3 nivåer av befogenhet: Spelregler vid delegering

För att kunna delegera krävs spelregler för vilka befogenheter som gäller inom projektet. Det finns tre huvudsakliga nivåer.

Alla tjänar på att chefen delegerar. Medarbetarna får större utvecklingsmöjligheter och chefen får tid att leda arbetet i stort.

Spelregler är nödvändiga vid delegering. Alla måste veta vad de får och förväntas göra.

För att kunna utföra en arbetsuppgift eller genomföra ett projekt krävs även spelregler för vilka befogenheter som gäller inom projektet. Det finns tre huvudsakliga nivåer av befogenheter, som du kan tilldela team-medlemmarna.

Befogenhet att besluta om rekommendationer: Medarbetaren får undersöka alternativ och föreslå den bästa varianten. Använd den här nivån när du behöver input innan du fattar beslut.

Befogenhet att informera och initiera: Medarbetaren får undersöka och välja det bästa handlingsalternativet, informera om varför det är det bästa och initiera valet. Använd denna nivå när du vill att någon informerar dig innan han eller hon går till handling så att du kan avvärja potentiella problem.

Befogenhet att handla: Medarbetaren får full beslutsrätt att handla enligt projektets behov. Använd denna nivå när du är säker på att någon är fullt kapabel att utföra sina uppgifter och när risken för större misstag är minimal.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden