Gamification: Gör arbetet till ett spel

Svårt att få dina medarbetare att känna entusiasm? Få dem att betrakta jobbet som ett spel.

Lär dig av spelens värld och överför entusiasmen från dator- eller tv-spel till arbetsplatsen:

Här är några nyckelbegrepp:

– Ständig förändring, omväxling och nya utmaningar.

– Tydliga och mätbara mål.

– Belöning, att få leva ut sin glädje och upprymdhet när man som enskild eller grupp firar en framgång och seger.

–  Snabbt tempo, många saker som pågår parallellt i både handling och kommunikation samt multi-tasking.

Press skapar entusiasm

De flesta medarbetare vaknar till liv under pressade situationer och får saker gjorda och mobiliserar både entusiasm och kraft. Dessa situationer har en del gemensamma kännetecken som framkallar extraordinära prestationer hos medarbetarna.

Utmärkande drag för pressade situationer:

–  Ett tydligt fokuserat och brådskande mål.

– En mycket kort tidsfrist.

–  Ett självständigt team som uppmun­tras att experimentera.

– Resultat som blir tydligt erkända och firade.

Genom att utforma jobb med spelliknande förutsättningar blir det möjligt att göra arbetet mer levande och producera den typ av entusiastiskt beteende som annars ofta framkallas av kriser.

Ett förenklat exempel är att vara ännu tydligare med att bryta ner långsiktiga mål till delmål och tydligt fira varje delseger.

Utmana medarbetarna

Att utmana medarbetarna har visat sig vara en effektiv strategi för att nå lönsamma mål. Ett exempel är det kanadensiska tåg­företaget Via Rail, där utformningen av ett nytt system som skulle kontrollera lagerhållning för matservicevagnar gick långsamt.

I stället för att invänta att systemet var helt och hållet installerat bad chefen för passagerarservice sina medarbetare att hitta en lösning själva. De tog hjälp av den information som de hade tillgång till för att uppskatta vad systemet, om det färdigställdes, skulle ge för instruktioner.

De lyckades inte bara minska lagernivåerna med betydande mängder på några veckor; gruppen upptäckte även ett antal sätt att förstärka det nya systemet som höll på att in­­stalleras.

Så visst går det att frammana entusiasm, även i enformiga arbetsmiljöer.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden