Produktiv intervention: 5 sätt att få igång en underpresterare

Medarbetare som presterar under sin förmåga kostar både tid och pengar och kan sänka hela teamets prestation. Så tar du dig an dem.

I en artikel går HBR-redaktören Amy Gallo metodiskt igenom hur chefer kan möta en medarbetare som underpresterar genom att iscensätta en ”produktiv intervention”.

1. Identifiera problemet. Underpreseterande medarbetare blir sällan mer produktiva av sig själva – du har ansvaret för att lösa problemet. Denna insikt är avgörande för att gå vidare.

2. Inventera dina förväntningar. Vad förväntar du dig egentligen av din medarbetare? Alltför ofta missförstår chefer och medarbetare varandra när det gäller förväntad prestation. Hur stämmer din uppfattning överens med din medarbetares arbetsbeskrivning? Har du någon egen skuld i att din medarbetare underpresterar?

3. Be andra om råd. Prata med personer som arbetat med personen i fråga tidigare, för att utröna om du verkligen underskattar din medarbetare. Men var försiktig – respektera din medarbetares integritet.

4. Tala med din medarbetare. Använd jag-form (”jag ser vissa problem…”, ”jag tror att du kan förbättra…”) men bjud in medarbetaren till att hitta lösningar (”hur löser vi det här?”, ”har du några idéer?”).

5. Utforma en konkret handlingsplan. Vad behöver åstadkommas för att din medarbetare ska uppnå sina mål? Ge regelbunden feedback.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden