått Mgruppens Executive MBA för att nå nästa nivå. Där har hon lyft sitt ledarskap inom tre övergripande områden: ledarskap, strategi och finans.

Programmet Executive Master of Leadership & Management har gett en tydligare bild av det egna ledarskapet och hur det går att stärka.

”Att vara nyfiken, modig, dela med sig och lyssna in egna och andras tankar och idéer är helt avgörande för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag. Det mellanmänskliga ledarskapet är ju kittet som håller samman verksamheten och individerna som bygger den.”

Med programmet Master of Strategy fick hon en verktygslåda som går att anpassa både efter hennes egna och organisationens behov.

”Det jag lärde mig gick att tillämpa direkt under utbildningen. Jag fick också ett nytt mindset för att tänka strategiskt i ledningsgruppen.”

Executive Master of Finance hjälpte mig att fullt ut förstå det ekonomiska språket. Det ger en annan tyngd inför beslutsfattande.”

För Carina Zollande var det viktigt att utbildningen hela tiden gav en konkret koppling till den egna affären. Men utöver det så fick hon också med sig en mycket värdefull bonus: de övriga utbildningsdeltagarna från tiden med Mgruppen Executive MBA.

 ”Att i en trygg miljö få öppna upp sig som individ i sin yrkesroll och dela erfarenheter med andra – det tar oss längre på vår utvecklingsresa. Det har också gett mig ett nätverk för livet”, konstaterar hon.”