Få en mer jämställd arbetsplats: Rambölls 6 steg

Mentorn.

Sätt tydliga mål för jämställdhet, mät och följ upp. Och våga erkänna att män och kvinnor inte sällan har olika krav. Så jobbar Yvonne Ronnerfors, kommunikationschef på Ramböll, för att få fler kvinnliga chefer.

Foto: New Old Stock

Rambölls steg till en mer balanserad arbetsplats:

1. Håll koll på omvärlden: 
En viktig del i detta arbete handlar om att hålla koll på omvärlden via olika undersökningar och seminarier för att få en förståelse för vad som är viktigt för kvinnor för att vilja ta steget in i en ledarskapsroll.

2. Flexibla anställningsvillkor: 
Erbjuda anställningsvillkor som gör det lättare att kombinera jobb och hem. Exempelvis flexibla arbetstider och möjlighet att vara ledig under längre perioder. Dessutom kan det vara bra om det finns en backup-person som kan rycka in när någon är ledig.

3. Lyft fram de kvinnliga cheferna:
Yvonne Ronnerfors har iaktagit att kvinnor gärna vill jobba där det finns andra kvinnor. En viktig åtgärd är därför att lyfta fram företagets kvinnliga chefer. Exempel på hur man kan arbeta med detta är att se till att en kvinnlig chef alltid närvarar vid anställningsintervjuerna eller att internt visa upp sina kvinnliga chefer i syfte att inspirera de som ännu inte vågat ta steget.

4. Låt inte genusfrågan stå i centrum: 
Låt inte genusfrågan stå i centrum, utan vad kvinnorna har gjort. Man kan starta ett nätverk för kvinnliga chefer på företaget där fokus ska ligga på jobbrelaterade frågor, snarare än genusdebatten.

5. Få kvinnorna att våga ta det första steget: 
En av de största utmaningarna när det gäller att få fler kvinnor på ledarpositioner är att få dem att våga ta det första steget. När de väl har fått sin första chefsroll är det betydligt enklare att motivera dem att ta nästa.

6. Våga se tillvaron som den är:
I arbetet med jämställdhet är det fördelaktigt att våga se tillvaron som den är. Det är viktigt att inte förneka att kvinnor och män kan ha olika krav på en chefstjänst.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden