Mobbad kvinna med mörkt hår

Mobbning på jobbet påverkar hälsan – mer än man trott

Att bli mobbad på arbetsplatsen påverkar inte bara den psykiska hälsan, utan kan även ge allvarliga fysiska konsekvenser, visar forskning.

Att mobbning påverkar oss mentalt är känt sedan länge, men att det även kan orsaka kroppsliga sjukdomar har inte varit lika utforskat.

En forskargrupp vid Köpenhamns universitet, lett av Tianwei Xu vid institutionen för folkhälsa, har dock i flera studier undersökt sambanden mellan mobbning på jobbet och hjärtproblem samt diabetes typ 2, och funnit att den utsatte har ökad risk för båda.

I en artikel på bbc.com beskrivs hur Xu i ett av sina forskningsprojekt har analyserat data från cirka 80 000 anställda i Sverige och Danmark, där de fick svara på om de varit mobbade på jobbet under det senaste året samt sin hälsostatus. Studien visade att de som varit mobbade därefter oftare utvecklade hjärtrelaterade sjukdomar, såsom hjärtsjukdom eller stroke. Risken för hjärtrelaterade problem ökade med 59% för gruppen som varit mobbade jämfört med dem som inte varit det. Forskarna såg också att ju oftare de svarande sa sig blivit utsatta för mobbning, desto större var risken för att de utvecklade hjärtproblem.

Resultaten stod fast även när forskarna tagit hänsyn till faktorer som rökning och BMI.

I en annan studie, Workplace bullying and violence as risk factors for type 2 diabetes: a multicohort study and meta-analysis, fann Xu att personer som varit utsatta för mobbning på jobbet nära i tid hade 1.46 gånger högre risk att utveckla typ 2 diabetes under decenniet efter att mobbningen inträffade. De tillfrågade var här från Finland, Sverige och Danmark.

studie-2

Läs också: Studie: Chefer löper större risk att bli mobbade på nätet

Det är viktigt att poängtera, menar artikelförfattaren Christian Jarrett på BBC, att studien inte kan påvisa ett direkt samband och bevis för att mobbning i arbetslivet orsakar hjärtproblem och diabetes. Det är möjligt, menar han, att det kan finnas andra orsaker till att en människa har högre risk både att bli utsatt för trakasserier och att utveckla hälsoproblem.

Dock menar forskarna att det finns rimliga förklaringar till sambandet, såsom att mobbning ökar nivåerna av stresshormoner – men också att människor som blir utsatta för trakasserierna kan riskera att hamna i andra beteenden som har negativa effekter på hälsan för att hantera den problematiska situationen. Forskarna planerar att undersöka detta närmare i framtiden. Just nu leder Xu bland annat en studie kring viktförändring i samband med mobbning på jobbet, berättar hon i ett mejl.

mobbing

Läs också: Psykologen: ”Så upptäcker du mobbning på jobbet”

Negativa hälsoeffekter även för dem runt omkring
Det är inte bara den som blir utsatt för mobbning som kan må sämre psykiskt och fysiskt. Även den som betraktar beteendet kan uppleva negativa hälsoeffekter. Forskning vid Sheffields universitet har visat att personal som observerade mobbning upplevde lägre välmående, till exempel depression, enligt artikeln i BBC.

mobbade

Läs också: 586 chefer i ny undersökning: ”Vi är mobbade på jobbet”

Jeremy Dawson är professor på Sheffields universitet och är en av dem som forskat just kring hur mobbning på arbetsplatsen påverkar omgivningen. Dawson ger tre råd för den som betraktar mobbning:

1. Prata om det med den utsatta – fråga hur hen mår.

2. Prata med andra om det – det kan handla om att dela erfarenheten om vad som hänt, eller att göra en plan för hur ni ska agera.

3. Rapportera mobbning på det sätt som är möjligt – vissa arbetsplatser har tydliga kanaler för dylika rapporter, men annars kan du rapportera till din chef eller en kollega du litar på.

