Lär av buddismen: Hitta din inneboende styrka – bli en bättre chef

Vad har Buddha att lära dig som chef? En hel del faktiskt. Här har du fem praktiska tänkvärdheter som du kan ha nytta av i ditt ledarskap.

Foto: Luca Santos/Unsplash

Sinnesro

Meditation är grundläggande för buddhister inom alla olika riktningar och varianter. Att lära sig meditera ordentligt kan ta tid, för att inte tala om att sitta i lotusställning. Där kan det ta stopp direkt.

Men du kan börja med en lättvariant. Fem minuter av stillhet på sängkanten morgon och kväll, den tiden kan de flesta ta sig. Du förbereder dig för dagen och på kvällen kan du reflektera över det som hänt.

Sitt ner, rak i ryggen, med båda fötterna på golvet, och koncentrera dig på din andning. Räkna gärna från ett till tio och börja om igen. Samtidigt låter du tankarna flyga fritt, tipsar zenläraren Sante Poromaa.

Meditation ger sinnesro, men också energi att ta itu med saker och ting. Dessa korta meditationsstunder morgon och kväll ger dig kraft att hantera vardagen och lösa problem.

Närvaro

Närvaro är centralt inom buddhismen. Framtiden är en fantasi, det är vad vi gör här och nu som är avgörande. Medveten närvaro, på engelska ”mindfulness” har blivit ett begrepp inom psykologin, och det mesta är knyckt från buddhismen.

Självklart är det bäst att koncentrera sig på det man håller på med för att få bra resultat. Därmed inte sagt att det är enkelt. Det kräver träning.

Tänk på vad som ibland händer dig i samtal med en medarbetare. Tankarna far iväg. Du tänker på vad du själv ska säga, du ska ha ett möte senare på dagen som du behöver förbereda, du är upprörd över ett gräl på morgonen.

Du gör allt annat än koncentrerar dig på och lyssnar på den som sitter framför dig. Därmed missar du en massa möjligheter att faktiskt få till en bra relation er emellan. Du kan dessutom gå miste om viktig information som ligger under det medarbetaren faktiskt säger, genom att inte vara lyhörd för sådana meddelanden.

Du söker klarhet, men står själv i vägen för den.

Relationer

Relationen mentor–lärjunge är central inom buddhismen. Den som har nått en högre grad av visdom kan och ska hjälpa andra.

Som chef är du en stark förebild som ska försöka föregå med gott exempel. Det betyder förstås inte att du måste vara bäst på allt, men ditt beteende mot andra sprider sig.

Testa följande:

Välj en person som du har svårt att fördra, men faktiskt måste träffa med jämna mellanrum. Tänk om och ändra ditt sätt mot den här personen, var lite trevlig i stället för avmätt eller rent av undvikande.

Personen förändras. Snart kommer du att tycka att han inte är så dum ändå. Visst finns det fortfarande drag som du inte gillar, men de har tonats ned.

Det är alltså du som genom ditt förändrade beteende påverkat hans.

Påverkan

En buddhist ska inte enbart arbeta för sig själv, understryker Fredrik Hultman, vd för Svenska Börsrum och aktiv inom Svenska Soka Gakkai International.

Meditationen, som kan ses som en ganska introvert sysselsättning, har ett vidare syfte, en bättre värld för alla. Men allt börjar och faller med var och en av oss.

Det är viktigt att inse att det finns en värld utanför arbetet. Det finns annars en risk att man förväxlar chefsrollen med sin egen person.

Träffar du många olika människor med olika intressen lär du dig att alla har någonting att ge, på sitt sätt.

Genom att hjälpa andra via ideellt arbete eller bara i vardagen påverkar du också andra att hjälpa till.
Det är dessutom nyttigt (och skönt) att delta i sammanhang där du inte har någon speciell status utan bara får vara dig själv. Du är en bland alla andra, fiskekompis, granne, lekledare, hundägare.

Måttfullhet

Buddhismen menar att meditation ger en närvaro som lägger grunden för kärlek, medkänsla och klarhet!
Men den säger också att alla goda saker kan vändas i sin motsats.

Kärlek, att tycka om, kan om den går till överdrift förvandlas till en vilja att få mer och mer, alltså girighet.

Medkänsla, att bry sig om, ligger nära att beskydda och kan framkalla rädsla och illvilja, till och med hat mot en hotfull omvärld.

Klarhet, att se klart på saker och ting betyder också att du måste acceptera och släppa taget, vilket kan vändas till likgiltighet.

Varför gör du som du gör? Titta lite närmare på vad som ligger bakom de beslut du fattar. Har du ditt eget bästa för ögonen eller är syftet gott för fler än dig själv?

Blir du medveten om vad som driver dig kan du ta makten över ditt liv och som en sann buddhachef verka för ett bättre resultat.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden