Mall: Anställning upphör

Pluskund

Mallar & avtal En anställning kan upphöra på många sätt. Här finns 4 mallar att fylla i online, för när anställning upphör på grund av egen uppsägning, pensionsavgång, avgång med hel sjukersättning eller när anställningen överges. Du får också tillgång till anvisningar för respektive typ av uppsägning.

Liknande innehåll hittas här:
Verktyg i vardagen

Anställning upphör

En anställning kan upphöra på flera sätt. Här behandlar vi kortfattat några av de vanligaste:

– Arbetstagarens egen uppsägning

– Avgång med pension

– Avgång med hel sjukersättning

– Arbetstagare överger sin anställning

Utöver detta kan anställningen upphöra på andra sätt, exempelvis om arbetstagaren avlider. Arbetsgivaren behöver då inte vidta några andra åtgärder än att räkna fram slutlön och betala den till ”dödsboet efter NN”.

Arbetstagarens uppsägning

En arbetstagare kan alltid säga upp sin anställning och ska då iaktta sin uppsägningstid. Även en muntlig uppsägning är en bindande handling som inte kan ångras. För att inga missförstånd ska uppstå bör arbetsgivaren alltid skriftligen bekräfta en muntlig uppsägning, och ange vilket datum som är sista anställningsdagen.

Pensionsavgång

För närvarande gäller att uppsägning av en medarbetare som har fyllt 68 år (69 år från och med den 1 januari 2023) inte kräver sakliga skäl. Någon vanlig MBL-förhandling krävs inte, men personen ska få en underrättelse inför uppsägningen, fackföreningen ska varslas, och rätt till överläggning föreligger. Uppsägningstiden är alltid en månad. Uppsägningen kan inte ogiltigförklaras.

Avgång vid hel sjukersättning

Om en arbetstagare beviljas hel sjukersättning kan arbetsgivaren avsluta anställningen på ett förenklat sätt. Detta kan ske i samband med att Försäkringskassans beslut om hel sjukersättning vinner laga kraft. Anställningen kan då avslutas genom ett skriftligt besked. 

Arbetstagare överger sin anställning

En arbetstagare kan överge sin anställning genom att utebli från arbetet, sluta utan att meddela detta och utan att iaktta sin uppsägningstid. Enligt Arbetsdomstolens praxis kan en arbetsgivare ”normalt efter ett par veckor” konstatera att en arbetstagare själv har bringat sin anställning att upphöra genom att utebli från arbetet.

Arbetsgivaren kan dock inte vara passiv under tiden utan måste försöka ta reda på anledningen till att arbetstagaren uteblir. Konsultera en expert på arbetsrätt om du är osäker.

Redan PLUSkund — Logga in

Bygg vidare med fler tjänster

Nå nästa nivå med

Chefakademin+

Få de viktigaste insikterna, handplockade nyheter, och ledarskapsutveckling – på ett sätt som fungerar i din vardag.

Endast 349:- / mån*
  • Omvärldsbevakning – senaste ledarskapsnyheterna och -forskningen, samt andra ämnen som direkt rör chefsrollen.
  • Tidningen Chef – tidningen hem i brevlådan 11 gånger per år och tillgång till hela tidningsarkivet.
  • Digitala masterclasses – upskill med tillhörande workshopsmaterial som du kan använda på din arbetsplats.
  • Ljudboksbibliotek – ett digitalt bibliotek där du kan lyssna på sammanfattningar av de viktigaste ledarskapstitlarna!

*Faktureras halvårsvis eller årsvis. Tjänsten förnyas automatiskt om den inte sägs upp före sista giltighetsdatum.
Läs villkoren
Läs om Chefakademin+