3 tips: Så ska du göra som chef och ledare för att motverka mobbning på arbetsplatsen

Tianwei Xu är forskare på Institutionen för folkhälsa vid Köpenhamns universitet, och har publicerat flera vetenskapliga rapporter kring mobbning på arbetsplatsen. Här är hennes tips till dig som ledare och chef:

Medvetenhet
Var medveten om de negativa konsekvenser mobbning på arbetsplatsen kan ge, både för den anställda (i form av hälsoeffekter) och hela organisationen (i form av sjukskrivningar och arbetsmiljöproblem).

Motverka
Skapa system och program för att motverka mobbning på arbetsplatsen, så att alla vet vad och hur de ska göra om de utsätts för eller blir vittne till mobbning.

Förbered
Var proaktiv för att undvika att situationerna uppstår. Använd existerande metoder och processer. Tianwei tipsar till exempel om metoden ”Civility, Respect and Engagement in the Workplace”, CREW, som handlar om att i dialoger och diskussioner fokusera på relationer mellan medarbetare och hur man kan förbättra dessa.

 

chef_170627_nathat_detalj

Läs också: Därför mobbas chefer mer än andra på nätet

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

Man sitter på golvet med en bärbar dator i knät
Arbetsmiljö

Sifo: Fortsatt hemarbete 2022

Det nya arbetssättet är här för att stanna. Enligt en ny Sifo-undersökning kommer de som jobbat hemifrån fortsätta med det i år. Vanligast är att arbeta hemifrån några dagar i veckan. I och med det kommer ergonomin på hemmakontoret  ha ännu större betydelse.

Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, erbjuder sina medarbetare förmånscyklar. Foto: Nils Petter Nilsson
Annonssamarbete Chef + Bikelease

”Förmånscykel ger gladare medarbetare”

För två år sedan valde Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, att erbjuda alla medarbetare förmånscyklar. ”Det är ett prisvärt sätt att förbättra folkhälsan och få gladare medarbetare”, säger han. Från och med den första januari är det dessutom ännu billigare med förmånscykel.
machoindex-illustration
Arbetsmiljö

Larmrapport: Machoattityderna ökar inom samhällsbyggnad

Den skadliga machokulturen i samhällsbyggnad ökar. Det visar Byggchefernas machoindex för 2022 som presenteras idag.

Kontorslandskap
Arbetsmiljö

Ny studie: Kontorsmiljön avgörande för motivationen

Om du som chef känner oro över hur dina medarbetare ska hålla motivationen vid liv när det är dags att gå tillbaka till kontoret är du inte ensam. Var tredje medarbetare mellan 35 och 49 år tvivlar nämligen på att arbetsgivarna kommer kunna skapa motivationen för att de ska komma in till kontoret. Det visar undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av MER Arkitekter.

Två kvinnor skakar hand.
Arbetsmiljö

Hövlighet kan öka välmående och prestation

Hövlighet på jobbet påverkar både prestation och hälsa. En ohövlig ton kan lätt sätta sig i hela företagskulturen. Nu testar forskare en ny modell på svenska arbetsplatser som ska motverka ohövlighet. 

en kvinna sitter framför sin dator och ser frustrerad ut. I bakgrunden samtalar kollegor.
Arbetsmiljö

Dålig företagskultur stressar anställda

En negativ företagskultur är den största orsaken till stress på jobbet, enligt en ny undersökning. På andra och tredje plats kommer hög arbetsbelastning och brist på resurser.

Det finns enkla och effektiva sätt för chefer att öka engagemanget hos medarbetarna. &franklys Caroline Fjellner tipsar om vad som går att börja med direkt.
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 sätt för chefer att öka engagemanget – redan i dag

Engagemanget på jobbet har tagit stryk under pandemin. Men det finns flera enkla saker som du som chef kan göra direkt för att vända trenden. Vilket av tipsen tänker du börja med?
En kvinna arbetar framför datorn i sitt hem.
Arbetsmiljö

Hälften får mer gjort på distans än på kontoret

Hälften jobbar mer när de arbetar hemifrån än när de är på den gemensamma arbetsplatsen, visar en ny Novus-undersökning. Den visar också att en majoritet vill fortsätta jobba på distans, till viss del eller helt. Men allt fler får inte den flexibilitet de önskar av arbetsgivaren.