”Min manliga kollega tjänar mer än mig!”

Chefs expert i lönesättning AnnCharlotte Bretan ger på svar på hur du ska agera vid en ojämlik lönesättning.

Min manliga kollega tjänar mer än jag. Vad gör jag åt det?

Svar: Ta reda på vad som ligger till grund för lönesättningen? Vilken filosofi har arbetsgivaren kring lön och belöning? Hur ser löneprocessen ut? Har du haft en dialog om lönen? Hur ser dina mål ut?

Var tar jag reda på dessa fakta?

Gå till din chef eller HR för att ta reda på fakta. Fråga hur de arbetar med att förhindra oskäliga skillnader i lön. Håll det separat från din egen lön.

Innan samtalet om din egen lön bör du samla material som kan påverka samtalet. Vilka diskussioner har ni haft under året? Har du fått fler ansvarsområden?

Beskriv hur du levt upp till mål och förväntningar. Lyft vad du har gjort riktigt bra under året och hur det har bidragit. Lyft utmaningarna och hur du hanterat dem.

Och om det inte hjälper?

Om din nya lön inte speglar ansvar och din arbetsprestation, lyft frågan om din fortsatta löneutveckling. Vad måste du göra för att komma upp i en annan nivå? Är det ens möjligt?