Mobbad kvinna med mörkt hår

Mobbning på jobbet påverkar hälsan – mer än man trott

Att bli mobbad på arbetsplatsen påverkar inte bara den psykiska hälsan, utan kan även ge allvarliga fysiska konsekvenser, visar forskning.

Att mobbning påverkar oss mentalt är känt sedan länge, men att det även kan orsaka kroppsliga sjukdomar har inte varit lika utforskat.

Nu har en forskargrupp vid Köpenhamns universitet, lett av Tianwei Xu vid institutionen för folkhälsa, i flera studier undersökt sambanden mellan mobbning på jobbet och hjärtproblem samt diabetes typ 2, och funnit att den utsatte har ökad risk för båda.

I en artikel på bbc.com beskrivs hur Xu i ett av sina forskningsprojekt har analyserat data från cirka 80 000 anställda i Sverige och Danmark, där de fick svara på om de varit mobbade på jobbet under det senaste året samt sin hälsostatus. Studien visade att de som varit mobbade därefter oftare utvecklade hjärtrelaterade sjukdomar, såsom hjärtsjukdom eller stroke. Risken för hjärtrelaterade problem ökade med 59% för gruppen som varit mobbade jämfört med dem som inte varit det. Forskarna såg också att ju oftare de svarande sa sig blivit utsatta för mobbning, desto större var risken för att de utvecklade hjärtproblem.

Resultaten stod fast även när forskarna tagit hänsyn till faktorer som rökning och BMI.

I en annan studie, Workplace bullying and violence as risk factors for type 2 diabetes: a multicohort study and meta-analysis, fann Xu att personer som varit utsatta för mobbning på jobbet nära i tid hade 1.46 gånger högre risk att utveckla typ 2 diabetes under decenniet efter att mobbningen inträffade. De tillfrågade var här från Finland, Sverige och Danmark.

studie-2

Läs också: Studie: Chefer löper större risk att bli mobbade på nätet

Det är viktigt att poängtera, menar artikelförfattaren Christian Jarrett på BBC, att studien inte kan påvisa ett direkt samband och bevis för att mobbning i arbetslivet orsakar hjärtproblem och diabetes. Det är möjligt, menar han, att det kan finnas andra orsaker till att en människa har högre risk både att bli utsatt för trakasserier och att utveckla hälsoproblem.

Dock menar forskarna att det finns rimliga förklaringar till sambandet, såsom att mobbning ökar nivåerna av stresshormoner – men också att människor som blir utsatta för trakasserierna kan riskera att hamna i andra beteenden som har negativa effekter på hälsan för att hantera den problematiska situationen. Forskarna planerar att undersöka detta närmare i framtiden. Just nu leder Xu bland annat en studie kring viktförändring i samband med mobbning på jobbet, berättar hon i ett mejl.

mobbing

Läs också: Psykologen: ”Så upptäcker du mobbning på jobbet”

Negativa hälsoeffekter även för dem runt omkring
Det är inte bara den som blir utsatt för mobbning som kan må sämre psykiskt och fysiskt. Även den som betraktar beteendet kan uppleva negativa hälsoeffekter. Forskning vid Sheffields universitet har visat att personal som observerade mobbning upplevde lägre välmående, till exempel depression, enligt artikeln i BBC.

mobbade

Läs också: 586 chefer i ny undersökning: ”Vi är mobbade på jobbet”

Jeremy Dawson är professor på Sheffields universitet och är en av dem som forskat just kring hur mobbning på arbetsplatsen påverkar omgivningen. Dawson ger tre råd för den som betraktar mobbning:

1. Prata om det med den utsatta – fråga hur hen mår.

2. Prata med andra om det – det kan handla om att dela erfarenheten om vad som hänt, eller att göra en plan för hur ni ska agera.

3. Rapportera mobbning på det sätt som är möjligt – vissa arbetsplatser har tydliga kanaler för dylika rapporter, men annars kan du rapportera till din chef eller en kollega du litar på.

3 tips: Så ska du göra som chef och ledare för att motverka mobbning på arbetsplatsen

Tianwei Xu är forskare på Institutionen för folkhälsa vid Köpenhamns universitet, och har publicerat flera vetenskapliga rapporter kring mobbning på arbetsplatsen. Här är hennes tips till dig som ledare och chef:

Medvetenhet
Var medveten om de negativa konsekvenser mobbning på arbetsplatsen kan ge, både för den anställda (i form av hälsoeffekter) och hela organisationen (i form av sjukskrivningar och arbetsmiljöproblem).

Motverka
Skapa system och program för att motverka mobbning på arbetsplatsen, så att alla vet vad och hur de ska göra om de utsätts för eller blir vittne till mobbning.

Förbered
Var proaktiv för att undvika att situationerna uppstår. Använd existerande metoder och processer. Tianwei tipsar till exempel om metoden ”Civility, Respect and Engagement in the Workplace”, CREW, som handlar om att i dialoger och diskussioner fokusera på relationer mellan medarbetare och hur man kan förbättra dessa.

 

seminarium-coaching-fo%cc%88r-chefer
Seminarium 23 april

Lär dig coaching som lednings- och motivationsverktyg

Frigör potential och motivation hos dina medarbetare och hjälp dem nå bättre resultat. Få konkreta verktyg i coaching av ledarskapsexperten Anna Lunwall.

Relaterade artiklar

toalett
Arbetsmiljö

Lutande toalett ska korta anställdas besök

En toalettstol med 13 graders lutning har uppfunnits för att minska tiden som anställda lägger på toabesök. Men den lär knappast ha någon framtid på svenska arbetsplatser.

Hemfrids vd Monica Lindstedt
Annonssamarbete Chef + Hemfrid

Ge dig själv mer vardagsflow 2020

Andan i halsen. Ständigt dåligt samvete. Många chefer har tappat livsbalansen. ”Har du råd, så köp en tjänst och ta hand om dig själv”, råder Hemfrids Monica Lindstedt.
metoo-2
Arbetsmiljö

Kvinnliga chefer blir oftare sextrakasserade

Kvinnliga chefer blir oftare utsatta för sextrakasserier än vad deras medarbetare blir, visar ny svensk forskning. Förövarna är både underordnade och högre chefer. Och följderna kan bli ödesdigra för karriären.

cb-content-focus
Arbetsmiljö

Chefer som kan fokusera är framtidens vinnare

Känner du att livet innehåller för många distraktioner? Forskning visar tydligt att förmågan till fokuserad uppmärksamhet är en stor konkurrensfördel både på jobbet och i livet i stort. Samtidigt har vår förmåga att fokusera aldrig varit så utsatt för prövningar som nu. 
Didier Lombard (i mitten) anländer till rätten fredag den 20 december.
Arbetsmiljö

Chefer dömda för självmordsvåg i Frankrike

Nu har domen fallit i den kanske mest uppmärksammade rättegången i ett arbetsmiljöfall någonsin. Tre höga chefer på före detta France Télècom döms till ett års fängelse, varav åtta månader villkorligt, och 15 000 euro i böter.
Det finns inga bevis för att kvinnor konkurrerar mer sinsemellan än vad män gör på jobbet.
Arbetsmiljö

Så lever myten om kvinnlig konkurrens vidare

Det finns en livskraftig myt om att kvinnor inte kan jobba ihop – eller att kvinnliga chefer har svårt att leda kvinnliga medarbetare. Men förklaringen ligger snarare i diskriminering på arbetsplatsen, menar författarna till en ny bok.

skandia_3
Annonssamarbete Chef + Skandia

Bli en magnet för de bästa medarbetarna

Konkurrensen är knivskarp. Företag som vill locka – och hålla kvar – de bästa medarbetarna behöver steppa upp. ”Det handlar om att vara en bra, ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare”, säger Mattias Munter på Skandia.
skypemote
Arbetsmiljö

Distansarbete ökar mest i storstäder

Var tredje svensk distansarbetar mer i dag än för två år sedan. Det råder skillnader mellan könen och distansarbete är klart vanligast i storstäderna, enligt en ny undersökning. Ett resultat som tycks gå i linje med andra rön om en tilltagande polarisering av arbetsmarknaden.