korsbar
Styarta företag i japan? Hur påverkas din affär av klimatet och befolkningskurvan? Kazuend/Unsplash

PEST-analys: Förstå omvärlden bättre

Klassisk modell.

PEST är en av de vanligaste strategiska modellerna för att analysera ett scenario i vilket exempelvis ett företag kan verka. Den skapades av Harvardprofessorn Francis Aguilar.

Förkortningen PEST står för Politik, Ekonomi, Sociokultur och Teknik – faktorer som alla spelar in på, säg, ett företags möjligheter att verka i ett visst land.

Utifrån dessa rubriker – makrofaktorer – kan man göra en analys av läget och på så sätt göra sig en bild av hur olika saker inverkar på den egna affären, projektet, problemet eller vad som nu står i centrum för analysen. På så sätt kan man identifiera möjligheter och hot, samt välja rätt tillvägagångssätt.

Det finns en rad varianter på akronymen PEST (tilläggen inom parantes): PESTLE (Legal, Ekologi/”Environment”), PESTLIED (Legal, Internationell, Ekologi/”Environment”, Demografi), STEEPLE (Ekologi/”Environment”, Legal, Etik), SLEPT (Legal) och LONGPESTLE (LOkal, Nationell, Global) är några av dem.

Här följer några nyckelord att fundera kring under de fyra klassiska rubrikerna:

Politik

-kommande val och valresultat
-makthavare och deras syn på handel
-korruption och organiserad brottslighet
-skatter

Ekonomi

-stabilitet
-löneutveckling
-arbetslöshet
-globaliseringens påverkan

Sociokultur

-demografi
-generationsskiften i attityder
-utbildning
-sociala tabun
-religion

Teknik

-ny eller kommande teknik
-infrastruktur, bredbandsutbyggnad
-forskning


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium