Hantera krångliga personer: Så får du kollegerna med dig

De finns, men du vill helst undvika dem. Människorna på din arbetsplats som sätter sig på tvären. Här är åtta tips för hur du bemöter dem.

Foto: New Old Stock

1. Gå till kärnan av problemet

Oavsett om det är en medarbetare, kund eller chef, så är det bättre att försöka förstå dem än att undvika dem. Fundera ut hur de ser på saker och ting och hitta ett sätt att komma överens.

2. Kontrollera kontrollmänniskan

Om din chef är en ängslig och kontrollerande typ, se till att förekomma hen. Informera detaljerat och långt i förväg innan du drar igång några nya satsningar.

3. Var inte en papperskorg

Om din chef alltid dumpar uppgifter med ”högsta prioritet” i ”brådskande” projekt på ditt bord och sen går upp i rök, hjälp chefen att fokusera. Be chefen att beskriva det ideala resultatet: vad, när och hur vill hen ha det? Genom att tvinga chefen att tänka igenom uppgiften slipper du ändringar i sista minuten.

4. Tysta skeptikern

När du presenterar den nya affärsstrategin, ställ motfrågor till skeptikerna för att ta reda på vad de oroar sig för. Lyssna noga. Om du identifierar roten i deras oro kan du gå till botten med problemet.

5. Hjälp de blyga att blomstra

En person som är blyg i ledningsmötet kan känna sig tryggare online. Om medarbetaren sprudlar av idéer, men inte kan uttrycka dem i ett traditionellt möte, ordna en brainstorming digitalt. Hitta sätt att kommunicera som fungerar för dina blyga medarbetare.

6. Lugna stressgeneralen

Om din medarbetare är nära sammanbrott, rikta hens koncentration på vad som kan göras här och nu. Handlar det om en presentation eller ett projekt? Bryt ner det i mindre delar, så känns det mer överskådligt för medarbetaren och ni kan snabbt se resultat.

7. Stå emot charmören

Låt dig inte lockas av hens tomma, vältaliga stil. Charmörens taktik är att förvilla dig med ett överflödigt språk. Ställ därför tuffa frågor så att hen håller sig till ämnet. Exempelvis: ”Vad betyder det för oss? Vad kan vi ta för åtgärder? Hur löser vi det problemet?”. Hjälp charmören att skilja mellan drömmar och verklighet, så får du det bästa av båda världar.

8. Ta en andra titt

Oavsett vilket beteende du irriterar dig på, så måste du också fundera över om du har egenskaper som är ”krångliga”. Känner du dig modig? Gör en beteendeprofil på dig själv – vilken av ovanstående taktik skulle fungera på dig?

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden