Chef och medarbetare

Maxtaket i regionen: 35 medarbetare per chef

I Västra Götalandsregionen pågår ett målinriktat arbete för att minska personalgrupperna. Målet är att antalet medarbetare bör begränsas till mellan 10 och 35 per chef. ”Vi ser det som en investering”, säger hr-strategen Niklas Thorell Sjöström.

Försämrade relationer med medarbetarna, skralt med tid till verksamhetsutveckling samtidigt som administration och personalvård blir lidande. Nackdelarna med stora personalgrupper är många, vilket lyfts fram i forskningsprojektet Chefios som kom för några år sedan.

Inte minst i vårdsektorn är svårhanterligt stora team ett problem, men i Västra Götalandsregionen pågår ett målinriktat arbete med att göra något åt saken. År 2015 satte regionledningen ett så kallat normtal, som stipulerar att antalet medarbetare bör begränsas till mellan 10 och 35 per chef.

”Det visar i vilken riktning vi vill gå. Och vi har tagit stora kliv. De senaste siffrorna, från årsredovisningen 2020, visar att nästan 73 procent av våra cirka 2200 chefer har personalgrupper som håller sig inom normtalet. När vi började låg siffran 53 procent”, säger Niklas Thorell Sjöström, som är hr-strateg och arbetar med regionens chefsförsörjning.

I en utvärdering som regionen gjort i samarbete med en konsultbyrå framgår att den ökade chefstätheten fått effekt. Den högre chefsnärvaron ökar medarbetarnas trygghet, visar intervjuundersökningen, samtidigt som cheferna kunnat lägga mer tid på utveckling och planering, med ökad effektivitet som följd. Därmed har chefernas arbetsbörda minskat samtidigt som balansen mellan privatliv och jobb förbättrats, framgår det.

”Att medarbetarna känner närhet till sina chefer, och upplever det som okej att ta kontakt, är jätteviktigt i vår typ av verksamhet. Tidigare kanske man drog sig för det, med tanke på hur mycket cheferna hade på sitt bord”, säger Niklas Thorell Sjöström.

Ett smolk i glädjebägaren är att alla chefer ännu inte uppnått normtalet. Enligt målsättningen skulle det ha skett redan 2017.

”Ja, det är höga ambitioner. Men vi är en väldigt stor organisation, och det viktiga är att vi ser en positiv rörelse. Beslutsapparaten tar en stund, och det måste finnas tid att ordentligt diskutera vilka olika typer av lösningar som är bäst. ”

piajonsson

Läs också: Pia Jönsson har 80 medarbetare

Regionledningen har inte i detalj anvisat hur chefstätheten ska öka, utan lämnat uppdraget till regionens olika förvaltningar och bolag. Niklas Thorell Sjöström berättar att det framförallt är tre skilda lösningar man kommit fram till.

”En variant är att tillsätta en ny chef som får ansvar för medarbetarna tillsammans med den gamla. En annan är att dela upp arbetsgruppen mellan de två. Den tredje lösningen är att lägga till ett nytt chefsled.”

Blir det inte dyrt?

”Absolut uppstår en kostnad i ögonblicket, då man tillsätter en ny chef. Men räknar du ihop alla vinster är åtminstone vi övertygade om att det lönar sig långsiktigt och på sista raden. Det är en investering i verksamheten och vår personal”, säger Niklas Thorell Sjöström.

En ledarfågel som leder många andra fåglar

Läs också: Leder du för många medarbetare?

orkester_1800
Utbildning

Utveckling av grupp och ledare

Denna klassiska utbildning ger dig djupgående insikter om dig själv och en konkret upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden. Alla borde gå den!

Relaterade artiklar

En ledarfågel som leder många andra fåglar
Arbetsmiljö

Leder du för många medarbetare?

50, 60, 70 medarbetare att ensam ansvara för – eller ännu fler. En orimlig, men långtifrån ovanlig situation för första linjens chefer i kvinnodominerad offentlig sektor. Forskaren Annika Härenstam varnar för än tuffare villkor när staberna sväller och ledarskapet på "golvet" prioriteras ner.
Med ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback har Johan Isacsson på Skandia lyft sitt team rejält.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Han hittade succémetoden för bättre ledarskap

Glada medarbetare, hög kundnöjdhet och dubblad försäljning. Möt chefen som ser sina medarbetare som Formel 1-förare och regelbundet tar in dem i depån.

sjalvledarskapvalmaende
Arbetsmiljö

Ny studie: Självledarskap ger ökat välmående

Människor som utövar självledarskap blir bättre på att hantera osäkerhet, samarbeta med andra och att sätta gränser mellan jobb och fritid, visar en ny studie. 
Distansjobbare under corona
Arbetsmiljö

7 tips – så leder du medarbetarna på distans

Distansjobb är framtiden, även efter de pågående massvaccineringarna mot covid 19 – det menar 90 procent av HR-cheferna i en enkät från globala konsultföretaget Gartner. Här är de bästa tipsen på hur du får det att funka som chef.
John Mellkvist och omslaget på hans bok Välj din ålder
Arbetsmiljö

John Mellkvist: ”Även unga oroas av ålderism”

Årets superkommunikatör 2019, John Mellkvist, skriver i boken "Välj din ålder" om våra förlegade attityder till ålder. Vi behöver se fördelarna med alla olika åldrar, menar han.
Illustration med en penna märkt
Arbetsmiljö

Alla ledare behöver vara beredda på cancel culture

Cancel culture och att ”bli cancelad” var förut mest förknippat med enskilda personer på sociala medier, men händer nu även allt fler företag. Då gäller det att vara redo som chef.
Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Reboarding – chefens viktigaste uppgift i höst

Hur ska man på ett bra sätt gå tillbaka till arbetsplatser efter att ha jobbat hemma under lång tid? Svaret heter reboarding. ”Behovet av reboarding har i princip fötts under pandemin och utmaningarna är många. Här har chefer en otroligt viktig roll i att hjälpa sina medarbetare i rätt riktning”, säger Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood. 
chefenfuskar
Arbetsmiljö

Oväntade fyndet: Detta får chefen att fuska

Det finns många studier om hur chefen påverkar sina medarbetare, men nu har forskarna sett intressanta saker om det motsatta förhållandet.