vagn-metoder-fatta-beslut

Charette-proceduren: Brainstorma i grupp

Klassisk metod.

Att brainstorma med fler än tio personer eller att diskutera flera idéer samtidigt ger ofta inga bra resultat. Så här gör du istället.

Ordet Charette kommer från franska ordet för vagn och kommer från att arkitektstudenter på 1800-talet körde runt sina ritningar i vagnar mellan olika ställen för att få dem godkända. Så är också den här brainstormningsmetoden uppbyggd. Idéerna går från en grupp till en annan för att förbättras, filas på och förfinas.

Så gör du:

1. Bestäm vad som behövs diskuteras.

2. Dela upp din större grupp till mindre grupper. Att vara max sju personer i en grupp är en bra måttstock. Tänk på att dela upp gruppen så människor med olika bakgrunder och tankar hamnar tillsammans för ett mer kreativt resultat. Tänk också på att antalet idéer ni ska diskutera inte är fler än antalet grupper.

2. Ge en diskussionspunkt till varje grupp. Är det fler grupper än punkter, ge flera grupper samma uppgift.

3. Utse en ‘ledare’ i varje grupp som dels leder och förenklar att gruppdiskussionen flyter på på bästa sätt och antecknar alla idéer och förslag. Utse en tid för hur länge de ska diskutera.

4. Brainstorma.

5. När tiden är slut flyttar ‘ledarna’ över till nästa grupp. De redovisar sin förra grupps idéer och förslag till den nya gruppen som fortsätter att diskutera punkten från där förra gruppen slutade.

6. Upprepa till alla grupper har diskuterat alla problem och ledaren är tillbaka i sin ursprungsgrupp. (Eller till alla problem gått runt.)

7. Låt grupperna sammanfatta, organisera och rita upp de viktigaste punkterna och idéerna som grupperna tillsammans kommit fram till. Har några grupper diskuterat samma fråga från början, slå ihop dem och låt de sammanfatta tillsammans.

8. Samla hela gruppen och låt ‘ledarna’ presentera de viktigaste iakttagelserna och punkterna grupperna kommit fram till.

Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

3 nr av Chef + Chef Premium
199 kr
Värde: 462 kr
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium