Tetra Pak-metoden: Så får du fart på idéflödet

Är det bara några få som bidrar med idéer? Kommer samma idéer om och om igen? Då är det dags att göra något nytt. Inspireras av Tetra Paks metodiska workshop och kom längre.

Foto: Karin O'Mahony

För att hitta en verkligt bra idé måste du ha mängder att välja på. Då räcker en vanlig brainstorming inte långt.
Tetra Pak använder en metod som får idéerna att stå som spön i backen.

För att få bästa utfall är det viktigt att först tydligt definiera problemet. Fundera också igenom vilka kriterier ni ska spåna idéer utifrån, till exempel ”Vi ska ta fram en ny unik produkt som kan nå marknaden 2010”.

Bjud sedan in medarbetare med olika kompetenser till workshopen. Se till att du till exempel inte bara bjuder in tekniker för att lösa ett tekniskt problem. Ofta kan utomstående med sina frågor och idéer hjälpa de redan invigda att tänka utanför ramarna.

Storleken på gruppen beror på problemet, men 15–20 personer kan vara ett bra antal. Mötet kan vara allt från en halvtimme till ett par dagar, beroende på hur komplex frågeställningen är.

Generering:

När du har definierat problemet och bjudit in deltagarna är det viktigt att du väljer vilka metoder ni ska använda för idégenerering. Tetra Pak skiljer på fem olika typer av metoder. Ofta är det bra att använda sig av minst två olika metoder vid en workshop eftersom olika hjärnor går igång på olika tankesätt.

1. Stanna i verkligheten. Fungerar för ganska enkla problem där man inte behöver tänka utanför givna ramar. Det kan till exempel vara en brainstorming om hur man kan använda en befintlig produkt i ett nytt kundsegment.

2. Överdrifter. Sätt igång tankarna genom överdrifter. Hur skulle man göra i en butik om det inte fanns några kassor – eller en kassa per kund? Här kan du till exempel använda negativ idégenerering.

Säg att du vill få fram idéer för att kunder ska känna sig välkomna när de kommer på besök. Vänd på frågeställningen och låt gruppen spåna fram så många saker som möjligt som skulle få kunderna att känna sig riktigt ovälkomna.

Till exempel: Ignorera dem, ge dem dåligt kaffe, skälla på dem. Trigga också gruppen att gå till överdrifter: ”Hur skulle det vara om vi drog ut tånaglarna på kunderna lite nu och då? Då skulle de verkligen inte känna sig välkomna.” Ju galnare idéer desto bättre. Sedan vänder ni på det hela och funderar igenom vad som är motsatsen.

3. Nya ögon. Få gruppen att se saker från olika håll. Hur ser det ut från städerskans håll, från kundens håll, från ozonhålets håll? Hur skulle Carolina Klüft ha löst problemet?

4. Överraskande associationer. Vad händer om du kastar ut ett antal slumpmässiga ord och låter gruppen associera fritt? Du kanske behöver locka unga talanger och presenterar gruppen för ord som: rosa Cadillacs, Askungen, Skansen, månen osv. I stället för ord kan du också använda bilder, föremål eller dofter.

5. Kombinera ihop idéer. Kombinera kända saker så att man får något nytt. Vad är en tv utan bild? Kanske en radio? Vad blir det om man tar bort ljudet? Kanske en digital tavla? Eller en blank möbel?

Regler för genereringsfasen:

Kritisera aldrig. Ur de galnaste idéerna kommer de mest briljanta.

Inspirera varandra. Om någon säger något dumt så spinn vidare på det genom att säga: »Vad spännande, då kan det ju bli så här!« Bejaka och bekräfta.

Håll fokus. Det är helt okej om gruppen avviker från den utstakade stigen en stund, men sedan måste mötesledaren se till att alla kommer tillbaka på rätt väg.

Kvantitet är viktigare än kvalitet. Just nu finns det bara bra idéer.

Gallring

1. Gruppera. Alla idéer, som kan vara skrivna på post it-lappar, klistras upp på papper eller whiteboard på väggen i olika grupper. Skriv rubriker till grupperna.

2. Prioritera bland grupperna. Titta på rubrikerna och jämför med era i förväg bestämda kriterier. De som går vidare till nästa steg lägger ni åt sidan så länge. Titta sedan på alla lappar inom de grupper som ni har ratat. Finns det några guldkorn? Genom att ge alla idéer en andra chans ökar möjligheterna att vaska fram något riktigt bra.

3. Placera alla idéer i en niorutors-matris med era två urvalskriterier som axlar. Axlarna kan till exempel vara ”Unikitet” och ”Konsumentvärde” med stegen låg, medel och hög. De som hamnar längst upp till höger och alltså är bäst lägger ni åt sidan och tittar åter på de ratade idéerna för att se om de kan förädlas till att gå vidare till nästa steg.

Regler för gallringsfasen:

Ge idén en schyst bedömning. Det ska inte handla om politik eller vem som hade idén först.

Gör det i steg. Förbättra idéerna hela tiden. För varje gång ni plockar upp en idé kan ni lägga till något som ni skriver på lapparna.

Fokusera en stund på idéerna ni ratar. Har ni missat något? Titta särskilt på de galna idéerna. Där kan det finnas frön till något värdefullt.

Ha tydliga urvalskriterier som kommer ur problemställningen.

Genomförande

Efter gallringen kanske ni har 10–15 idéer som har potential att lösa problemet. Under resans gång har ni tittat på lapparna, lagt till associationer, fakta och kanske till och med skisser.

Troligen har ni nu fått gå över från post it-lappar till A4-ark. Nu är workshopen slut och det är dags att pröva idéerna genom kanske enklare kundundersökningar, tester och försök. Troligen har ni en eller ett par idéer kvar efter denna fas. Nu är det dags att fatta beslut om genomförande.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden