4 chefstyper: Så hanterar du din egen chef på rätt sätt

Styrs du av en slavdrivare, kappvändare eller nybörjare? Vi ger dig konkreta tips på hur du handskas med din chef.

Foto: New Old Stock

Det kan vara bra att konkretisera hur du vill att umgänget med chefen ska se ut redan när du börjar din anställning.

Du kan till exempel berätta hur du jobbat tidigare och hur du ser på feedback, mål och måluppföljningar: ”Jag är van vid att göra en verksamhetsplan för året som jag diskuterar med min högre chef och när vi är överens jobbar jag efter den. Sedan är jag van vid att ha månatliga genomgångar för att diskutera hur saker och ting framskrider. Och i vårt utvecklings- och planeringssamtal vill jag summera året men också ta upp hur jag själv kan utvecklas och hur vårt samarbete kan förbättras ytterligare.”

Här följer några olika chefstyper och tips för att hur du samarbetar med dem:

Slavdrivarchefen

– Tala alltid om vilka resurser och befogenheter som behövs (även om du vet att du inte får dem). Dokumentera.

– Säg aldrig nej direkt. Be att få återkomma. Tala om konsekvenserna för andra mål. Dokumentera.

– Förhandla. Begär tillfällig förstärkning när det behövs.

– Låt inte chefen gå förbi dig till dina underställda. Se till att personalen meddelar dig om det inträffar. Ta upp det med din chef.

– Ta alltid upp chefens beteende i utvecklingssamtalet med honom eller henne. Dokumentera.

– Prata med de andra mellancheferna. Kan ni gå till gemensam handling?

Kontrollfreakchefen

– Ge dina underställda självständighet. Fall inte in i din chefs beteende.

– Gör klart för chefen att du har fullt förtroende för dina underställda. Håll dig till månadsrutinen. Undvik specialutryckningar.

– Erbjud dig att själv presentera avdelningens frågor inför ledningen, kunder och partners.

– Gör inga misstag. Var förutseende. Vinn chefens förtroende.

– Ta alltid upp chefens beteende i utvecklingssamtalet. Om chefen visar prov på förändring – ge erkännande.

Den nya och okunniga chefen

– Sätt samman ett introduktionsprogram för chefen och ge det ett välklingande namn såsom »Executive briefing«. Använd motiv som bättre lönsamhet eller högre produktivitet. Chefen får inte uppleva det som om han eller hon förlorar i prestige.

– Gå igenom verksamhetsplanen med chefen. Visa hur ni ligger till gentemot målen. Se till så att budskapen går fram.

– Om du vet om vilka risker som stundar »vaccinera« chefen genom att ta upp frågan och ge honom eller henne motargument.

– Ha regelbundna möten med chefen, tätare än normalt om något är i görningen.

– Erbjud dig att själv presentera avdelningens frågor inför ledningen, kunder och partners.

Kappvändarchefen

– Bygg ut ditt kontaktnät så att kanaler till kolleger och ledning fungerar bra.

– Tänk ut en egen vision om en önskad framtid, som om du vore i chefens ställe. Håll den för dig själv, men använd innehållet i samtal med chefen.

– Upprepa huvudpunkterna i din verksamhetsplan i varje möte med chefen.

– Håll dig informerad om vad som pågår. Ta initiativ. Förse chefen med färdiga förslag. Risken minskar då att han eller hon plötsligt går med på motstridiga beslut.

– Se till att vara med på förhandlingar och möten där viktiga beslut fattas.

– Var diplomatisk. Stöd chefen. Minska inte dennes förtroende i ledningen.

– Prata med kollegerna om hur de hanterar situationen.

Källa: ABC för mellanchefer av Härje Franzén.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden