Maxtaket i regionen: 35 medarbetare per chef

I Västra Götalandsregionen pågår ett målinriktat arbete för att minska personalgrupperna. Målet är att antalet medarbetare bör begränsas till mellan 10 och 35 per chef. ”Vi ser det som en investering”, säger hr-strategen Niklas Thorell Sjöström.

Arbetsmiljö
Publicerad
Chef och medarbetare

Försämrade relationer med medarbetarna, skralt med tid till verksamhetsutveckling samtidigt som administration och personalvård blir lidande. Nackdelarna med stora personalgrupper är många, vilket lyfts fram i forskningsprojektet Chefios som kom för några år sedan.

Inte minst i vårdsektorn är svårhanterligt stora team ett problem, men i Västra Götalandsregionen pågår ett målinriktat arbete med att göra något åt saken. År 2015 satte regionledningen ett så kallat normtal, som stipulerar att antalet medarbetare bör begränsas till mellan 10 och 35 per chef.

”Det visar i vilken riktning vi vill gå. Och vi har tagit stora kliv. De senaste siffrorna, från årsredovisningen 2020, visar att nästan 73 procent av våra cirka 2200 chefer har personalgrupper som håller sig inom normtalet. När vi började låg siffran 53 procent”, säger Niklas Thorell Sjöström, som är hr-strateg och arbetar med regionens chefsförsörjning.

I en utvärdering som regionen gjort i samarbete med en konsultbyrå framgår att den ökade chefstätheten fått effekt. Den högre chefsnärvaron ökar medarbetarnas trygghet, visar intervjuundersökningen, samtidigt som cheferna kunnat lägga mer tid på utveckling och planering, med ökad effektivitet som följd. Därmed har chefernas arbetsbörda minskat samtidigt som balansen mellan privatliv och jobb förbättrats, framgår det.

”Att medarbetarna känner närhet till sina chefer, och upplever det som okej att ta kontakt, är jätteviktigt i vår typ av verksamhet. Tidigare kanske man drog sig för det, med tanke på hur mycket cheferna hade på sitt bord”, säger Niklas Thorell Sjöström.

Ett smolk i glädjebägaren är att alla chefer ännu inte uppnått normtalet. Enligt målsättningen skulle det ha skett redan 2017.

”Ja, det är höga ambitioner. Men vi är en väldigt stor organisation, och det viktiga är att vi ser en positiv rörelse. Beslutsapparaten tar en stund, och det måste finnas tid att ordentligt diskutera vilka olika typer av lösningar som är bäst. ”

Regionledningen har inte i detalj anvisat hur chefstätheten ska öka, utan lämnat uppdraget till regionens olika förvaltningar och bolag. Niklas Thorell Sjöström berättar att det framförallt är tre skilda lösningar man kommit fram till.

”En variant är att tillsätta en ny chef som får ansvar för medarbetarna tillsammans med den gamla. En annan är att dela upp arbetsgruppen mellan de två. Den tredje lösningen är att lägga till ett nytt chefsled.”

Blir det inte dyrt?

”Absolut uppstår en kostnad i ögonblicket, då man tillsätter en ny chef. Men räknar du ihop alla vinster är åtminstone vi övertygade om att det lönar sig långsiktigt och på sista raden. Det är en investering i verksamheten och vår personal”, säger Niklas Thorell Sjöström.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden