”Medarbetaren vill gå ner i tid. Kan jag omplacera?”

Chefs expert i arbetsrätt reder ut vad som gäller när en medarbetare kommer tillbaka efter en föräldraledighet.

Efter en föräldraledighet vill min medarbetare gå ned i arbetstid. Det fungerar inte. Kan jag omplacera?

Fredrik Dahl: Arbetstagare som har små barn har rätt till förkortning av arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid enligt föräldraledighetslagen.

Kan jag ge medarbetaren andra arbetsuppgifter?

Fredrik Dahl: Grundregeln är att en arbetstagare ska få behålla sina normala arbetsuppgifter oförändrade, oaktat sitt utnyttjande av sina rättigheter enligt föräldraledighetslagen.

Och om det inte är möjligt?

Fredrik Dahl: Skulle det vara omöjligt att förena arbetsuppgifterna med den förändrade arbetstiden som arbetstagaren får omplaceras till annan befattning. Att omplacera arbetstagaren på grund av nedgången i arbetstid kan upplevas som ett missgynnande.

Vem avgör det?

Fredrik Dahl: Arbetsgivaren har bevisbördan för att det inte rör sig om missgynnande om medarbetaren har visat att det finns skäl att anta att han eller hon har blivit missgynnad. Även om det inte skulle vara fråga om ett missgynnande eller om omplaceringen är en följd av nedgången i arbetstid kan det vara svårt för arbetsgivaren att bevisa det. Därför borde ni försöka lösa situationen i samförstånd med arbetstagaren. Kanske kan ett delat ansvar bli aktuellt?