CSR-arbete: 3 metoder för framgång

CSR-konsulten Per Grankvist ger tre råd på hur du bör arbeta med CSR på ett effektivt sätt.

Foto: Jonathan Pendleton/Unsplash

1. Ha samma fokus som resten av organisationen

Varje organisation har sitt fokus, oavsett om det är sälj eller kvalitet, och för att CSR-frågorna ska prioriteras måste du kunna visa hur de är kopplade till detta fokus. I ditt fall – visa på hur ett CSR-arbete kan leda till högre kvalitet, ex. genom att nöjda, trygga medarbetare gör mindre fel, minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

Metod: Gör kvalitetschefen till din bästa vän genom att fråga henne om vilka kvalitetsmätpunkter som är viktigast för organisationen. Se till att dina projekt stödjer dem.

2. Fokusera på pengar

För många är CSR ett diffust begrepp utan koppling till lönsamheten eller affärsmodellen. Bara genom att visa på hur konkreta åtgärder som energibesparingar faktiskt BÅDE leder till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan kommer organisationen börja lyssna på dig.

Metod: Se till att argumentera i kronor och ören, att spara 3 procent i bränslekostnader genom att köra miljösmart låter inte alls lika mycket eller lika konkret som 3000 kronor per servicebil och år.

3. Fokusera på två steg i taget

Om du försöker åstadkomma allt på en gång riskerar det bli överväldigande – prioritera lågt hängande frukt, saker som ger stora besparingar (till exempel energiöversyn) men också det som märks i vardagen för de anställda (till exempel ekologisk frukt på jobbet). För att motverka den skepsis som kan finnas i organisationen är det viktigt att kunna visa på snabba resultat, både finansiella (besparingar/vinster) som emotionella (att det känns bättre att jobba på ett ställa som serverar ekologisk frukt).

Metod: Identifiera välavgränsade projekt som inte kräver massa analys eller som måste genomföras i flera steg. Det är bättre att genomföra flera små snabba projekt (energiöversyn på huvudkontoret) än ett jättestort (energiöversyn på alla kontor) även om resultatet i besparingar blir detsamma eftersom det känns som det händer mer. Och så får man ju fira resultatet fler gånger!

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden