Framtidssäkra ditt ledarskap

Executive Master of Leadership & Management tränar din förmåga att ha ett helhetsperspektiv på verksamheten och förstå hur ledarskap och management hänger samman med framgång, prestation, attraktion som arbetsgivare, lönsamhet och uppbyggnad av organisationens kultur.

Du kommer att bli utmanad, uppmuntrad och utrustad för att göra saker på ett nytt sätt eller förstärka framgångar du redan har på plats. Skillnaden blir att du kommer att bottna mer och att du får nya perspektiv för att se fler dimensioner i din verksamhet.

På Executive Master of Leadership & Managment kombineras praktisk nytta med teoretisk grund och beprövad erfarenhet. I programmet undersöker vi såväl ledarskap som organisation liksom det faktiska utförandet i form av management och samverkan med omvärld.

Det finns flera vägar att nå din Executive MBA och tanken är att du och dina behov styr hur du når målet. Totalt erbjuder vi tre vetenskapsorienterade och mångårigt utvecklade masterprogram som i kombination ger dig en konkurrenskraftig Executive MBA-examen: Executive Master of Leadership & Management, Executive Master of Strategy och Executive Master of Finance.

Du bestämmer själv i vilken ordning du genomför dem och du kan också välja att förpliktiga dig till ett delprogram i taget om det främst är ett specifikt område som lockar. Tillsammans kommer de tre programmen ge dig bästa möjliga förutsättningar att bli en skicklig, hållbar och framgångsrik verksamhetsledare.

Caroline Lornudd

Caroline lornudd

programansvarig

Caroline är ledarskapsforskare och brinner för hur man överför ny kunskap om ledarskap och management till handling. I programmet gör hon detta genom att facilitera lärandet i gruppen som ett komplement till föreläsningarna. Deltagarna uppmuntras att omsätta insikter till vardagen så att det blir genomslag av lärandet till resten av organisationen. Att testa nytt i vardagen möjliggörs också genom den inspiration, nya insikter och de verktyg som deltagarna får ta del av genom alla de olika föreläsare som medverkar i programmet.

Några av föreläsarna i höstens Master of Leadership & Management är:

johan sköld

serieentreprenör och författare

Johan är en nytänkande ledare från näringslivet och anses vara en av Sveriges främsta föreläsare inom faktabaserad affärsutveckling. Tidigare deltagare har återkopplat att Johans föreläsningar har hjälpt dem att bli modigare, att de har förbättrat sättet att rekrytera talanger samt att de har blivit bättre på att ta beslut baserat på fakta i stället för på antaganden.

simon elvnäs

arbetsterapeut och doktorand vid kth

En annan föreläsare som du kommer att få möta i programmet är Simon som av många deltagare beskrivs som en ögonöppnare med sin världsunika data med filmer på över 500 ledare. Hur gör chefer egentligen när de leder och hur skiljer det sig från hur de tror att de leder? Simon vet, och den kunskapen delar han med sig av.

åsa lundquist coey

doktor i management & complexity

Åsa vänder sig emot förenklade ”framgångsrecept för ledare” och skissar i stället upp de oförutsägbara och komplexa sammanhang som ledare dagligen behöver navigera i, och stå ut med. Alla i organisationen både påverkar och påverkas av varandra och makt utgör en central del. Detta och mer därtill tar hon upp under sitt mycket uppskattade block på utbildningen.

Säkra din plats idag!

Välkommen att ansöka till höstens start den 5 oktober. Utbildningen ges i sex moduler om tre dagar med övernattning. Platserna är begränsade!

Läs mer och ansök

”Genom min Executive MBA har jag fått inblick i hela verksamheten, större fokus på affären och en bättre beställarkompetens utanför mina kärnområden.”

Susanne Waleij HR, IT och kommunikationschef, Balticgruppen AB

”Att vara VD, chef och ledare är ensamt. Man behöver påfyllning med ny kunskap, nya idéer och inspiration från andra för att fortsätta utvecklas. Jag fastnade för detta upplägg för att det förutsätts att du redan har en del erfarenhet som chef och ledare.”

Linnea Djursén, VD och ägare, Folkhemmet

”Min förmåga att förstå sammanhang för att sedan omsätta detta i handling i min ledarroll har definitivt ökat! Jag kan varmt rekommendera utbildningen till dig som vill utveckla din helhetssyn på att leda verksamhet och utöka ditt nätverk.”

Roger Johansson, marknadschef, Sveaskog

”Vi som är ledare behöver värna om värdet i att ta hand om oss själva för att orka kunna ta hand om andra. Dessutom har jag nu ett väldigt brett nätverk med kurskompisar som är oslagbart.”

Lina Tranevall, Product Manager, Hansen Technologies Sweden AB