Kvinna på äldreboende

Närvarande chef viktig för att att minska smittspridning inom äldreomsorgen

Ett närvarande och tydligt ledarskap är en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen, visar en rapport från IVO.

1000 chefer för äldreboenden (SÄBO), hemtjänst och LSS-boenden för vuxna har under april intervjuats av IVO med målet att fånga upp svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer för verksamheterna under coronaperioden.

Att chefen är viktig i processen är tydligt. Även kontinuerliga utbildningar i basala hygienrutiner lyfts fram som mycket viktigt.

”Det handlar mycket om vad enhetscheferna gör. Att genom sitt agerande visa vikten av hygienrutiner och att byta om till arbetskläder. Det är också viktigt att visa lugn”, säger en chef i rapporten.

Ett närvarande ledarskap handlar enligt de intervjuade framför allt om att alltid, även på kvällar och helger, finnas tillgänglig för frågor och för att prioritera i det dagliga arbetet. Vissa av enhetscheferna har också inrättat krisledningsgrupper med dagliga avstämningar, och många har förstärkt sin personalgrupp och skolat in mer personal.

”Det var en framgång att inrätta en krisledningsgrupp som ger snabb och enhetlig information”, säger en chef i rapporten.

Att chefen själv höll sig lugn och i sin tur kunde se till att oron inte spred sig bland medarbetare och brukare ansågs också viktigt.

”Fånga upp farhågor, var närvarande och tillgänglig. Behåll lugnet. Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena”, säger en chef.

Även att planera bemanning och skapa en uthållighet i bemanningen på lång sikt ses som en stor utmaning för verksamheterna, samt att lyckas få fram korrekt information till alla medarbetare.

”Mycket information sprids av olika myndigheter och i olika kanaler. Det gör det svårt för ledningen att säkerställa att personal har tillgång till aktuell och verksamhetsanpassad information. Många verksamheter har löst det genom att ha täta avstämningar och att ta fram information på flera språk. samt att lyckas informera alla medarbetare på ett enhetligt och korrekt sätt”, skriver IVO i ett pressmeddelande.

Så gör äldreboenden för att minska smittan

Av de 1045 verksamheter IVO intervjuat är den största delen, 490, särskilda boenden för äldre, SÄBO. De har på olika sätt strukturerat sitt arbetssätt för att möta de nya utmaningarna, exempelvis:

För att minska smittspridningen

 • Läkares fysiska rond ersätts med digital rond.
 • Färre gemensamma aktiviteter för de boende.
 • Isolering vid smitta.
 • Filmvisning av lägenheter inför inflyttning, istället för fysiska visningar.

För att säkerställa att basala hygienrutiner följs

 • Filmer med instruktioner
 • Webbutbildningar
 • Att som chef finnas tillgängliga även på kvällar och helger
 • Mer samarbete med sjuksköterskorna

För en lyckad personalplanering och bemanning

 • Begränsning så att medarbetarna arbetar enbart på en avdelning.
 • Skapat små team som jobbar med tät kommunikation.
 • Minskning av antalet personalkontakter med brukare.
 • Fysioterapeut och arbetsterapeut arbetar endast på ett boende.

Hantera medarbetarnas oro

 • Närvarande och stödjande ledarskap.
 • Kontakttelefon där personal kan ställa frågor.
 • Samtalsstöd till personal.

Förberedelser och planering 

 • Corona-kit som sätts samman i verksamheten, t ex pärmar med information och boxar med skyddsutrustning.
 • Genomförande av riskanalyser och handlingsplaner i ett tidigt skede.
 • Inventering av material och tidiga beställningar. 
 • Samverkan i kommunen/stadsdelen/vårdgivaren.

Källa: Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, ”Tillsyn för minskad smittspridning av covid-19 – särskilda boenden för äldre”

Susanne Sterling, verksamhetschef

Läs också: Chefen på äldreboendet: Så förbereder vi oss för smittan

chef_maj_2020-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

Arbetsplats
Arbetsmiljö

Rekordhögt förtroende för chefen

Trots den sociala distanseringen under coronakrisen ökar förtroendet för chefer. Nu har hela 69 procent av svenskarna stort förtroende för sin närmaste chef, visar en undersökning.
Victoria Ödlund, hr-expert på Simployer, guidar till en lyckad onboarding.
Annonssamarbete Chef + Simployer

Lyckas med onboarding – på plats eller digitalt

En strukturerad introduktion av nya kollegor viktigare än någonsin. Oavsett om onboarding görs på plats eller digitalt.

Nicole Kavander
Arbetsmiljö

11 punkter: Så motverkar du rasism på arbetsplatsen

Många chefer är inte medvetna om sina implicita fördomar. Och oftast går det fel vid rekryteringen trots att man tror att man gör rätt. Det säger Nicole Kavander, som står bakom uppropet A call for change.
Två tummar upp
Arbetsmiljö

8 av 10 chefer nöjda med krisledarskapet

En majoritet av cheferna inom vård och omsorg är nöjda med ledarskapet under coronapandemin, visar en undersökning. Chefskollegorna samt familj och vänner har varit det viktigaste stödet under krisen. 
Klocka och arbetsplats med sex timmars arbetsdag
Arbetsmiljö

Varannan: Vi klarar åtta timmars arbete på sex timmar

55 procent av de svarande vill införa sex timmars arbetsdag, visar en ny Sifo-undersökning. Dessutom menar varannan att de skulle få lika mycket gjort på sex timmar som på åtta.
Fyra personer med
Arbetsmiljö

46 procent tycker att det gnälls mycket på jobbet

Nästan hälften, 46 procent, tycker att det gnälls mycket eller för mycket på arbetsplatsen, visar en ny undersökning från Manpower Work Life.
Distansjobb gör det svårare att uppmärksamma farlig stress.
Annonssamarbete Chef + Skandia

10 signaler på farlig chefstress

”Chefer behöver bli bättre på att söka stöd och ta emot hjälp när de känner igen varningssignaler”, säger Kristina Hagström, hälsostrateg.

Två personer som gör
Arbetsmiljö

Så coronasäkrar du arbetsplatsen

Smittfri arbetsplats – men hur? I en stor rapport berättar världens största hr-företag om hur du förbereder arbetsplatsen inför en ny verklighet där social distansering fortsatt är vad som gäller.