8D: Problemlösning i åtta steg

8D står för åtta discipliner ditt företag kan följa när ni stöter på ett problem ni måste åtgärda och inte vill ska inträffa igen.

Foto: Jamie Cooper/Unsplash

Metoden kommer ursprungligen från biltillverkaren Ford och publicerades i deras manual 1987. De la på 90-talet till ytterligare en faktor, 0, och nu kallas metoden 8D global på Ford.

Metoden går ut på att först identifiera problemet, det kan vara problem som ett återkommande fel, att kunderna klagar eller fel i produktionen.

Del två går ut på att korrigera felet eller beteendet och del tre att se till att det inte återuppstår. Detta görs med hjälp av de åtta disciplinerna.

D0 – Definiera och planera.
Definiera problemet, till exempel genom att använda metoden ‘varför’ och ställa frågan varför fem gånger. Tänk genom vem du behöver involvera för att lösa problemet, hur mycket tid och resurser du tror behövs.

D1 – Sätt ihop ett arbetslag.
Samla de personer du tror kommer behövas för att lösa problemet. Tänk på att de måste ha tid och förmåga att fullfölja hela processen. Se till att de har olika bakgrunder och kunskaper för bästa resultat. Utse en ledare för teamet som har befogenheter att ändra och korrigera uppdraget längs vägen. Var tydlig med uppdraget och målet med processen så att alla förstår.

D2 – Beskriv problemet.
Beskriv problemet konkret och i detalj för teamet. Här kan du med fördel använda dig av 5W2H-metoden. Alltså att svara på frågorna: Vad, vem, varför, var, när, hur och hur många.

D3 – Skapa en tillfällig lösning.
Se till att problemet är fixat så bra som möjligt medan arbetslaget jobbar på en permanent lösning.

D4 – Gå till botten med problemet.
Intensifiera och åtgärda grundorsaken till problemet, dels systemet som tillåter att problemet inträffar och den del som gör att problemet inte blivit upptäckt tidigare. Analysera data, gör undersökningar och enkäter. Testa olika lösningar för de problem ni hittar.

D5 – Utvärdera lösningarna.
När gruppen kommit fram till den eller de bästa lösningarna är det dags att testa dem. Analysera vilka sidoeffekter lösningen kommer skapa. Hur kommer det påverka medarbetare, kunder och produkt? Korrigera det som behövs.

D6 – Implementera en permanent lösning.
Inför lösningen arbetslaget kommit överens om under en testperiod och kontrollera att den fungerar som tänkt.

D7 – Hindra att problemet återuppstår. 
När ni märker att lösningen har fungerat som planerat, samla återigen arbetslaget för att komma på vad som behövs för att problemet inte ska inträffa igen. Kommer det behövas utbildning eller nya system till exempel?

D8 – Fira!
Uppmärksamma arbetslagets lyckade insats innan teamet upplöses. Tacka alla inblandade för ett gott arbete.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden