Normer styr hur du karriär­nätverkar

I Silicon Valley kan en yogainstruktör vara en viktig länk i karriären. I Berlin är det otänkbart, visar en ny studie om hur nätverken skiljer sig beroende på plats.

Karriär
Text: Sara Hasbar
Publicerad
En kvinna instruerar en man i yoga.

”I Silicon Valley ser entreprenörerna vi intervjuade alla människor de möter som en potentiell länk till en framtida investerare. Entreprenörerna i Berlin, däremot, tyckte att kontakter behöver vara nära och tillitsfulla för att de ska kunna använda dem. Vi pratar om varma och kalla kontakter”, säger forskaren Anna Brattström vid Lunds universitet till Esbri.se

Enligt deltagarna i studien är den första kontakten du har i Berlin av stor betydelse, då den påverkar vilka som skapas längre fram. Att gå på ”rätt” skola och jobba på ”rätt” företag är viktigt eftersom det bara är de nära kontakterna som entreprenören kan använda.

”I Silicon Valley verkade det spela mindre roll var entreprenörerna startade eller vem de lärde känna först i sin karriär. Där sågs alla som en möjlig kontakt, även ytliga kontakter sågs som värdefulla. Det blev mer en slump hur nätverket utvecklade sig när entreprenörerna lagt ut en stor mängd trådar bland yogainstruktörer, föräldrar på förskolan och på fester”, säger Anna Brattström.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden