talk
Foto: S. Charles/Stocksnap

Håll motiverande samtal: Checklista

Chef förklarar.

För att få medarbetaren motiverad att ändra sitt beteende krävs att du har en inbjudande och lyssnande attityd.

Så lyckas du med det motiverande samtalet:

Utforska problemet: Detta kräver att du kan skapa den psykologiska trygghet medarbetaren behöver för att ta emot hjälp. Först då kan du skapa förståelse för hur problemet påverkar hälsan, arbetsinsatsen och kollegerna.

 Bekräfta: Genom att bekräfta medarbetaren med ett empatiskt och aktivt lyssnande som bygger på öppna frågor kan du få viktig information och en utökad förståelse för båda parter. En medarbetare som har fastnat i en snäv syn på problemet kan vara oförmögen att se lösningar.

Stötta: Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att vilja förändra och vilken förmåga medarbetaren tror sig ha att klara genomföra det. Vilket stöd behöver medarbetaren? Utforska även vilka för- och nackdelar han ser i sitt nuvarande beteende. Insikten om att det finns en skillnad mellan hur det är nu och hur medarbetaren innerst inne skulle vilja ha det kan fungera som en motor till förändring.

Informera: Erbjud medarbetaren information om vilken hjälp och stöd företaget kan erbjuda. Ta reda på hur informationen tas emot av medarbetaren.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium