Mall: Anställningsintyg och betyg

Pluskund

Mallar & avtal När en anställd slutar ska arbetsgivaren utfärda ett intyg eller ett betyg om arbetstagaren begär det. Här hittar du 2 mallar för anställningsintyg och betyg, samt en checklista för vad som bör ingå i ett intyg.

Liknande innehåll hittas här:
Verktyg i vardagen

Anställningsintyg och betyg

När en anställd slutar ska arbetsgivaren utfärda ett intyg eller ett betyg om arbetstagaren begär det. Arbetsgivare är skyldig att utfärda betyg om arbetstagaren varit anställd mer än sex månader.

Anställnings- och tjänstgöringsintyg

Ett intyg innebär en bekräftelse på att arbetstagaren varit anställd vid företaget och innehåller inga värderingar om den anställdes arbetsinsats. Om intyget också innehåller vitsord så brukar det kallas arbetsbetyg, se nedan.

Ett intyg bör innehålla följande:

  • personuppgifter om den anställde
  • uppgifter om anställningstid
  • vilka arbetsuppgifter arbetstagaren haft
  • vilken sysselsättningsgrad som anställningen har omfattat (t.ex. heltid, deltid)
  • av vilken anledning anställningen upphört, om inte arbetstagaren begär att detta inte ska framgå.

Intyget ska lämnas till den anställde snarast möjligt efter det att vederbörande begärt det.

Arbets- och tjänstgöringsbetyg

Ett arbetsbetyg innehåller normalt, förutom det som ska framgå av ett intyg, en något utförligare beskrivning av arbetsuppgifterna. Dessutom brukar betyget innehålla värdeomdömen om arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter. En arbetstagare kan inte kräva att en arbetsgivare ändrar ett värdeomdöme i ett betyg. Däremot har arbetstagaren rätt att få värdeomdömen borttagna ur betyget. Betyget ska lämnas till den anställde snarast möjligt efter det att vederbörande begärt det. Det finns inga regler för hur rekommendationer i ett tjänstgöringsbetyg ska utformas, men följande ”skala” är vanligt förekommande:

”Våra allra bästa rekommendationer” – signalerar mycket bra prestationer

”Våra bästa rekommendationer” – signalerar bra prestationer

”Goda rekommendationer” – signalerar normala prestationer

”Våra rekommendationer” – signalerar något under normala prestationer

Betyget innehåller inga rekommendationer alls – signalerar dåliga prestationer.

Redan PLUSkund — Logga in

Bygg vidare med fler tjänster

Nå nästa nivå med

Chefakademin+

Få de viktigaste insikterna, handplockade nyheter, och ledarskapsutveckling – på ett sätt som fungerar i din vardag.

Endast 349:- / mån*
  • Omvärldsbevakning – senaste ledarskapsnyheterna och -forskningen, samt andra ämnen som direkt rör chefsrollen.
  • Tidningen Chef – tidningen hem i brevlådan 11 gånger per år och tillgång till hela tidningsarkivet.
  • Digitala masterclasses – upskill med tillhörande workshopsmaterial som du kan använda på din arbetsplats.
  • Ljudboksbibliotek – ett digitalt bibliotek där du kan lyssna på sammanfattningar av de viktigaste ledarskapstitlarna!

*Faktureras halvårsvis eller årsvis. Tjänsten förnyas automatiskt om den inte sägs upp före sista giltighetsdatum.
Läs villkoren
Läs om Chefakademin+