Kvinna på äldreboende

Närvarande chef viktig för att att minska smittspridning inom äldreomsorgen

Ett närvarande och tydligt ledarskap är en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen, visar en rapport från IVO.

1000 chefer för äldreboenden (SÄBO), hemtjänst och LSS-boenden för vuxna har under april intervjuats av IVO med målet att fånga upp svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer för verksamheterna under coronaperioden.

Att chefen är viktig i processen är tydligt. Även kontinuerliga utbildningar i basala hygienrutiner lyfts fram som mycket viktigt.

”Det handlar mycket om vad enhetscheferna gör. Att genom sitt agerande visa vikten av hygienrutiner och att byta om till arbetskläder. Det är också viktigt att visa lugn”, säger en chef i rapporten.

Ett närvarande ledarskap handlar enligt de intervjuade framför allt om att alltid, även på kvällar och helger, finnas tillgänglig för frågor och för att prioritera i det dagliga arbetet. Vissa av enhetscheferna har också inrättat krisledningsgrupper med dagliga avstämningar, och många har förstärkt sin personalgrupp och skolat in mer personal.

”Det var en framgång att inrätta en krisledningsgrupp som ger snabb och enhetlig information”, säger en chef i rapporten.

Att chefen själv höll sig lugn och i sin tur kunde se till att oron inte spred sig bland medarbetare och brukare ansågs också viktigt.

”Fånga upp farhågor, var närvarande och tillgänglig. Behåll lugnet. Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena”, säger en chef.

Även att planera bemanning och skapa en uthållighet i bemanningen på lång sikt ses som en stor utmaning för verksamheterna, samt att lyckas få fram korrekt information till alla medarbetare.

”Mycket information sprids av olika myndigheter och i olika kanaler. Det gör det svårt för ledningen att säkerställa att personal har tillgång till aktuell och verksamhetsanpassad information. Många verksamheter har löst det genom att ha täta avstämningar och att ta fram information på flera språk. samt att lyckas informera alla medarbetare på ett enhetligt och korrekt sätt”, skriver IVO i ett pressmeddelande.

Så gör äldreboenden för att minska smittan

Av de 1045 verksamheter IVO intervjuat är den största delen, 490, särskilda boenden för äldre, SÄBO. De har på olika sätt strukturerat sitt arbetssätt för att möta de nya utmaningarna, exempelvis:

För att minska smittspridningen

 • Läkares fysiska rond ersätts med digital rond.
 • Färre gemensamma aktiviteter för de boende.
 • Isolering vid smitta.
 • Filmvisning av lägenheter inför inflyttning, istället för fysiska visningar.

För att säkerställa att basala hygienrutiner följs

 • Filmer med instruktioner
 • Webbutbildningar
 • Att som chef finnas tillgängliga även på kvällar och helger
 • Mer samarbete med sjuksköterskorna

För en lyckad personalplanering och bemanning

 • Begränsning så att medarbetarna arbetar enbart på en avdelning.
 • Skapat små team som jobbar med tät kommunikation.
 • Minskning av antalet personalkontakter med brukare.
 • Fysioterapeut och arbetsterapeut arbetar endast på ett boende.

Hantera medarbetarnas oro

 • Närvarande och stödjande ledarskap.
 • Kontakttelefon där personal kan ställa frågor.
 • Samtalsstöd till personal.

Förberedelser och planering 

 • Corona-kit som sätts samman i verksamheten, t ex pärmar med information och boxar med skyddsutrustning.
 • Genomförande av riskanalyser och handlingsplaner i ett tidigt skede.
 • Inventering av material och tidiga beställningar. 
 • Samverkan i kommunen/stadsdelen/vårdgivaren.

Källa: Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, ”Tillsyn för minskad smittspridning av covid-19 – särskilda boenden för äldre”

Susanne Sterling, verksamhetschef

Läs också: Chefen på äldreboendet: Så förbereder vi oss för smittan

chef_maj_2020-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

Trött chef som arbetar övertid vid sitt skrivbord
Arbetsmiljö

Chefer arbetar mest övertid – utan ersättning

Chefer är den grupp på arbetsmarknaden som arbetar mest övertid utan kompensation, visar en ny rapport från SCB.
Cheferna Sebastian Persson och Carina Kjellberg har tagit en Executive MBA på Stockholms universitet.
03:10
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

Studier och chefsjobb samtidigt – då lyfter ledarskapet

Video: Cheferna Sebastian Persson och Carina Kjellberg har nyss tagit en Executive MBA. Den tvååriga deltidsutbildningen har gjort stor skillnad tycker de: ”Är man nyfiken, då får man extremt mycket tillbaka.” ”Ta chansen!”
Glad man bredvid en glad smiley och en stor hand som gör tummen upp
Arbetsmiljö

Oväntade corona-effekten: medarbetare mår bättre än tidigare

Trots coronaepidemins kraftigt negativa inverkan på svensk ekonomi trivs många medarbetare bättre på jobbet nu än före krisen. Det visar en ny rapport.
Lastbil med texten
Arbetsmiljö

Här är Sveriges friskaste företag

Returpack Pantamera lyckas bäst med att skapa en arbetsplats där människor mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet. Det menar hälsoföretaget Feelgood, som utsett dem till Sveriges friskaste företag.
tacksamhetsutmaning
Arbetsmiljö

Starta en tacksamhetsutmaning – på jobbet

Människor som känner tacksamhet är bättre på att hantera stress, återhämtar sig snabbare från sjukdom och har ofta bättre hälsa sett till bland annat blodtryck och immunförsvar. Så varför inte dra igång en tacksamhetsutmaning på jobbet?
distansarbete
Arbetsmiljö

Distansarbetet har ökat – med 400 procent

Under coronakrisen har distansarbetet ökat med mer än 400 procent i yrkesgruppen som har förutsättningar att jobba hemifrån, visar en ny undersökning. 39 procent av de som jobbar hemma är mer nöjda med sin arbetssituation än tidigare – men en majoritet saknar fikastunderna.
al_ledarstil_stor
Annonssamarbete Chef + Atrium Ljungberg

Kontoret – en viktig nyckel i ditt ledarskap

Allt fler satsar på sitt kontor – trots digitalisering och ökat distansarbete. Anledningen? Nya möjligheter för kontoret som ledarskapsverktyg och må-bra-faktor.
Guldpokal
Arbetsmiljö

Tävlingskulturens nackdelar: Fusk, stress och slarv

Konkurrens, ambition och vinnarskalle-tänkande är inte alltid vägen framåt. Tävlan kan tvärtom vara skadligt för organisationers skaparkraft och framgång, menar forskaren Roland S Persson som undersökt prestationssamhällets sällan diskuterade baksidor.