Konsekvensanalys: 5 steg inför beslut

När ett nytt beslut ska fattas måste även konsekvenserna av beslutet vägas in. Ett enkelt sätt att göra det är genom en konsekvensanalys av beslut och rekommendationer.

Alla beslutsberedande material bör innehålla ett första utkast till en konsekvensanalys. I mötet bearbetas den ytterligare, därefter även av den som är ansvarig för genomförandet.

Analysen kan även användas för att kvalitetssäkra ad hoc beslut i mötet. Samtliga konsekvensanalyser bifogas mötesprotokollet.

En konsekvensanalys bör innehålla följande:

1. Tydlig beskrivning av det tagna/föreslagna beslutet och vem som äger genomförandet av det.

2. Beskrivning av de generella effekter/konsekvenser som beslutet har på det mötesforum där det är taget.

3. Beskrivning av de specifika effekter/konsekvenser som beslutet har på enskilda deltagare i mötet, inklusive den som äger genomförandet av det.

4. Konsekvenser ska brytas ned:

a, per medlem.

b, definieras i tid.

c, ange förväntat resultat.

d, i vilka styrande verktyg/dokument som konsekvenser ska skriva in och när, till exempel medarbetarplan.

5. Beskrivning av de viktigaste effekterna/konsekvenserna som beslutet har på ovanstående deltagares enheter i termer av specifika medarbetare, aktiviteter, projekt etcetera, och hur dessa konsekvenser kommer att hanteras.

Tipsen kommer från författaren och ledarskapsutvecklaren Stefan Falk.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden