Positiv psykologi: Effektivisera arbetsplasen

Arbetsplatser som tillämpar slutsatser från forskning inom positiv psykologi har högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och nöjdare kunder jämfört med andra arbetsplatser.

1. Uppmärksamma det 
som fungerar
När är din arbetsplats som bäst? Ta en vecka eller två där ni noterar sådant som inträffar och som ni tycker är bra. Diskutera sedan: Vad behöver ni göra mer av för att det ska bli mer av det framgångsrika?

2. Fokusera på styrkor
Uppmuntra dina medarbetare att göra mer av det de är bra på och sluta försöka få dem att bli bättre på sådant de har svårt för. Forskningen visar att människor som dagligen använder sig av sina styrkor och fokuserar mindre på sina svagheter har lägre sjukfrånvaro, engagerar sig mer i jobbet, tjänar mer pengar åt företaget och har nöjdare kunder.

3. Ge positiv feedback
Tala om för dina medarbetare när de gör rätt och vad det var de gjorde som du tyckte var bra. Peka på specifika beteenden som du uppskattar, inte på personlighetsdrag. Personligheter är svåra att ändra på eller leva upp till, konkreta beteenden kan alla förstå och göra igen. Arbetsplatser där medarbetare får minst tre gånger så mycket positiva som negativa kommentarer har bättre samarbete, högre trivsel, bättre effektivitet och högre lönsamhet.

4. Var tillåtande
En stunds motion eller en kort paus med något som gör en glad – det kan vara en rolig liten film eller ett samtal med en kollega – gör oss mer kreativa, produktiva och öppna efteråt. Människor som upplever positiva känslor får vidgad perception, fler idéer, blir bättre på att knyta band till andra och presterar bättre i de flesta jobbsituationer.

5. Hitta nya sätt att belöna
Pengar gör oss lyckligare på kort sikt, men snart vill vi ha ännu mer för att fortsätta bli glada av det. Försök hitta andra sätt att visa medarbetarna uppskattning så att deras arbete ger större tillfredsställelse på lång sikt och mer varaktig lycka än pengar och prylar. Det kan handla om att ge dem upplevelser eller att uppmärksamma positiva beteenden offentligt.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden