Coachande ledarskap: Så fungerar det

Chef förklarar.

Visst vill du att dina medarbetare ska utvecklas samtidigt som du får tid att tänka mer strategiskt? Då är det coachande ledarskap som gäller.

Foto: Eric Haidara/Stocksnap

Vill du ha mer självgående medarbetare? Då ska du utöva coachande ledarskap.

Så här fungerar det:

Skapa chans att utvecklas:

 • Det är givetvis inte din roll som chef att motivera medarbetaren. Men du kan bidra med förutsättningarna för att låta medarbetaren motivera sig själv i jobbet. Att ge medarbetaren en chans att utvecklas ökar generellt hennes eller hans motivation och därmed prestationerna. Coachning är en sådan utvecklingschans.
 • Coachning kan beskrivas som en informell ledarfilosofi med utgångspunkt i individens eller medarbetarens egen vilja till lärande och utveckling.

Mer tid till strategi:

 • Dessutom avlastas du. I stället för att alltid ensam lösa alla problem som dyker upp eller ge förslag på hur medarbetaren ska ta sig an en uppgift så bollar du tillbaka frågan dit den hör hemma, hos medarbetaren. Det innebär att du får tid till allt det där som annars bara ligger som ett dåligt samvete, som att tänka strategiskt och planera långsiktigt.
 • Samtidigt får både du och företaget tillgång till fler hjärnor. Kanske kan medarbetarna ibland komma med nya problemlösningar som du själv inte skulle ha tänkt på? Kanske kan de bidra med kreativa idéer om nya utvecklingsmöjligheter för företaget i stort eller för den enskilda avdelningen?
 • Du kan alltså stärka och utveckla medarbetare till deras fulla potential och få en lönsam verksamhet på köpet. Det ger helt enkelt större effekt att fråga »Hur skulle du vilja lösa det här?« än att tvinga medarbetaren att utan eftertanke följa dina instruktioner rakt av. Eller att fråga  »Hur mår du? Du verkar vara i sämre form än tidigare« än att bara slänga åt medarbetaren ett gymkort.

Skilj på begreppen:

 • Många undrar vad som skiljer mellan mentorskap, coachande ledarskap och individuell coachning. Mentorskap är när en senior person inom samma yrkesram tipsar och ger råd. Det kan till exempel vara den erfarna personaldirektören som tipsar den nya personalansvariga om hur man kan förhålla sig i olika situationer.
 • Coachande ledarskap är att som chef ställa frågor och stötta medarbetaren att hitta egna lösningar i stället för att säga »gör så här«. Den coachande ledaren ger inte råd, men finns till hands som ett bollplank. Hon lyssnar efter medarbetarens inneboende kunskap och idéer.
 • Individuell coachning är att som professionell coach hjälpa en person att till exempel utvecklas i den egna yrkesrollen eller att nå vissa utvecklingsmål. Coachen ger inte heller råd, utan lyssnar in personen som coachas.
 • Coachning är att inte lösa problem utan att uppmuntra medarbetaren att finna egna lösningar. Många lever kvar med föreställningen att chefen kan hela produktionen och/eller processen och givetvis sitter inne med alla svar. Men chefen ska inte kunna allt utan ska få fram det bästa ur alla. Chefens roll är att leda och delegera arbetet, och få andra att göra.

En coach är en kusk:

 • Ordet coach har sitt ursprung i kocs, ett ungerskt ord för vagn. En coach kan därmed sägas vara en metafor för någon som fraktar människor till en plats de önskar nå. Vilket är precis det chefen ska göra.

1 år med Chef för bara

1695:-

 • Expertråd och stöd i chefsfrågor
 • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
 • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
 • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
 • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
 • Mallar och avtal ingår
 • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden